Bibliotēkas veidotās datubāzes

RTU vēstures un mācībspēku publikāciju datubāze – datubāze ir papildinājums RTU Zinātniskās bibliotēkas katalogam. Datubāzes saturs: RTU mācībspēku un darbinieku publicētie, promocijas, rediģētie, recenzētie, sastādītie/sagatavotie darbi; Raksti un grāmatas par RTU darbiniekiem un ar RTU saistītām personām; Raksti un grāmatas par RTU, tās vēsturi.

Arhitektūra un būvniecība – datubāze atspoguļo informāciju par rakstiem žurnālos un rakstu krājumos arhitektūras un būvniecības nozarēs. Datubāzē pieejamo rakstu pilntekstus variet lasīt RTU ZB Būvniecības un arhitektūras filiālē.

RTU Zinātniskās bibliotēkas Ķīmijas filiāles krājuma datubāze – datubāzē pieejami pilnteksti par ķīmijas pielietojamību sadzīvē, rūpniecībā u.c.

Studijas