Studiju programmas

Nepilna laika studiju programmas 2017./2018. studiju gadā

Bakalaura un koledžas līmeņa studiju programmas Rīgā

Lietotie saīsinājumi: NLN – Nepilna laika neklātiene, NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados) NLK,NLN

Studiju maksa, (gadā) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Automobiļu transports

 

x

 

5

NLN – 1400

Būvniecība

 

x

 

5

NLN – 1800

Būvniecība (specializēšanās virzienā: Transportbūves)

 

 

x

3,5

NLN – 1600

Cilvēku resursu vadīšana

 

x

 

5

NLK – 1250
NLN – 1100

Cilvēku resursu vadīšana

(pēc koledžas)

 

x

 

2,5

NLN – 1100

Cilvēku resursu vadīšana

 

 

x

2,5

NLK – 1200
NLN – 1000

Dzelzceļa elektrosistēmas

 

x

 

5,5

NLN – 1400

Dzelzceļa transports

 

x

 

5,5

NLN – 1400

Ekonomika

x

 

 

4

NLK – 1250
NLN – 1100

Elektronika un mobilie sakari

x

 

 

4

NLN – 1400

Elektrotehnoloģiju datorvadība

 

x

 

5

NLK – 1600
NLN – 1400

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLK – 1600
NLN – 1400

Ģeomātika

 

x

 

5

NLN – 1800

Mašīnu un aparātu būvniecība

 

x

 

5

NLN – 1400

Muitas un nodokļu administrēšana

 

x

 

5

NLN – 1100

Nekustamā īpašuma pārvaldība

 

x

 

5

NLN – 1100

Nekustamā īpašuma pārvaldība

 

 

x

2,5

NLN – 1000

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

 

x

 

5

NLN – 1100

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

 

x

 

6

NLK – 2300
NLN – 1800

Siltumenerģētika un siltumtehnika

 

x

 

5

NLN – 1400

Transporta elektronika un telemātika

 

x

 

5

NLN – 1400

Transportbūves

 

x

 

5

NLN – 1800

Uzņēmējdarbības loģistika

 

x

 

5

NLN – 1100

Uzņēmējdarbība un vadīšana

x

 

 

4

NLK – 1250
NLN – 1100

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

x

 

5

NLN - 1100

Uzņēmējdarbība un vadīšana

(pēc koledžas)

 

x

 

2,5

NLN - 1100

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

 

x

2,5

NLK – 1200
NLN – 1000

Visaptverošā kvalitātes vadība

 

x

 

5

NLN – 1100

Lietotie saīsinājumi:

NLN – Nepilna laika neklātiene

NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

Maģistra līmeņa studiju programmas Rīgā
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Studiju maksa gadā (eiro)

Nepilna laika (neklātiene)

Maģistra profesionālo studiju programmas:
Būvniecība 2300
Ģeomātika 2300
Transportbūves 2300
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Studiju maksa gadā (eiro)
Nepilna laika (klātiene)
Maģistra profesionālo studiju programma:
Datorsistēmas 2100
Maģistra akadēmisko studiju programma:
Biznesa informātika (angļu valodā) 2100
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Studiju programma Studiju maksa gadā (eiro)
Nepilna laika (neklātiene)
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Transporta elektronika un telemātika 1800
Elektronika 1800
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Studiju maksa gadā (eiro)
Nepilna laika (neklātiene)
Maģistra profesionālo studiju programma:
Elektrotehnoloģiju datorvadība 1800
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Studiju maksa gadā (eiro)
Nepilna laika (neklātiene) Nepilna laika (klātiene)
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Muitas un nodokļu administrēšana 1300 -
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 1300 -
Pilsētu un reģionu inženierekonomika 1300 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 1300 -
Visaptverošā kvalitātes vadība 1520 -
Inovācijas un uzņēmējdarbība - 1850
Darba aizsardzība 1650 -
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Studiju programma Studiju maksa gadā (eiro)
nepilna laika (neklātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programma:
Ražošanas tehnoloģija 1800
Maģistra profesionālo studiju programmas:
Dzelzceļa elektrosistēmas 1800
Dzelzceļa transports 1800
Siltumenerģētika un siltumtehnika 1800
RTU Rīgas biznesa skola
Studiju programma Studiju maksa gadā (eiro)
nepilna laika (klātiene)
Maģistra akadēmisko studiju programma:

Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
(angļu valodā)

3607
RTU Cēsu filiāle (Piebalgas iela 3, Cēsis)
Lietotie saīsinājumi: NLN – Nepilna laika neklātiene NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)
Studiju programma Bakalaura 1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma Studiju ilgums, (gados)
NLK,NLN
Studiju maksa gadā (eiro)
Akadēmiskā Profesionālā
Elektrotehnoloģiju datorvadība   X   5 NLN – 1400
Enerģētika un elektrotehnika X     4 NLN – 1400
RTU Daugavpils filiāle (Smilšu iela 90, Daugavpils)
Lietotie saīsinājumi: NLN – Nepilna laika neklātiene NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados) NLK, NLN

Studiju maksa, (gadā) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Automobiļu transports

 

x

 

5

NLN – 1400

Būvniecība

 

x

 

5

NLN – 1800

Būvdarbu vadīšana

 

 

x

3

NLN – 1400

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

 

x

 

6

NLN – 1800

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLN – 1400

Siltumenerģētika un siltumtehnika

 

x

 

5

NLN – 1400

Dzelzceļa elektrosistēmas

 

x

 

5,5

NLN – 1400

Dzelzceļa transports

 

x

 

5,5

NLN – 1400

RTU Liepājas filiāle (Liedaga iela 3, Liepāja)
Lietotie saīsinājumi: NLN – Nepilna laika neklātiene NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados), NLK, NLN

Studiju maksa, (gadā) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Būvdarbu vadīšana

 

 

x

3

NLK – 1600

Būvniecība

 

x

 

5

NLN – 1800

Būvniecība (specializēšanās virzienā: Transportbūves)

 

 

x

3,5

NLN – 1600

Elektrotehnoloģiju datorvadība

 

x

 

5

NLN – 1400

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLN – 1400

Mašīnu un aparātu būvniecība

 

x

 

5

NLN – 1400

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

 

x

 

5

NLN – 1100

Siltumenerģētika un siltumtehnika

 

x

 

5

NLN – 1400

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

 

x

 

6

NLN – 1800

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

x

 

5

NLN - 1100

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

 

x

2,5

NLK – 1200

RTU Ventspils filiāle (Kuldīgas iela 55, Ventspils)
Lietotie saīsinājumi: NLN – Nepilna laika neklātiene NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados)

NLK, NLN

Studiju maksa, (gadā) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Būvniecība (specializēšanās virzienā: Transportbūves)

 

 

x

3,5

NLN – 1600

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLN – 1400

Automobiļu transports

 

x

 

5

NLN – 1400

Cilvēku resursu vadīšana

 

 

x

2,5

NLN – 1000

Studijas