Paziņojumi

Papildeksāmens BŪVMEHĀNIKĀ

Papildeksāmens notiks 02.03.2018. 14.30-16.00  Ķīpsalas ielā 6A/6B-131, iepriekš piesakoties NVS departamentā.

Sākot ar 6.02.2018.  būs pieejamas konsultācijas pie pasniedzējas Z. Dombrovskas:

  • otrdienās no plkst. 16.00-17.30
  • sestdienās no plkst. 14.00-17.30

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments atrodas RTU Zinātniskās Bibliotēkas jaunajās telpās – Rīgā, Paula Valdena ielā 5, 5.01 un 2.04 telpās. Sestdienās ieeja no vecā bliotēkas korpusa

Studijas