Paziņojumi

Ievērojat piesardzības pasākumus

Ievērojot piesardzības pasākumus aicinām izvērtēt nepieciešamību tikties klātienē. Saziņai lūdzam izmantot telefonu, e-pastu vai arī citus elektroniskus komunikācijas kanālus. 
Pirms departamenta apmeklējuma lūgums zvanīt vai pieteikties elektroniski.
NVS departamenta pieņemšanas laikus skatīt šeit!

 

Papildus eksāmeni Būvmehānikas katedrā 

16.10.2020. plkst.14.30 Ķīpsalas iela 6B–300. telpā 

BBM110Būvmehānikas ievadkurss (asoc. prof.L. Gaile) 

BBM717(1.daļa) Būvmehānika (prof. I. Radiņš) 

BBM 210 Būvmehānika Vispārīgais kurss 1.un 2. daļa 

BBM717.2 Būvmehānika (vad. pētn. A. Pupurs) 

BBM 210.2 Būvmehānika Vispārīgais kurss (asoc. prof. J. Šliseris) 

Nosacījumi:

  1. Obligāti Jābūt nokārtotiem mājas darbiem.
  2. Ortusā atļauja. (Atļaujām jābūt Ortusa sistēmā) 

Eksāmenam pieteikties līdz 13.oktobrim: RBCB0 un RBCE0 grupu studentiem pieteikties 117. telpā vai rakstīt: .

RBCT0 un Neklātienes grupu studentiem pieteikt eksāmena kārtošanas atļaujas savos dekanātos. 
 

Papildus eksāmens Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība

03.10.2020. plkst. 16.30–19.00 papildus eksāmens Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība docents S.Rubene, Ķīpsalas ielā 6B–300. telpā.

Studijas

_