Īres maksa studentu viesnīcās

Apstiprināts RTU 2018. gada 23.aprīļa
Senāta sēdē (protokols Nr. 619)


1. Apstiprināt 2019./2020. akadēmiskā gada īres pamatmaksas mēnesī:

1.1. Studentu izmitināšanas nodaļas pakļautībā esošajās dienesta viesnīcās par vienu vietu, ieskaitot interneta pakalpojumus:

Dienesta viesnīcas adrese  Trīsvietīgā istabā, EUR   Divvietīgā istabā, EUR Vienvietīgā istabā, EUR
Āzenes ielā 8 nav

124.00
115.00 (istaba<17kv.m)

221.00
178.00 (istaba<17kv.m)

Āzenes ielā 6 «A» tornī nav 150.00 290.00
Āzenes ielā 6 «B» tornī nav

124.00
115.00 (istaba blakus dzīvoklim)

221.00
181.00 (istaba blakus dzīvoklim)

Burtnieku ielā 2a 62.00 79.00 115.00
Olaines ielā 4 65.00 80.00 116.00
Meža ielā 5 70.00

70.00 (istaba<15kv.m)
81.00 (istaba>15kv.m)

98.00
Laimdotas ielā 2a 62.00 79.00/ 90.00* (ar WC un dušu) 115.00 / 140.00* (ar WC un dušu)

1.2. Studentu izmitināšanas nodaļas pakļautībā esošajās dienesta viesnīcās par vienu vietu,  ieskaitot interneta pakalpojumus ārzemju studentiem:

Dienesta viesnīcas adrese  Trīsvietīgā istabā, EUR   Divvietīgā istabā, EUR Vienvietīgā istabā, EUR
Āzenes ielā 8 nav

149.00
138.00 (istaba<17kv.m)

250.00
200.00 (istaba<17kv.m)

Āzenes ielā 6 «A» tornī nav 180.00 310.00
Āzenes ielā 6 «B» tornī nav

149.00
138.00 (istaba blakus dzīvoklim)

250.00
210.00 (istaba blakus dzīvoklim)

Burtnieku ielā 2a 74.00 95.00 138.00
Olaines ielā 4 78.00 96.00 140.00
Meža ielā 5 84.00

85.00 (istaba<15kv.m)
98.00 (istaba>15kv.m)

117.00
Laimdotas ielā 2a 74.00 95.00/ 108.00* (ar WC un dušu) 138.00 / 168.00* (ar WC un dušu)

1.3. RTU Liepājas filiāles dienesta viesnīcā par vienu vietu 60.00 EUR.

2. Apstiprināt papildmaksas:

2.1. RTU studentiem akadēmiskā atvaļinājuma laikā, klausītājiem, vakara un neklātienes studentiem īres maksa mēnesī – īres pamatmaksas mēnesī + 8.00 EUR mēnesī;2.2. no RTU atskaitītajiem un citiem īrniekiem īres maksa mēnesī – īres pamatmaksas mēnesī + 15.00 EUR mēnesī;

2.3. īrniekiem, kuri īrē vietu remontētā istabā, noteiktā papildmaksa ir 7.00 EUR mēnesī, maksa attiecas uz visām dienesta viesnīcām, izņemot tās, kas atrodas Āzenes ielā, Rīgā;

2.4. īrniekiem, kuriem dienesta viesnīcā atrodas viesis no plkst. 23:00 līdz 6:00, noteiktā papildmaksa ir 5.00 EUR dienā par katru viesi;

2.5. citu Studentu izmitināšanas nodaļas papildpakalpojumu maksas 2019./2020. akadēmiskajā gadā tiek saskaņotas ar Plānošanas un ekonomiskās analīzes nodaļu, tās apstiprina finanšu prorektors, maksas akadēmiskā gada ietvaros pēc nepieciešamības var tikt aktualizētas vairākkārt.

3. Lai savlaicīgi nodrošinātu ar vietām dienesta viesnīcā iespējami lielāku skaitu reflektantu sākot ar 2018./2019. akadēmisko gadu, noteikt:

3.1. vietējiem studentiem drošības naudu 70.00 EUR apmērā, kur:

3.1.1. 30.00 EUR iemaksā kā nodrošinājuma naudu pēc imatrikulācijas, pirms tam par to saņemot no Studentu izmitināšanas nodaļas rēķinu;

3.1.2. atlikušos 40.00 EUR iemaksā līdz īres līguma parakstīšanai dienesta viesnīcā, bet ne ātrāk kā saņemts apstiprinājums no Studentu izmitināšanas nodaļas par vietas piešķiršanu;

3.2. ārzemju studentiem drošības naudu 200.00 EUR, kuru samaksā rezervējot vietu dienesta viesnīcā;

3.3. ārzemju studentiem minimālais īres līguma darbības termiņš ir 5 (pieci) mēneši; ja ārzemju students vienpusēji izbeidz īres līgumu ātrāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no īres līguma noslēgšanas brīža, tad tā pienākums ir samaksāt RTU neiegūto īres maksu, ko aprēķina atņemot no minimālā 5 (piecu) mēnešu līguma darbības termiņa faktisko uzturēšanās laiku un sareizinot to ar īres līgumā noteikto īres maksu mēnesī.

Studijas

_