Neklātienes un vakara studiju departaments

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments nodrošina RTU inženierzinātņu neklātienes un vakara studiju procesa organizēšanu un norisi. Nepilna laika neklātienes studentiem nodarbības, laboratorijas darbi un konsultācijas notiek sestdienās, kā arī darba dienu pēcpusdienās. Mācību materiāli pieejami arī e-studiju vidē.Pārbaudes darbi - ieskaites un eksāmeni tiek plānoti arī darba dienās.

Studijas