Iekārtošanās kārtība

Reflektantiem
 • iestāšanās anketā norādītajā vietā reflektanti atzīmē ar krustiņu (+), ja nepieciešama dienesta viesnīca;
 • dienesta viesnīcu piešķir pēc ieskaitīšanas 1. kursā, parakstot vienošanos par dienesta viesnīcas nepieciešamību un iemaksājot drošības naudu 70,00 EUR apmērā (30,00 EUR nodrošinājuma nauda parakstot šo vienošanos un 40,00 EUR drošības nauda pie īres līguma parakstīšanas piešķirtajā dienesta viesnīcā);
 • Informāciju par vietas piešķiršanu var uzzināt RTU portālā ORTUS sadaļā studentiem - rīkojumu vēsture (neskaidrību gadījumā zvanīt +371 67089479+371 67089395).
 • par maksu studējošiem dienesta viesnīcu piešķir pēc mācību maksas nokārtošanas un ieskaitīšanas rīkojuma.

Iekārtošanās dienesta viesnīcā:

No 26. līdz 30. augustam laikā no 10.00 līdz 17.00, 1. septembrī laikā no 16.00 līdz 20.00, 2. septembrī plkst. 8.00 - 18.00, 3. septembrī plkst. 8.00 - 16.00 vai 5. septembrī no 9.00 līdz 13.00, līdzi ņemot:

 • īres naudu par 1. mēnesi (apmaksa veicama tikai caur banku vai interneta banku),
 • 7 EUR par ieejas karti (apmaksa veicama tikai caur banku vai interneta banku),
 • drošības nauda 40 EUR (apmaksa veicama tikai caur banku vai interneta banku),
 • personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti,
 • dzīves vietas deklarācijas kopiju (nepieciešamības gadījumā jāvar uzrādīt),
 • 2 fotogrāfijas (3x4),
 • par dienesta viesnīcas gultas veļas izmantošanu un maiņu jāmaksā papildus saskaņā ar apstiprinātām izmaksām.

Informāciju par dienesta viesnīcu var saņemt, arī zvanot pa tālruņiem +371 67089479+371 67089395.

Ja vecāko kursu studenti vēlas mainīt vai sākt dzīvot dienesta viesnīcā

Ja vecāko kursu studenti vēlas mainīt vai sākt dzīvot dienesta viesnīcā, norīkojumu var saņemt Dienesta viesnīcu departamentā Āzenes ielā 8 līdz jūlija pirmajai nedēļai vai pēc 5. septembra, atbilstoši piešķiršanas kritērijiem, līdzi ņemot:

 • īres naudu par 1. mēnesi (apmaksa veicama tikai caur banku vai interneta banku),
 • 7 EUR par ieejas karti (apmaksa veicama tikai caur banku vai interneta banku),
 • personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti,
 • dzīves vietas deklarācijas kopiju,
 • 2 fotogrāfijas (3x4),
 • studentiem, kuriem viesnīca piešķirta pēc 5. septembra jāiemaksā drošības nauda 70,00 EUR apmērā pie vadītājas, slēdzot īres līgumu.

Pēc norīkojuma saņemšanas, iekārtošanās dienesta viesnīcā – divu darbadienu laikā (viesnīcas vadītājas pieņemšanas laikā).

Kontakti

Studentu izmitināšanas nodaļas vadītāja:
ANNA TEIVĀNE
+371 67089395; +371 27896264

Studijas

_