Norises vieta

Programmēšanas valodas C kursi

Kursa apraksts

Piedāvājam apgūt 32 stundu programmēšanas valodas C kursu ar praktiskām nodarbībām, piemēru demonstrācijām, pasniedzēja skaidrojumiem un dalībnieku patstāvīgu programmēšanu pasniedzēja vadībā. Jūs apgūsiet universālu, plaši pielietojamu, bet salīdzinoši vieglu programmēšanas valodu C, kļūsiet pieprasītāks darba tirgū.

C ir programmēšanas valoda, ar kuras palīdzību ir izveidoti visu pazīstamo tradicionālo un mobilo operētājsistēmu kodoli: Microsoft Windows, Linux, OS X, iOS. C nodrošina programmētājiem maksimālu kontroli un efektivitāti izstrādājot dažāda veida lietojumprogrammas. Labas C valodas zināšanas ir pamats sekmīgai turpmākai karjerai un atvieglo citu programmēšanas valodu apguvi.

C struktūru raksturo tuvums datora uzbūves pamatprincipiem, C komandas cieši pārklājas ar datora elementārajām pamatfunkcijām, tipiski izmantojot tīri aritmētikas funkcijas atmiņas adresēšanai, nekontrolējot un neierobežojot programmētāju, kas padara to īpaši piemērotu programmām, kas tieši saistītas ar datora aparatūras kontrolēšanu, kā arī operētājsistēmu un dziņu realizēšanu. Tā ir piemērota daudziem projektiem – mobilajām aplikācijām, korporatīvajai programmatūrai, spēlēm, u.c.

Nodarbības notiek Rīgas Tehniskās universitātes studentu pilsētiņā Ķīpsalā divas reizes nedēļā (no plkst. 18.00 līdz 21.00), vai kursu dalībniekiem vēlamā laikā. Nodarbību grafiks tiks precizēts pēc kursu grupas izveides. Grupas tiek veidotas ar latviešu vai angļu mācību valodu.

Kursa apguvei nav nepieciešamas priekšzināšanas programmēšanā.

Kursa tēmas

  • Ievads C programmēšanā (Algoritms, algoritma formalizētas pieraksta metodes; Atvērtā pirmkoda programmēšanas vide; C programmas uzbūves pamatprincipi un struktūra).
  • Datu tipi un mainīgie (Datu tipi; Tipa pārveidošana; Literāļi, mainīgie un konstantes; Simbols un tā kods).
  • Standarta ievade un izvade (Formatēta izvade; Formatēta ievade).
  • Operatoru lietošana (Aritmētiska izteiksmes; Piešķiršanas operatori ar izrēķināšanu; Salīdzināšanas operācijas. Loģiskie operatori; Bitu operatori; Operatoru prioritāte).
  • Zarošanās un cikla konstrukcijas (Zarošanās priekšraksts if-else; Zarošanās priekšraksts switch-case; Nosacījuma funktors ?:; Cikls for; Cikls ar priekšnosacījumu while; Cikls ar pēcnosacījumu do-while; Operatori break, continue un goto).
  • Modulāra programmēšana ar funkcijām (Funkciju pielietošana; Funkcijas parametri (vērtības references); Redzamības apgabals. Lokālie, statiskie un globālie mainīgie; Rekursīvas funkcijas).
  • Masīvi un struktūras (Viendimensijas masīvs; Vairākdimensiju masīvi; Masīvs kā funkcijas parametrs; Datu struktūru lietošana; Apvienojuma konstrukcija union).
  • Simboli un simbolu virknes (Simbolu virkņu uzbūves principi un lietošana; Standarta funkcijas simbolu virkņu apstrādei; Simbolu virkņu masīvs).
  • Norādes (Norādes definēšana, adrese un vērtības iegūšana pēc adreses; Norāžu lietošana darbā ar dinamiskajiem mainīgajiem; Norādes un datu struktūras; Norādes un funkcijas).
  • Datņu lietojums (Datnes atvēršana un aizvēršana; Teksta datņu apstrāde (ievade, izvade); Bināru datņu apstrāde, ievade un izvade).
Kursu ilgums
32 h
Norises periods
Pēc pieprasījuma
Dalības maksa
290,00 €
Izsniedzamais dokuments
Rīgas Tehniskās universitātes apstiprināts sertifikāts
Kontaktinformācija
Nozare
Kursu piedāvā
Pieteikties kursiem
Vārds, uzvārds
E-pasts
Telefons
Drošības kods
- Piekrītu saņemt jaunumus no RTU
Kopīgot rakstu

Studijas