Postfolkloras grupa «Daba San»

Grupa «Daba San», izveidojās 2016. gadā no grupas «Vecpilsētas dziedātāji» un tā pulcē jauniešus, kurus aizrauj postfolklora. Grupas dalībnieki brīvi rotaļājas ar tautasdziesmu tekstiem, saglabājot tajos ietverto vēstījumu un komponējot tām jaunas melodijas. Kopš 2012. gada grupas lielākais un spilgtākais ikgadējais piedzīvojums ir pašu aizsāktais postfolkloras festivāls «Gaviles». Festivālā muzicēts kopā ar tādiem pazīstamiem mūziķiem kā Zane Šmite, Ilga Reizniece, Juris Kaukulis un Laima Jansone. Grupa piedalījusies arī pozitīvās mūzikas festivālā «Laba daba», mūzikas un mākslas festivālā «Bildes», introvertās mūzikas festivālā «Ad lucem», kā arī zināšanu festivālā «HELSUS».

Mākslinieciskā vadītāja: Vēsma Keire

Mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās Kaļķu 1, 119. auditorijā.

Kontakti: m; +371 29983855

Studijas

_