Pieredzes stāsti un video

Pieredzes stāsti

Dmitrijs Fjodorovs, RTU studiju programmas “Mašīnu un aparātu būvniecība” 3. kursa students

Mācīties neklātienē RTU - Rīgas Tehniskā universitātes “Mašīnu un aparātu būvniecības” programmā ir lieliska pieredze, ko es noteikti ieteiktu ikvienam, kurš vēlas iegūt augstāko izglītību, vienlaicīgi, saglabājot savu darbu vai citas saistības.

Pirmkārt, studējot neklātienē, man patīk grafika elastīgums. Es varu strādāt dienas laikā un apmeklēt nodarbības vakarā vai brīvdienās, kas ir ļoti ērti. Tāpat šī elastība ļauj man pašam plānot savu laiku, lai nodrošinātu optimālu laika un resursu izmantošanu izglītības materiālu apguvē.

Otrkārt, man patīk uz praktisko pieredzi vērstā pieeja. Programma dod man iespēju pielietot teorētiskās zināšanas, ko es iegūstu nodarbībās, praksē savā darbā. Tas palīdz man labāk saprast materiālu īpašības un iegūt jaunas prasmes, kuras es varu izmantot savā karjerā.

Treškārt, novērtēju iespēju komunicēt ar cilvēkiem no dažādām darbības jomām un ar dažādu pieredzi. Es varu apmainīties ar zināšanām un pieredzi ar citiem studentiem, kuri strādā dažādos uzņēmumos un ir ieinteresēti dažādās profesionālajās jomās. Tas palīdz man paplašināt savas zināšanas un redzēt lietas no dažādiem skatupunktiem.

Inese Baumane un Sergejs Bitels, RTU studiju programmas “Viedā elektroenerģētika” 1. kursa studenti

Par studijām RTU - Rīgas Tehniskā universitāte (katrs atsevišķi un kopā) sapņojām jau krietnu laiku agrāk. Karjeras būvēšana un trīs bērnu audzināšana šķita pamatotas atrunas, kādēļ nestudēt agrāk - pirms 15, 10 vai 5 gadiem. Tagad bērni ir izauguši, karjera ir uzbūvēta, turklāt, ar savu piemēru, bērniem jārāda, ka mācīties vajag visu laiku. Ja vēlies dzīvot laikam līdzi, tad ir jāmācās, jāapgūst jaunas zināšanas, tehnoloģijas. RTU ir īstā vieta, kur to darīt.

Tā kā pārtraukums starp iepriekšējām studijām un studēšanu tagad ir vairāk nekā 20 gadu, esam sajūsmā un pateicīgi par atbalstu gan no pasniedzējiem, gan studiju administratīvo vadītāju puses, gan studiju biedriem. ORTUS arī ir lielisks atbalsta rīks studijās.

Studēt RTU neklātienē ir vērts, jo tā var ērti apgūt jaunas zināšanas, jaunu profesiju, neatsakoties no esošajām darba iespējām. Strādājošam un “mūžīgi aizņemtam” cilvēkam neklātienes studijas ir visērtākais veids pastāvīgai izaugsmei. 

Ritvars Bāliņš, RTU studiju programmas “Būvniecība” 3. kursa students

2001. gadā iestājos RTU būvniecības fakultātē dienas nodaļā. Ģimenē visi vairāk vai mazāk ir saistīti ar celtniecību un būvniecību, tāpēc nebija daudz variantu par manas nodarbošanās virzienu.

Studijas pārtraucu 3. kursā, kad vairs nevarēju apvienot klātienes studijas ar darbu dienas laikā. Diemžēl toreiz neturpināju iegūt diplomu neklātienē, jo aktīvi strādāju būvniecībā un naivi domāju, ka izglītība neko nemaina. Vēlāk sāku pamanīt, kā atšķiras cilvēki, kuri ieguvuši augstāko tehnisko izglītību, un sapratu, ka vēlos iesaistīties diskusijās ar viņiem, tāpēc uzsāku studijas RTU neklātienē. Šķita, ka būs viegli, bet kļūdījos, jo nācās daudz strādāt, lai mainītu savu domāšanas veidu.

Studijas neklātienē, ja ir darbs un ģimene, iemāca ne tikai tehniskas lietas, bet arī to, kā sadalīt savu uzmanību ikdienā. Lielu atbalstu sniedz kursabiedri, jo katram ir savi izaicinājumi, caur kuriem “laužamies” uz priekšu.

Mans izvēlētais studiju virziens ir vispārceltniecības darbi, kurā varu iegūt būvkonstrukciju konstruktora, būvdarbu vadītāja vai būvuzrauga specialitāti. Ar iegūto sertifikātu un uzkrāto pieredzi varēšu darboties vairākos objektos vienlaicīgi, kas man ļaus saņemt lielāku atalgojumu. Ja vēlēšos savu sertifikātu papildināt ar elektroinženiera, siltuma un gāzes, apkures un ventilācijas, ūdens un kanalizācijas sfērām, tad, iestājoties konkrētajā fakultātē, man būs jāstudē tikai specializētie priekšmeti.

Topošajiem studentiem iesaku RTU, jo tā ir elite Latvijā esošo tehnisko universitāšu vidū.

