Īres maksa studentu viesnīcās

Apstiprināts RTU 2021. gada 26.aprīļa
Senāta sēdē (protokols Nr. 649)

1. RTU īres maksa dienesta viesnīcās sastāv no fiksētās daļas (maksa par vienu vietu istabiņā) un mainīgās daļas (maksa par gultas veļu, ledusskapi utt.). Fiksēto daļu katram akadēmiskajam gadam apstiprina Senāts, mainīgo daļu ar rīkojumu apstiprina finanšu prorektors. Mainīgā daļa akadēmiskā gada ietvaros pēc nepieciešamības var tikt aktualizēta vairākkārt.

2. Apstiprināt 2021./2022. akadēmiskā gada īres pamatmaksas mēnesī:

2.1. Studentu izmitināšanas nodaļas pakļautībā esošajās dienesta viesnīcās par vienu vietu, ieskaitot interneta pakalpojumus:

Dienesta viesnīcas adrese  Trīsvietīgā istabā, EUR   Divvietīgā istabā, EUR Vienvietīgā istabā, EUR
Āzenes ielā 8 nav

127.00
117.00 (istaba<17kv.m)

225.00
183.00 (istaba<17kv.m)

Āzenes ielā 6 «A» tornī nav 153.00 290.00
Āzenes ielā 6 «B» tornī nav

127.00
117.00 (istaba blakus dzīvoklim)

225.00
183.00 (istaba blakus dzīvoklim)

Burtnieku ielā 2a 64.00 82.00 119.00
Olaines ielā 4 67.00 85.00 123.00
Meža ielā 5 72.00

75.00 (istaba<15kv.m)
86.00 (istaba>15kv.m)
100.00 (istaba dzīvoklī ar WC; D; virt.) 

   103.00 (istaba<15kv.m)   
126.00 (istaba>15kv.m)
180.00 (istaba dzīvoklī ar WC ;D; virt.)
Laimdotas ielā 2a 64.00 82.00
100.00 (ar WC un dušu)
119.00 
180.00 (ar WC un dušu)
Skolas ielā 11  (ar uzkopšanu 1x nedēļā; WC,D apartamentā, virtuve koridorī) 150.00 210.00 (istaba <16 kv.m) 240.00 355.00 (istaba <16 kv.m) 395.00

2.2. Studentu izmitināšanas nodaļas pakļautībā esošajās dienesta viesnīcās par vienu vietu,  ieskaitot interneta pakalpojumus ārzemju studentiem:

Dienesta viesnīcas adrese  Trīsvietīgā istabā, EUR   Divvietīgā istabā, EUR Vienvietīgā istabā, EUR
Skolas ielā 11 (ar uzkopšanu 1x nedēļā; WC,D apartamentā, virtuve koridorī) 200.00 240.00 (istaba <16kv.m) 280.00 385.00 (istaba <16 kv.m) 405.00
Āzenes ielā 8 nav

152.00
140.00 (istaba <17kv.m)

260.00
212.00 (istaba<17kv.m)

Āzenes ielā 6 «A» tornī nav 183.00 310.00
Āzenes ielā 6 «B» tornī nav

152.00
140.00 (istaba blakus dzīvoklim)

260.00
212.00 (istaba blakus dzīvoklim)

Burtnieku ielā 2a 77.00 98.00 143.00
Olaines ielā 4 80.00 102.00 150.00
Meža ielā 5 86.00

90.00 (istaba<15kv.m)
103.00 (istaba>15kv.m)
120.00 (istaba dzīvoklī ar WC; D; virt.)

  124.00 (istaba<15kv.m)   
150.00 (istaba>15kv.m)
200.00 (istaba dzīvoklī ar WC ;D; virt.)
Laimdotas ielā 2a 77.00 98.00
120.00 (ar WC un dušu)
143.00
200.00 (ar WC un dušu)

2.3. RTU Liepājas filiāles dienesta viesnīcā par vienu vietu 64.00 EUR.

3. Apstiprināt īres maksas fiksēto daļu mēnesī:

3.1. RTU studentiem akadēmiskā atvaļinājuma laikā, klausītājiem, nepilna laika studentiem– īres maksas fiksētā daļa mēnesī saskaņā ar 2. punktā noteikto + 8.00 EUR mēnesī;

3.2. no RTU atskaitītajiem un citiem īrniekiem – īres maksas fiksētā daļa mēnesī saskaņā ar 2. punktā noteikto + 10.00 EUR mēnesī. Papildus tiek aprēķināts PVN 12% apmērā;

3.3. īrniekiem, kuri īrē vietu remontētā istabā – īres maksas fiksētā daļa mēnesī saskaņā ar 2. punktā noteikto + 10.00 EUR mēnesī. Maksa attiecas uz visām dienesta viesnīcām, izņemot tās, kas atrodas Āzenes ielā, Rīgā.

4. Lai savlaicīgi nodrošinātu ar vietām dienesta viesnīcā iespējami lielāku skaitu reflektantu sākot ar 2021./2022. akadēmisko gadu, noteikt:

4.1. vietējiem studentiem drošības naudu 70.00 EUR apmērā, kur:

   4.1.1. 30.00 EUR iemaksā kā nodrošinājuma naudu pēc imatrikulācijas, pirms tam par to saņemot no Studentu viesnīcu nodaļas rēķinu;

   4.1.2. atlikušos 40.00 EUR iemaksā līdz īres līguma parakstīšanai dienesta viesnīcā, bet ne ātrāk kā saņemts apstiprinājums no Studentu viesnīcu nodaļas par vietas piešķiršanu;

4.2. ārzemju studentiem drošības naudu 200.00 EUR, kuru samaksā rezervējot vietu dienesta viesnīcā;

4.3. ārzemju studentiem minimālais īres līguma darbības termiņš ir 5 (pieci) mēneši; ja ārzemju students vienpusēji izbeidz īres līgumu ātrāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no īres līguma noslēgšanas brīža, tad tā pienākums ir samaksāt RTU neiegūto īres maksu, ko aprēķina atņemot no minimālā 5 (piecu) mēnešu līguma darbības termiņa faktisko uzturēšanās laiku un sareizinot to ar īres līgumā noteikto īres maksu mēnesī.

5. RTU Inženierzinātņu vidusskolas audzēkņiem piemērot 100% atlaidi no 2. un 3. punktā noteiktās maksas.

6. RTU Inženierzinātņu vidusskolas absolventiem, kas uzsākuši pilna laika studijas RTU, pirmajā studiju gadā, piemērot 100% atlaidi no 2. un 3. punktā noteiktās maksas.

Studijas