Paziņojumi

 Papildu eksāmens studiju kursā «Ģeotehnikas pamatkurss»

30.01.2020. plkst. 17.30 Ķīpsalas ielā 6B/ 422 pie E. Škēles. Reģistrēties eksāmenam nepieciešams NVS departamentā.
 

 

Papildu eksāmens studiju kursā «Būvmehānika»

Papildu eksāmens studiju kursā «BŪVMEHĀNIKA» notiks 31. janvārī plkst. 14.30  Āzenes ielā 12, 115. auditorijā.

 

Izmaiņas RTU Zinātniskās bibliotēkas darba laikā

Sesijas laikā (6.01. – 17.01.2020.) visa RTU Zinātniskās bibliotēkas jaunā ēka (Paula Valdena ielā 5) būs studentiem pieejama 24 stundas diennaktī. Pakalpojums pieejams reģistrētiem 24H lasītavas lietotājiem.

 

Izmaiņas NVSD apmeklētāju pieņemšanas laikos sestdienās

Sākot no 5. oktobra, RTU Neklātienes un vakara studiju departamentā apmeklētāju pieņemšana SESTDIENĀS notiks no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00!

 

Konsultācijas pie L. Radiņas  

Neklātienes studenti «Būvmehānikas vispārīgajā kursā» var konsultēties pie lektores Līgas Radiņas šādos laikos:

Otrdienās 19–21
Sestdienās 8–10

Uz konsultāciju jāpiesakās, sūtot e-pastu pasniedzējai m vai . Konsultāciju telpa tiks precizēta atbilstoši studentu skaitam. 

 

Nodarbības studiju kursā «Matemātika» pie doc. E. Kopeikas

Nodarbības studiju kursā «Matemātika» pie docentes Evijas Kopeikas notiks katru ceturtdienu plkst. 18.30 – 21.00 Rīgā, Āzenes ielā 12–111. auditorijā.

 

Konsultācijas studiju kursā «Angļu valoda» notiks sestdienās

Konsultācijas studiju kursā «Angļu valoda» pie lektores Z. Dombrovskas notiks katru sestdienu (sākot ar otro mācību nedēļu) 14.30 Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 101 auditorijā

 

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments atrodas RTU Zinātniskās Bibliotēkas jaunajās telpās – Rīgā, Paula Valdena ielā 5, 5.01 un 2.04 telpās. Katra mēneša pēdējā piektdienā NVS departaments apmeklētājus nepieņem, jo RTU Zinātniskajā bibliotēkā ir «Spodrības diena».

Studijas

_