Mācības pieaugušajiem

Neformālās izglītības programmas

Programma Kursa ilgums Apjoms (h) Kopējā mācību maksa, EUR Līdzmaksājums (10%), EUR * Grupas dalībnieku skaits, minimālais Grupas dalībnieku skaits, maksimālais Vieta Nodarbību dienas Laiks
3D vizualizācija-AutoCad programma tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanā 7 mēneši 80 360.00 36.00 9 9 Cēsis sestdiena 11.00–14.00 vai 15.00–18.00
Digitālais mārketings 3 mēneši 45 202.50 20.25 14 16 Cēsis piektdiena, sestdiena

piektdiena 18.00–21.00, sestdiena 10.00–16.00

Google Adwords kampaņu organizēšana 1 mēnesis 10 45.00 4.50 8 14 Cēsis

piektdiena, sestdiena

piektdiena 18.00–21.00, sestdiena 10.00–16.00
Industriālais dizains elektronisko un optisko iekārtu ražošanā: materiāli, dizains, funkcionalitāte 5 mēneši 80 360.00 36.00 8 20 Rīga    
Programmēšanas valoda JavaScript 2 nedēļas 44 198.00 19.80 8 15 Rīga    
Java programmēšanas valoda 1,5 mēnesis 48 216.00 21.60 10 15 Daugavpils trešdiena, piektdiena 17.30–20.30
Java programmēšana valoda 3 nedēļas 60 270.00 27.00 8 15 Rīga

1. grupa pirmdiena, trešdiena, piektdiena

15.00–19.00
Sākas 15.07.2019.

2. grupa otrdiena, ceturtdiena un sestdiena 15.00–19.00 un 10.00–14.00
Sākas 16.07.2019.
JavaSript programmēšanas valoda 1,5 mēnesis 42 189.00 18.90 10 15 Daugavpils trešdiena, piektdiena 17.30–20.30
Agile un Scrum projektu vadība 3 dienas 16 72.00 7.20 11 20 Rīga    
Programmējamo kontrolleru pielietošana 3 mēneši 64 288.00 28.80 6 8 Rīga    
Programmējamie kontrolleri. Mikroprocesoru kontrolleru bezvadu vadības un monitoringa sistēmas 5 mēneši 80 360.00 36.00 10 20 Rīga    
AutoCad programma metālapstrādē un mašīnbūvē 10 nedēļas 58 261.00 26.10 8 15 Daugavpils otrdiena, ceturtdiena

18.00–21.00

Trīsdimensiju metodes apģērbu projektēšanā 3 mēneši 80 360.00 36.00 6 15 Rīga ceturtdiena, piektdiena  
Ēku siltumapgādes kontrole un regulēšana 3 mēneši 42 189.00 18.90 15 20 Rīga    
Personas datu aizsardzība (IT) un informācijas drošība 1 mēnesis 32 144.00 14.40 10 22 Rīga otrdiena vai  ceturtdiena 18.00–21.00
Ģeodēzija 1 mēnesis 45 202.50 20.25 10 15 Daugavpils pirmdiena, trešdiena 17.00–20.00
Agile, SCRUM un Kanban projektu vadība 1 mēnesis 32 144.00 14.40 10 20 Rīga 1. grupa otrdiena, 2. grupa ceturtdiena 17.00–21.00
Programma AutoCAD metālapstrādē un mašīnbūvē 4 mēneši 80 360.00 36.00 7 15 Liepāja pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena 10.00–13.00
Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā 2–3 mēneši 40 180.00 18.00 8 14 Rīga otrdiena un piektdiena 14.00–17.00
Datu analīze, apstrāde un pārskatu sagatavošana MS Excel vidē (1. līmenis) 2 mēneši 85 360.00 36.00 10 15 Rīga pirmdiena, trešdiena, piektdiena 17.00–20.40
Datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel vidē (2. līmenis) 2 mēneši 85 360.00 36.00 10 15 Rīga otrdiena, ceturtdiena 17.00–20.40
Ģeotehniskās izpētes veikšanas pamati 5 nedēļas 60 270.00 27.00 8 15 Daugavpils pirmdiena, ceturtdiena 18.00–21.00
Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar Matlab 1 mēnesis 37 166.50 16.65 12 20 Rīga    
Rūpniecisko iekārtu pneimatiskās un hidrauliskās sistēmas 4 mēneši 80 360.00 36.00 6 12 Liepāja    
Mērījumu datu apstrāde, analīze ar Matlab 1 mēnesis 37 166.50 16.65 12 20 Rīga    
Tipveida piedziņas elementu aprēķins iekšējām elektriskajām instalācijām 2 mēneši 48 216.00 21.60 10 15 Rīga    
Datu analīze un pārskatu sagatavošana 2,5 mēneši 80 360.00 36.00 8 12 Ventspils otrdiena, trešdiena 18.00–21.00
Programmējamie kontrolleri 1 mēnesis 22 99.00 9.90 10 12 Cēsis    

* Kopējo mācību maksu 90% apmērā finansē ES fondi un valsts. Nodarbināto personu līdzmaksājums sastāda 10% no kopējās mācību maksas. Nodarbinātām personām  ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības tiek nodrošinātas bez maksas.

Mūžizglītības kompetences programmas

Programma Kursa ilgums Apjoms (h) Kopējā mācību maksa, EUR Līdzmaksājums (10%), EUR * Grupas dalībnieku skaits, minimālais Grupas dalībnieku skaits, maksimālais Vieta Nodarbību dienas Laiks
Digtālās prasmes darba vajdzībām 2 mēneši 40 180.00 18.00 10 16 Rīga sestdiena  
Saziņa 21.gs. digitāli kompetents pilsonis 3 mēneši 72 324.00 32.40 10 16 Rīga sestdiena, otrdiena/ ceturtdiena

vakaros pēc vienošanās ar grupu

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai 2 mēneši 24 108.00 10.80 10 16 Rīga

sestdienas un darbdienu vakari 

2x nedēļā

* Kopējo mācību maksu 90% apmērā finansē ES fondi un valsts. Nodarbināto personu līdzmaksājums sastāda 10% no kopējās mācību maksas. Nodarbinātām personām  ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības tiek nodrošinātas bez maksas. 

 

Studijas

_