Paziņojumi

4. septembrī, plkst. 11.00-14.00 Ķīpsalas ielā 6B, 114. telpā notiks papildu eksāmens priekšmetā «BBK210 (2) Metāla konstrukcijas».

Pēc 4. septembra eksāmenu iespējams nokārtot pieņemšanas laikos (piektdienās plkst. 13.00-15.00, Ķīpsalas ielā 6B, 114. telpā). 

Pirms eksāmena nepieciešams: 

  1. Nokārtot priekšmetu «BBK 380 Metāla konstrukcijas. Studiju projekts.», 
  2. saņemt individuālo atļauju no dekanāta, 
  3. informēt pasniedzēju vismaz divas darba dienas pirms eksāmena (sūtīt elektroniski noformētu individuālo atļauju ).

Jautājumu gadījumā zvaniet 26 353 082!

 

4. septembrī plkst. 12.00 notiks eksāmens studiju kursā «Būvmehānika» (1. daļa) un «Būvmehānikas vispārīgais kurss» (1. un 2. daļa) pie profesora I. Radiņa.

Nosacījumi: Jābūt nokārtotiem visiem mājas darbiem un saņemtai atļaujai portālā Ortus. Eksāmens notiks Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B, 300. kabinetā.

 

4. septembrī plkst. 12.00 notiks eksāmens studiju kursā «Būvmehānikas ievadkurss» pie asistentes L. Radiņas.

Nosacījumi: Jābūt nokārtotiem visiem mājas darbiem un saņemtai atļaujai portālā Ortus. Eksāmens notiks Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B, 300. kabinetā.

 

4. septembrī plkst. 14.00 notiks eksāmens studiju kursā «Būvmehānikas ievadkurss» pie asociētās profesores Līgas Gailes.

Nosacījumi: Eksāmens notiks attālināti vietnē Ortus, tāpēc pārliecinieties, vai portālā pieejams šis studiju kurss! 

Studentiem no iepriekšējiem gadiem, kam nav redzams priekšmets 2020. gada pavasara semestrī Ortus, lūdzu, atsūtīt informāciju (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi) līdz 03. septembrim uz . Pasniedzējs pievienos studiju kursam. Pretējā gadījumā eksāmens nebūs pieejams.

Šajā studiju kursā iespējams atrast video lekcijas un citus noderīgus materiālus.

 

5. septembrī plkst. 10.00-13.00 notiks eksāmens studiju kursā «Būvju uzturēšana». 

Docents A.Ūdris, Ķīpsalas ielā 6B - 313. kabinetā. Studiju darbu nodošana notiks 5. septembrī pirms eksāmena.

 

7. septembrī plkst. 10.00 notiks eksāmens studiju kursos «Būvmehānika» pie vadošā pētnieka A. Pupura un «Būvmehānikas vispārīgais kurss» pie asociētā profesora J. Šlisera. 

Nosacījumi: Jābūt nokārtotiem visiem mājas darbiem un saņemtai atļaujai portālā Ortus. Eksāmens notiks Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B, 300. kabinetā.
 

9. septembrī plkst. 16.00 Ķīpsalas ielā 6b, 313. auditorijā notiks papildeksāmens pie profesora L. Pakrastiņa iepriekšējo semestru parādniekiem. 

Līdzi jābūt eksāmena kārtošanas atļaujai, studentu apliecībai, pildspalvai un kalkulatoram. Eksāmenam jāpiesakās pa e-pastu līdz 9. septembra plkst.12.00.

 

No 19. maija konsultācijas pie profesora D. Serdjuka notiks klātienē

Konsultācijas pie profesora D. Serdjuka notiks otrdienās plkst 17-19 un piektdienās plkst. 13-15 Ķīpsalas ielā 6B, 114.telpā. Konsultācijas apmeklētājam jālieto sejas aizsargmaska. Konsultāciju telpā atļauts ienākt pa vienām pēc pasniedzēja uzaicinājuma.

Studijas

_