Vernera fon Sīmensa Izcilības balva

Vernera fon Sīmensa Izcilības balva

Ik gadu «Siemens» reģionālā Somijas uzņēmuma «Siemens Osakeyhtio» Latvijas filiāle sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Latvijas Universitāti (LU) rīko stipendiju konkursu jaunajiem zinātņu doktoriem un maģistriem «Vernera fon Sīmensa Izcilības balva» («Werner von Siemens Excellence Award»). Konkursa mērķis ir atbalstīt studentu un jauno zinātnieku radošās spējas un veicināt to produktīvu izmantošanu valsts ekonomikai nozīmīgās jomās.

Konkursā var piedalīties RTU un LU studenti un absolventi, kuri iepriekšējā studiju gadā aizstāvējuši maģistra vai promocijas darbus jomās, kas sasaucas ar «Siemens» identitāti – uzņēmējdarbības nozarēm, uzņēmuma vērtībām, principiem un nākotnes vīziju.

Iesniegtos darbus vērtē «Siemens Osakeyhtio» Latvijas filiāles konkursa ekspertu komisija, kā arī RTU, LU zinātņu prorektoru deleģētie eksperti, kas izraudzīti atbilstoši darbā aplūkotajam tematam.  Izvērtējot darbus, žūrija īpašu uzmanību pievērš idejas novatorismam, piedāvātā risinājuma zinātniskajam līmenim un praktiskajam pielietojumam.

Promocijas un maģistra darbu vērtēšanas kritēriji
1. pētījuma novitāte;
2. pētījuma pielietojamība;
3. pētījuma publicitāte.
Piesakoties jāiesniedz

1. Maģistra darba autoram:

  • maģistra darbs elektroniskā un drukātā veidā;
  • maģistra darba kopsavilkums elektroniskā veidā
  • divas maģistra darba recenzijas no profesoriem vai attiecīgās nozares speciālistiem elektroniskā formā;
  • pieteikuma vēstule, kurā aprakstīta darba saistība ar Siemens darbības nozarēm, vīziju, principiem un vērtībām, kā arī atbilstība vērtēšanas kritērijiem (ieteicamais apjoms – līdz 2 A4 lapām) elektroniskā formā.

2. Promocijas darba autoram:

  • promocijas darba kopsavilkums elektroniskā un drukātā formā;
  • publikāciju saraksts elektroniskā formā;
  • divas promocijas darba recenzijas no profesoriem vai attiecīgās nozares speciālistiem elektroniskā formā;
  • pieteikuma vēstule, kurā aprakstīta darba saistība ar Siemens darbības nozarēm, vīziju, principiem un vērtībām, kā arī atbilstība vērtēšanas kritērijiem (ieteicamais apjoms – līdz 2 A4 lapām) elektroniskā formā.

Ar Siemens darbības nozaru, vīzijas, principu un vērtību aprakstu iespējams iepazīties Siemens mājaslapā.

Papildu informācija

«Siemens Osakeyhtio» Latvijas filiāle
Dzintra Rubule,
+371 67015500
m

RTU
Evita Serjogina,
+371 67089021

LU
Sintija Maculeviča,
+371 67034336

Studijas