Pieteikšanās nepilna laika studijām

Pieteikšanās nepilna laika studijām

Iestāšanās pamatprasības atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumiem.

Nepilna laika studiju programmas

Pieteikšanās studijām:

 • Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).
 • Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
 • Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, pases personas datu sadaļas kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
 • Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 35 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  Reģistrācijas maksas kārtība.
 • Elektroniskā pieteikšanās www.latvija.lv ir paredzēta tikai līdz noteiktajam datumam, papildus paredzot pieteikuma apstiprināšanu ierodoties klātienē.

Nepilna laika studijām uzņemšana no 2. jūlija līdz 23. augustam:

 • 2., 3., 4. un 8. jūlijā plkst. 9–19, 5. un 9. jūlijā plkst. 9–18, sestdien 6. jūlijā no plkst. 9–13 - Rīgā, Ķīpsalas iela 6– 115/116
 • No 10. jūlija līdz 23.augustam darba dienās no plkst. 9-18, RTU SSD Uzņemšanas komisijas telpās, Āzenes ielā 6, 1. stāvā.

Reflektantu ieskaitīšana:

 1. Studiju programmā reflektants ir reģistrējies, ja ir veicis pirmo studiju iemaksu līdz rēķinā norādītam termiņam.
 2. Pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā, studiju līgumu slēdz:

Pirms studiju pieteikuma reģistrācijas RTU uzņemšanas punktā, lūdzu, piesakies eParaksts mobile saņemšanai jau laikus! Piesakies eParaksts mobile saņemšanai eParaksts.lv. Būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati.
Kad no 2. līdz 9. jūlijam reģistrēsies studijām RTU uzņemšanas punktā, Ķīpsalas ielā 6, eParaksta komanda Tevi tur gaidīs un palīdzēs parakstīt līgumu, kā arī pabeigt pieteikšanos eParaksts mobile. Vairāk par pieteikšanās procesu procesu – Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mājaslapā.

 

Studijas

_