Brīvā izvēle Sports

No 1. septembra RTU studentiem ir iespēja izvēlēties kādu no sekojošiem sporta veidiem studiju kursu reģistrā:

  • aerobika;
  • atlētiskā vingrošana;
  • ārstnieciskā vingrošana;
  • badmintons;
  • basketbols;
  • galda teniss;
  • pašaizsardzība;
  • peldēšana;
  • volejbols.

Brīvās izvēles priekšmetā «Sports» studentam par apgūto kursu tiek ieskaitīti 2 kredītpunkti (KP).

 

Studijas