Atsevišķu studiju kursu apguve

Lai pieteiktos atsevišķu studiju kursu apguvei, atkarībā no interesējošās nozares jāizvēlas kāds no studiju programmās piedāvātajiem studiju kursiem. Rīgas Tehniskajā universitātē īstenotās studiju programmas, to kursus un aprakstus varat aplūkot šeit.

Fakultāšu ieteikumus, kurus no studiju programmu kursiem izvēlēties tālākizglītības nolūkiem, atradīsiet šajā sadaļā.

Kad esat izvēlējies studiju kursu, sazinieties ar Tālākizglītības nodaļu, lai noskaidrotu vai attiecīgais studiju kurss ir ieplānots tuvākajā mācību semestrī.

Lai reģistrētos studiju kursu apguvei

Lai reģistrētos studiju kursu apguvei, nepieciešams:

  • iesniegt pieteikumu RTU Tālākizglītības nodaļā, uzrādot vidējās vai augstākās izglītības dokumentu (atkarībā no tā, kādas programmas kursam piesakās);
  • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
  • samaksāt par kursa apguvi (atkarībā no kredītpunktu apjoma).

Maksu par kursa apguvi aprēķina, reizinot kredītpunktu skaitu ar maksu par vienu kredītpunktu.

Maksa par vienu kredītpunktu 2017./2018. akadēmiskajā gadā
Bakalaura līmeņa studiju programmās
DITF, EEF, ETF, MLĶF, MTAF,«Būvdarbu vadīšana» 45 EUR
APF 81 EUR
BIF 69 EUR
IEVF, ETHZF 40 EUR
RBS 85 EUR
Inženierprofesionālajās studiju programmās
«Arhitektūra» 96 EUR
«Enerģētika un elektrotehnika» 60 EUR
«Ugusndrošība un civilā aizsardzība» 42 EUR
Augstākā līmeņa studiju programmās
DITF, EEF, ETF, ETHZF, MTAF 60 EUR
APF, RBS 115 EUR
BIF 105 EUR
IEVF 47 EUR
«Inovācijas un uzņēmējdarbība» 68 EUR
MLĶF 50 EUR
Doktora līmeņa studiju programmās
DITF, EEF, ETF, ETHZF, MLĶF, MTAF 60 EUR
APF 103 EUR
BIF 92 EUR
IEVF 50 EUR

Kad studiju kurss ir apgūts un veiksmīgi nokārtots gala pārbaudījums, Tālākizglītības nodaļa izsniedz RTU Tālākizglītības apliecību par apgūto kursu (var saņemt arī sertifikātu kā pielikumu apliecībai).

Infografika: pieteikšanās studiju kursa apgūšanai

Ieteiktie studiju kursi tālākizglītībai

Fakultāšu ieteiktie studiju programmu kursi tālākizglītības nolūkiem.

Veidlapas

Šajā sadaļā pieejamas pieteikšanās veidlapas gan ikvienam interesentam, gan konkrēto sadarbības augstskolu studentiem.

Studijas

_