Paziņojumi

17.11.2017 NVS departaments pieņem apmeklētājus līdz plkst. 14.00

 


18.11.2017 NVS departaments slēgts.

 


20.11.2017 NVS departaments slēgts.

 

Papildeksāmens  BŪVMEHĀNIKĀ  

 

notiks 01.12.2017 plkst. 14.30-16.00, Rīgā, Ķīpsalas 6A/6B-131                                                             

 

Konsultācijas pie lektores Z. Dombrovskas notiks

Konsultācijas pie lektores Z. Dombrovskas notiks ceturtdienās plkst. 16.30–18.00, sestdienās 14.00–17.00 Ķīpsalas ielā 6A/6B, 463. auditorijā.

 

Papildeksāmens pie doc. I. Mieriņa

Papildeksāmens pie doc. I. Mieriņa notiks 30. novembrī plkst. 14.30–16.00 Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A/6B, 461. auditorijā.

 

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments atrodas RTU Zinātniskās Bibliotēkas jaunajās telpās – Rīgā, Paula Valdena ielā 5, 5.01 un 2.04 telpās. Sestdienās ieeja no vecā bliotēkas korpusa

Studijas