Postfolkloras grupa «Daba San»

Grupa «Daba San», kura vēl nesen bija zināma kā «Vecpilsētas dziedātāji» un sevi ar jauno nosaukumu pieteica šā gada pavasarī, pulcē jauniešus, kurus aizrauj postfolklora. Grupas dalībnieki brīvi rotaļājas ar tautasdziesmu tekstiem, saglabājot tajos ietverto vēstījumu un sacerot tām jaunas, pašu komponētas melodijas. Grupas gada lielākais un spilgtākais piedzīvojums ir pašu aizsāktais postfolkloras festivāls «Gaviles», kurš šogad svinēja piecgadi. Festivālā muzicēts kopā ar tādiem pazīstamiem mūziķiem kā Zane Šmite, Ilga Reizniece, Juris Kaukulis un Laima Jansone. Grupa piedalījusies arī pozitīvās mūzikas festivālā «Laba daba», mūzikas un mākslas festivālā «Bildes», introvertās mūzikas festivālā «Ad lucem», kā arī zināšanu festivālā «HELSUS».

Mākslinieciskā vadītāja: Vēsma Keire

Mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās Kaļķu 1, 119. auditorijā.

Kontakti: m; +371 29983855

Studijas