Paziņojumi

Papildeksāmens pie doc. I. Mieriņa

Papildeksāmens pie doc. I. Mieriņa notiks:

  • 5. oktobrī plkst. 14.30–16.00, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A/6B-461;
  • 30. novembrī plkst. 14.30  14.30–16.00 Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A/6B-461.

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments atrodas RTU Zinātniskās Bibliotēkas jaunajās telpās – Rīgā, Paula Valdena ielā 5, 5.01 un 2.04 telpās. Sestdienās ieeja no vecā bliotēkas korpusa

Studijas