Atsevišķu studiju kursu apguve

Lai pieteiktos atsevišķu studiju kursu apguvei, atkarībā no interesējošās nozares jāizvēlas kāds no studiju programmās piedāvātajiem studiju kursiem. Rīgas Tehniskajā universitātē īstenotās studiju programmas, to kursus un aprakstus varat aplūkot šeit.

Fakultāšu ieteikumus, kurus no studiju programmu kursiem izvēlēties tālākizglītības nolūkiem, atradīsiet šajā sadaļā.

Kad esat izvēlējies studiju kursu, sazinieties ar Studentu servisu, lai noskaidrotu vai attiecīgais studiju kurss ir ieplānots tuvākajā mācību semestrī.

Lai reģistrētos studiju kursu apguvei

Lai reģistrētos studiju kursu apguvei, nepieciešams:

  • iesniegt pieteikumu RTU Studentu servisā, uzrādot vidējās vai augstākās izglītības dokumentu (atkarībā no tā, kādas programmas kursam piesakās);
  • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
  • samaksāt par kursa apguvi (atkarībā no kredītpunktu apjoma).

Maksu par kursa apguvi aprēķina, reizinot kredītpunktu skaitu ar maksu par vienu kredītpunktu.

 

Kad studiju kurss ir apgūts un veiksmīgi nokārtots gala pārbaudījums, Studentu serviss izsniedz RTU Tālākizglītības apliecību par apgūto kursu (var saņemt arī sertifikātu kā pielikumu apliecībai).

Infografika: pieteikšanās studiju kursa apgūšanai

Ieteiktie studiju kursi tālākizglītībai

Fakultāšu ieteiktie studiju programmu kursi tālākizglītības nolūkiem.

Veidlapas

Šajā sadaļā pieejamas pieteikšanās veidlapas gan ikvienam interesentam, gan konkrēto sadarbības augstskolu studentiem.

Studijas

_