Iekārtošanās kārtība

Reflektantiem
 • iestāšanās anketā norādītajā vietā reflektanti atzīmē ar krustiņu (+), ja nepieciešama dienesta viesnīca;
 • dienesta viesnīcu piešķir pēc ieskaitīšanas 1. kursā, parakstot vienošanos par dienesta viesnīcas nepieciešamību un iemaksājot drošības naudu 65,00 EUR apmērā (25,00 EUR nodrošinājuma nauda parakstot šo vienošanos un 40,00 EUR drošības nauda pie īres līguma parakstīšanas piešķirtajā dienesta viesnīcā);
 • Informāciju par vietas piešķiršanu var uzzināt RTU portālā ORTUS sadaļā rīkojumu vēsture vai zvanot pa tālruņiem +371 67089479, +371 67089041; +371 67089395
 • par maksu studējošiem dienesta viesnīcu piešķir pēc mācību maksas nokārtošanas un ieskaitīšanas rīkojuma.

Iekārtošanās dienesta viesnīcā:

No 21. līdz 31. augustam - vadītājas pieņemšanas laikā (informācija pieejama katras konkrētās studentu viesnīcas sadaļā), 3. septembrī no plkst. 8-20 vai 4. septembrī no plkst. 8 līdz 17 līdzi ņemot:

 • īres naudu par 1. mēnesi,
 • 7 EUR par ieejas karti,
 • drošības nauda 40 EUR,
 • personu apliecinošu dokumentu – pasi,
 • dzīves vietas deklarācijas kopiju (nepieciešamības gadījumā jāvar uzrādīt),
 • 2 fotogrāfijas (3x4),
 • par dienesta viesnīcas gultas veļas izmantošanu un maiņu jāmaksā papildus saskaņā ar apstiprinātām izmaksām.

Informāciju par dienesta viesnīcu var saņemt, arī zvanot pa tālruņiem +371 67089041, +371 67089479,+371 67089395.

Ja vecāko kursu studenti vēlas mainīt vai sākt dzīvot dienesta viesnīcā

Ja vecāko kursu studenti vēlas mainīt vai sākt dzīvot dienesta viesnīcā, norīkojumu var saņemt Studentu viesnīcu nodaļā Āzenes ielā 6 un Āzenes ielā 8 jūlija pirmajā nedēļā vai pēc 5. septembra, atbilstoši piešķiršanas kritērijiem, līdzi ņemot:

 • īres naudu par 1. mēnesi,
 • 7 EUR par ieejas karti,
 • personu apliecinošu dokumentu – pasi,
 • dzīves vietas deklarācijas kopiju,
 • 2 fotogrāfijas (3x4),
 • studentiem, kuriem viesnīca piešķirta pēc 1. jūlija jāiemaksā drošības nauda 65,00 EUR apmērā pie vadītājas, slēdzot īres līgumu.

Pēc norīkojuma saņemšanas, iekārtošanās dienesta viesnīcā – divu darbadienu laikā (viesnīcas vadītājas pieņemšanas laikā).

Kontakti

Studijas