Paziņojumi

Paziņojumi
Konsultācijas pie lekt. V. Stroževas 

Konsultācijas  pie lektores V. Stroževas attālinātā veidā (Zoom platformā) notiek katru ceturtdienu no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.30. Lūgums noteikti iepriekšējā dienā pieteikties uz konsultāciju (), lai pasniedzēja var nosūtīt konsultācijas tiešsaistes linku.

 
Papildeksāmeni studiju priekšmetos «Būvdarbu tehnoloģija» un «Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība 2»

2021. gada 26. novembrī no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00 tiks organizēti papildeksāmeni studiju priekšmetos «Būvdarbu tehnoloģija» un «Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība 2». Papildeksāmeni pie  doc. S. Rubenes norisināsies klātienē, Ķīpsalas ielā 6B, 300. auditorijā.

 

Izmaiņas nodarbību grafikā  

Tā kā aizvien palielinās cilvēku saslimšana ar Covid-19, tas rada iepriekš neprognozējamas un būtiskas korekcijas arī studiju grafikos. Lūgums pirms katras nodarbības sākuma pārliecināties par nodarbību grafika aktualitāti! 

 

Studijas RTU notiek attālināti

Atsaucoties uz 2021. gada 22. oktobrī izdoto RTU rektora rīkojumu "Drošu studiju organizācijas kārtība no 21.10.21", studiju process (visu veidu studiju nodarbības, konsultācijas, studiju darbu aizstāvēšanas u.c.) no 21.10.2021. līdz 15.11.2021. (vai līdz citam rīkojumam) notiek tikai attālināti. 

Saziņai lūdzam izmantot telefonu, e-pastu vai arī citus elektroniskus komunikācijas kanālus. NVS departamenta pieņemšanas laikus skatīt šeit

Studijas