Atsevišķu studiju priekšmetu apguve

Lai pieteiktos atsevišķu studiju priekšmetu apguvei, atkarībā no interesējošās nozares jāizvēlas kāds no studiju programmās piedāvātajiem studiju priekšmetiem. Rīgas Tehniskajā universitātē īstenotās studiju programmas, to priekšmetus un aprakstus varat aplūkot šeit.

Fakultāšu ieteikumus, kurus no studiju programmu priekšmetiem izvēlēties tālākizglītības nolūkiem, atradīsiet šajā sadaļā.

Kad esat izvēlējies studiju priekšmetu, sazinieties ar Tālākizglītības nodaļu, lai noskaidrotu vai attiecīgais studiju priekšmets ir ieplānots tuvākajā mācību semestrī.

Lai reģistrētos studiju priekšmetu apguvei

Lai reģistrētos studiju priekšmetu apguvei, nepieciešams:

  • iesniegt pieteikumu RTU Tālākizglītības nodaļā, uzrādot vidējās vai augstākās izglītības dokumentu (atkarībā no tā, kādas programmas priekšmetam piesakās);
  • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
  • samaksāt par priekšmeta apguvi (atkarībā no kredītpunktu apjoma).

Maksu par priekšmeta apguvi aprēķina, reizinot kredītpunktu skaitu ar maksu par vienu kredītpunktu.

Maksa par vienu kredītpunktu 2016./2017. akadēmiskajā gadā
Bakalaura līmeņa studiju programmās
DITF, EEF, ETF, MLĶF, MTAF,«Būvdarbu vadīšana» 45 EUR
APF 81 EUR
BIF 69 EUR
IEVF, ETHZF 40 EUR
RBS 85 EUR
Inženierprofesionālajās studiju programmās
«Arhitektūra» 96 EUR
«Enerģētika un elektrotehnika» 60 EUR
«Ugusndrošība un civilā aizsardzība» 42 EUR
Augstākā līmeņa studiju programmās
DITF, EEF, ETF, ETHZF, MTAF 60 EUR
APF, RBS 115 EUR
BIF 105 EUR
IEVF 47 EUR
«Inovācijas un uzņēmējdarbība» 68 EUR
MLĶF 50 EUR
Doktora līmeņa studiju programmās
DITF, EEF, ETF, ETHZF, MLĶF, MTAF 60 EUR
APF 103 EUR
BIF 92 EUR
IEVF 50 EUR

Kad studiju priekšmets ir apgūts un veiksmīgi nokārtots gala pārbaudījums, Tālākizglītības nodaļa izsniedz RTU Tālākizglītības apliecību par apgūto priekšmetu (var saņemt arī sertifikātu kā pielikumu apliecībai).

Infografika: pieteikšanās studiju priekšmeta apgūšanai

Studijas