Norises vieta

Simulācijas spēle «Ēģiptes Izaicinājums»

Kursa apraksts

Kāds gan projekta vadībai sakars ar Ēģipti? Senie ēģiptieši būvēja iespaidīga izmēra celtnes ļoti īsā laikā. To nebūtu iespējams izdarīt bez strukturētas un meistarīgas projekta vadības. Kā jūs piegādātu miljoniem akmeņu īstajā vietā un nodrošinātu, ka desmitiem tūkstoši cilvēku strādātu tik efektīvi cik iespējams? Acīmredzot, būvniecības process nenotika tāpat vien pats no sevis, vēl jo vairāk, būvniecības procesu ietekmēja arī faraona vēlmes un iegribas, kā arī laika apstākļi, slimības, kari, u.c. Lai nodrošinātu šādu procesu un tiktu galā ar visiem šiem apstākļiem, bija nepieciešamas labas projektu vadības spējas un iemaņas.

Viena spēles grupa sastāv no astoņiem līdz divpadsmit dalībniekiem. Grupa tiek sadalīta vairākās komandās, kur katrai no tām ir savs uzdevums, loma un noteikumi kopīga mērķa sasniegšanai. Pamatā tiek simulēta piramīdas celtniecība. Komandām ir jāuzbūvē fantastiska celtne, atbilstoši kvalitātes standartiem, bet projekta vadītājam viss šis process jāvada un jākoordinē. Celtniecību, kā jau reālā situācijā, ietekmē dažādi notikumi un apstākļi, ar kuriem ir jātiek galā, lai sasniegtu mērķi.

Projektu vadības eksperti var izmantot šo simulāciju kā daļu no saviem projektiem. Tie var izmēģināt paši savas metodes un iemaņas, lai risinātu dažāda veida problēmas. Vai arī šī darba grupa var tikt izmantota, kā projekta pirmā sanāksme, kurā dalībnieki iepazīstas savā starpā un saprot savas lomas un komunikācijas mehānismu jaunajam projektam ikdienā. Tāpat šo darba grupu iespējams izmantot arī kā vērtēšanas mehānismu, lai saskatītu problēmas, kas ikdienā kavē efektīvu darba izpildi.

Organizācijas var izmantot šo projektu vadības apmācības simulāciju spēli kā sastāvdaļu dažāda veida projektu vadības kursos, lai attīstītu iemaņas, kā piemēram, komunikāciju, komandas darbu, kontroli un vadību.

Apskatītās tēmas un procesi darba grupas laikā:

 • Projektu vadības teoriju īstenošana praksē;
 • Projekta darba organizācija – dalībnieku lomas, uzdevumi un atbildība;
 • Projekta risku analīze un risku novēršanas pasākumu pielietošana;
 • Darba plāna izpilde un procesa uzraudzība;
 • Budžeta, laika un kvalitātes nobīžu uzraudzība un kontrole pieļautajās robežās un ārpus tām;
 • Problēmu risināšana;
 • Projekta vadība un kontrole pār notiekošo komandā;
 • Procesu pārmaiņu vadība;
 • Komunikācija starp projekta komandas dalībniekiem;
 • Projekta progresa savlaicīga novērtēšana;
 • Ilgtermiņa un īstermiņa plānošanas nozīme;
 • Komunikācijas nozīme izvirzīto mērķu sasniegšanā;
 • Ieskats dalībnieku zināšanās, prasmēs un uzvedībā projekta īstenošanas gaitā.
Kursu ilgums
8 h
Norises periods
Pēc pieprasījuma
Dalības maksa
200,86 €
Izsniedzamais dokuments
Rīgas Tehniskās universitātes apstiprināts sertifikāts
Kontaktinformācija
Nozare
Kursu piedāvā
Pievienotie dokumenti
Pieteikties kursiem
Vārds, uzvārds
E-pasts
Telefons
Drošības kods
- Piekrītu saņemt jaunumus no RTU
Kopīgot rakstu

Studijas