Ieva Krūmiņa, RTU studiju programmas “Būvniecība” 5. kursa studente

Man jau ir maģistra grāds mākslās, taču vēlējos iegūt profesiju, ne tikai priekam, bet pavisam vienkārši – ar kuru ikdienā varēšu dzīvot. Tā kā esmu arī mamma un paralēli strādāju pilnas slodzes darbu, loģiska izvēle bija studēt neklātienē. Studijas RTU atbilda visiem sev noteiktajiem kritērijiem: man saistoša nodarbošanās, vienmēr aktuāla profesija, droša, stabila nākotne un labs atalgojums.

Nekad iepriekš nebiju strādājusi būvniecības jomā, bet uzreiz, kad pieņēmu lēmumu – studēt RTU, meklēju darbu profesijā. Mani – bez pieredzes būvniecībā, darbā bija gatavi ņemt divi no Latvijas TOP būvniecības uzņēmumiem.

Lielākoties arī no pasniedzējiem ir bijusi ārkārtīgi atbalstoša un saprotoša attieksme, studenti tiek uztverti kā jaunie kolēģi, lekcijās bieži dalāmies ar savu pieredzi, kas paver plašāku skatījumu. Ir ļoti svarīgi arī neklātienē veidot saliedētu kursa biedru komandu, tas palīdzēs visā studiju procesā!

Es studēju būvniecību ar specialitāti civilo ēku būvinženierijā. Manuprāt, šīs studijas paver ārkārtīgi plašas darba iespējas – gan būvlaukumā, gan birojā. Pati esmu pirmos studiju gadus pavadījusi būvlaukumā kā projektu vadītāja asistents, kas ļāvis saprast darbu un būvlaukuma ikdienas specifiku. Nu, esot birojā, ir vieglāk komunicēt, saprasties ar apakšuzņēmējiem, būvlaukuma komandām. Šobrīd ar iegūto darba pieredzi, gandrīz iegūto diplomu un ikdienas atzinību no darba devēja varu teikt droši, ka komplektā ar vēlmi strādāt, attīstīties, mācīties – darba tirgū var justies droši.

Galvenā priekšrocība neklātienes studijām ir iespēja paralēli strādāt – un strādāt par pilnvērtīgu atalgojumu, nevis prakses piedāvātajām stipendijām, kas darba tirgū nav konkurētspējīgas. Ļoti bieži darba devēji dod iespēju jauniešiem bez pieredzes sevi pierādīt – galvenais ir parādīt, ka esi domājošs, spējīgs mācīties, apņēmīgs un pozitīvs.

RTU iegūtās zināšanas paplašina apvārsni, katras jaunas zināšanas ir noderīgas. Lai arī kāda būs izvēlētā studiju programma, tā būs biļete labai nākotnei.

Valdis Tučins, RTU studiju programmas “Elektrotehnoloģiju datorvadība” 2. kursa students

Studēt RTU neklātienē mani pamudināja vēlme savā darbā sasniegt vairāk, darīt to gudrāk un efektīvāk. Protams, motivēja arī vēlme kāpt pa karjeras kāpnēm, palielināt savu atalgojumu un uzlabot dzīves līmeni. Šķērslis studiju uzsākšanai un turpināšanai ir nevis vecums, ādas krāsa vai sociālais stāvoklis, bet gan neticība sev un neuzdrīkstēšanās. Es uzdrīkstējos un man izdevās – esmu jau otrajā kursā.

Kopumā esmu apmierināts ar studiju procesu. Ir kursi, kuros vairāk jāiegulda savs laiks, tomēr neklātienes studijās ar to jārēķinās, tā ir arī pašmācība. Studiju programmas saturā man visvairāk patīk laboratorijas darbi, kuros iespējams redzēt teoriju praksē.

Es studēju studiju programmā “Elektrotehnoloģiju datorvadība”. Šīs programmas apguve paver lielas perspektīvas darba tirgū, kurā notiek ļoti strauja automatizācija un cilvēka darba rokas vajadzēs arvien mazāk. Programmas specifika ir padziļināta elektroniku, energoelektroniku un elektrisko ķēžu teorijas apguve.

Mans ikdienas darbs ir saistīts ar enerģētiku, tādēļ studijās iegūtās zināšanas ļoti noder. Protams, iekārtu var samontēt arī bez teorētiskajām zināšanām par elektrību, bet patīkamāk ir zināt, kā tā darbojas, kāpēc notiek šie procesi. Redzēt to visu jau ar citu zināšanu un izpratnes līmeni.

Neklātienes studiju priekšrocība ir iespēja studijas apvienot ar darbu, ģimeni un hobijiem. Šajā tehnoloģiju laikmetā lekcijas notiek attālināti, pieejami ir arī lekciju ieraksti, kurus var noskatīties sev ērtā laikā.

Tiem, kuri vēl apsver neklātienes studijas un nezina, vai spēs apvienot darbu ar studijām un tiks ar visu galā, iesaku kārtīgi apdomāties. Kad esat izlēmuši, droši nāciet, jo aiz jūsu mugurām ir atbalsts, jūsu ģimene un draugi, kuri tic, ka tas ir jūsu spēkos!

 

Studijas