Paziņojumi

Papildeksāmens Būvmehānikā pie prof. I. Radiņa


26.04.2019. plkst. 14.00 Ķīpsalas ielā 6A/6B–131.

 

Izmaiņas NVSD apmeklētāju pieņemšanas laikos no 15.04.19.–30.04.19.

  • 15.04.–17.04.līdz plkst. 17. (pavasara brīvlaiks)
  • 18.04. līdz plkst.14.
  • 19.04.–22.04. slēgts (svētku dienas)
  • 30.04. līdz plkst.14.

NVSD strādā pēc RTU ZB darba laika.
 

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments atrodas RTU Zinātniskās Bibliotēkas jaunajās telpās – Rīgā, Paula Valdena ielā 5, 5.01 un 2.04 telpās.

Studijas