Studiju programmas

Nepilna laika studiju programmas 2018./2019. studiju gadā

Bakalaura un koledžas līmeņa studiju programmas Rīgā

Lietotie saīsinājumi: NLN – Nepilna laika neklātiene, NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados) NLK,NLN

Studiju maksa, (semestrī) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Automobiļu transports

 

x

 

5

NLN – 800

Būvniecība

 

x

 

5

NLN – 900

Būvniecība (specializācija: Transportbūves)

 

 

x

3,5

NLN – 800

Cilvēku resursu vadīšana

 

x

 

5

NLK – 625
NLN – 550

Cilvēku resursu vadīšana

(pēc koledžas)

 

x

 

2,5

NLN – 550

Cilvēku resursu vadīšana

 

 

x

2,5

NLK – 600
NLN – 500

Dzelzceļa elektrosistēmas

 

x

 

5,5

NLN – 800

Dzelzceļa transports

 

x

 

5,5

NLN – 800

Ekonomika

x

 

 

4

NLN – 550

Elektronika un mobilie sakari

x

 

 

4

NLN – 800

Elektrotehnoloģiju datorvadība

 

x

 

5

NLK – 800
NLN – 800

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLK – 800
NLN – 800

Ģeomātika

 

x

 

5

NLN – 900

Mašīnu un aparātu būvniecība

 

x

 

5

NLN – 800

Muitas un nodokļu administrēšana

 

x

 

5

NLN – 550

Nekustamā īpašuma pārvaldība

 

x

 

5

NLN – 550

Nekustamā īpašuma pārvaldība

 

 

x

2,5

NLN – 500

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

 

x

 

6

NLK – 1150
NLN – 900

Siltumenerģētika un siltumtehnika

 

x

 

5

NLN – 800

Transportbūves

 

x

 

5

NLN – 900

Uzņēmējdarbības loģistika

 

x

 

5

NLN – 550

Uzņēmējdarbība un vadīšana

x

 

 

4

NLK – 625
NLN – 550

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

x

 

5

NLN - 550

Uzņēmējdarbība un vadīšana

(pēc koledžas)

 

x

 

2,5

NLN - 550

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

 

x

2,5

NLK – 600
NLN – 500

Visaptverošā kvalitātes vadība

 

x

 

5

NLN – 550

Lietotie saīsinājumi:

NLN – Nepilna laika neklātiene

NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

Maģistra līmeņa studiju programmas Rīgā
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Studiju maksa semestrī (eiro)

Nepilna laika (neklātiene)

Maģistra profesionālo studiju programmas:
Būvniecība 1150
Ģeomātika 1150
Transportbūves 1150
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Studiju maksa semestrī (eiro)
Nepilna laika (klātiene)
Maģistra profesionālo studiju programma:
Datorsistēmas 1500
Maģistra akadēmisko studiju programma:
Biznesa informātika (angļu valodā) 1500
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Studiju maksa semestrī (eiro)
Nepilna laika (neklātiene)
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Transporta elektronika un telemātika 900
Elektronika 900
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Studiju maksa semestrī (eiro)
Nepilna laika (neklātiene)
Maģistra profesionālo studiju programma:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 1000
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Studiju maksa semestrī (eiro)
Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Muitas un nodokļu administrēšana 650 -
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 650 -
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 650 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 700 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 1520 -
Inovācijas un uzņēmējdarbība - 1350
Darba aizsardzība 825 -
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Studiju maksa semestrī (eiro)
nepilna laika (neklātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programma:
Ražošanas tehnoloģija 1200
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Dzelzceļa elektrosistēmas 1200
Dzelzceļa transports 1200
Siltumenerģētika un siltumtehnika 1200
RTU Rīgas biznesa skola
Studiju programma Studiju maksa par studiju programmas apguvi (eiro)
nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programma:

Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
(angļu valodā)

9890
RTU Cēsu filiāle (Piebalgas iela 3, Cēsis)
Lietotie saīsinājumi: NLN – Nepilna laika neklātiene NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)
Studiju programma Bakalaura 1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma Studiju ilgums, (gados)
NLK,NLN
Studiju maksa semestrī (eiro)
Akadēmiskā Profesionālā
Elektrotehnoloģiju datorvadība   X   5 NLN – 800
Enerģētika un elektrotehnika X     4 NLN – 800
RTU Daugavpils filiāle (Smilšu iela 90, Daugavpils)
Lietotie saīsinājumi: NLN – Nepilna laika neklātiene NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados) NLK, NLN

Studiju maksa, (semestrī) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Automobiļu transports

 

x

 

5

NLN – 800

Būvniecība

 

x

 

5

NLN – 900

Būvdarbu vadīšana

 

 

x

3

NLN – 1150

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

 

x

 

6

NLN – 900

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLN – 800

Siltumenerģētika un siltumtehnika

 

x

 

5

NLN – 800

Dzelzceļa elektrosistēmas

 

x

 

5,5

NLN – 800

Dzelzceļa transports

 

x

 

5,5

NLN – 800

RTU Liepājas filiāle (Liedaga iela 3, Liepāja)
Lietotie saīsinājumi: NLN – Nepilna laika neklātiene NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados), NLK, NLN

Studiju maksa, (semestrī) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Būvdarbu vadīšana

 

 

x

3

NLK – 1150

Būvniecība

 

x

 

5

NLN – 900

Būvniecība (specializācija: Transportbūves)

 

 

x

3,5

NLN – 800

Elektrotehnoloģiju datorvadība

 

x

 

5

NLN – 800

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLN – 800

Mašīnu un aparātu būvniecība

 

x

 

5

NLN – 800

Siltumenerģētika un siltumtehnika

 

x

 

5

NLN – 800

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

 

x

 

6

NLN – 900

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

x

 

5

NLN – 550

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

 

x

2,5

NLK – 600

RTU Ventspils filiāle (Kuldīgas iela 55, Ventspils)
Lietotie saīsinājumi: NLN – Nepilna laika neklātiene NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados)

NLK, NLN

Studiju maksa, (semestrī) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Būvniecība (specializācija: Transportbūves)

 

 

x

3,5

NLN – 800

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLN – 800

Automobiļu transports

 

x

 

5

NLN – 800

Cilvēku resursu vadīšana

 

 

x

2,5

NLN – 500

Studijas