Pieteikšanās nepilna laika studijām

Pieteikšanās nepilna laika studijām

Iestāšanās pamatprasības atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumiem.

Nepilna laika studiju programmas

Iesniedzamie dokumenti (oriģināli jāuzrāda, kopijas jāiesniedz):

1. iepriekšējās izglītības dokuments:

  • piesakoties pamatstudiju programmā (ar vidējo izglītību) – vidējās izglītības atestāts vai diploms;
  • piesakoties pamatstudiju programmā (ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (koledžas)) – 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) diploms;
  • piesakoties maģistra studiju programmā – bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploms;

2. atzīmju(sekmju) izraksts (diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada) vai atestāta pielikums);

3. CE sertifikāts (piesakoties pamatstudiju programmās ar vidējo izglītību);

4. derīga pase vai ID karte;

5. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;

6. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

7. Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Reģistrācijas maksas apmaksu 35€ (pamatstudijām) un 40€ (augstākā līmeņa studijām) apmērā var veikt atbilstoši noteiktai kārtībai: reģistrācijas maksas kārtība

Bāreņi un personas ar 1.grupas invalīdīti ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Reflektantu ieskaitīšana un studiju līgumu parakstīšana:

1. Studiju programmā reflektants tiek ieskaitīts, ja ir veicis pirmo studiju iemaksu līdz rēķinā norādītam termiņam.

2. Pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā, studiju līgumu slēdz elektroniski sākot ar 17. augustu.

Elektroniska līgumu parakstīt var ar eParaksts Mobile vai eParaksts! Elektroniskais līgums būs pieejams RTU portālā Ortus! Reģistrēšanās Ortus portālam šeit! Autorizējaties, izmantojot eParaksts Mobile vai jāspiež – iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā)!

Piesakoties būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Tiem, kam līgumu nav izdevies parakstīt elektroniskā veidā, to var izdarīt klātienē no 14. septembra RTU Studentu servisa departamentā, Āzenes ielā 6, Rīgā (1.stāvs)!

Studijas

_