RTU Studentu serviss
Parādīt izvēlni
RTU Studentu serviss

Sekmju izraksti

Sekmju izraksti

RTU Studentu servisā studējošie var saņemt sekmju izrakstu par apgūtajiem studiju kursiem. Sekmju izrakstu var saņemt par visu studiju periodu vai par konkrētu studiju semestri.

Sekmju izrakstā tiek sniegta informācija par to, kurā akadēmiskajā gadā un kurā semestrī ir apgūti konkrētie studiju kursi. Tajā tiek norādīts - studiju kursa nosau­kums, semestra gala pārbaudījuma veids, iegūto kredītpunktu skaits, iegūtais vērtējums, datums, kurā vērtējums saņemts.

Sekmju izrakstu var pieteikt elektroniski, aizpildot pieprasījumu ORTUS, un saņemt latviešu vai angļu valodā.

Sekmju izraksts tiks sagatavots trīs darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža. Sagatavoto sekmju izrakstu var saņemt Studentu servisā (Rīgā, Āzenes ielā 6), uzrādot derīgu RTU studenta ID karti vai citu personu apliecinošu dokumentu. Ja sekmju izraksts mēneša laikā no tā izgatavošanas brīža netiek izņemts, tas tiek iznīcināts.

Studentu servisā sekmju izraksti tiek izsniegti tikai bakalaura un maģistra līmeņa studentiem. Doktorantūras studentiem izziņas izsniedz Dokturantūras studiju nodaļas vadītājs (), bet Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta studentiem izziņas izsniedz studiju programmu lietveži.

 

Kā saņemt?

  • Izpildot pieprasījumu ORTUS, Studentiem -> Studiju informācija -> Izziņas, jānorāda saņemšanas adrese Rīga, Āzenes iela 6 vai e-pasts;
  • Sekmju izrakstu iespējams saņemt arī elektroniski parakstītu, ja pieteikumā saņemšanas vietu norādi «e-pasts». Parakstu var pārbaudīt Eparaksts.lv.
  • Sūtot pieprasījumu uz  vai zvanot +371 67089364 un norādot vārdu, uzvārdu, apliecības nr.;
  • Noteikti jānorāda semestris par kuru būs vajadzīgs izraksts un papildus informācija, ja nepieciešama;
  • Kad sekmju izraksts tiks sagatavots, Tu noteiksi saņemsi ziņu, ka tas ir gatavs un var nākt pakaļ;
  • Norādītajā dienā nāc pakaļ sekmju izrakstam uz Studentu servisu Rīgā, Āzenes ielā 6 (1. stāvā), līdzi ņemot studentu ID karti vai citu personu apliecinošu dokumentu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā var saņemt sekmju izrakstu?
Rakstot uz e-pastu  norādot vārdu, uzvārdu, studentu apliecības numuru, valodu, kurā nepieciešams sagatavot sekmju izrakstu un semestri, par kuru izraksts nepieciešams un tas tiks sagatavots. To iespējams saņemt klātienē vai elektroniskā formātā e-pastā (sekmju izraksts būs parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).
Vai varu saņemt sekmju izrakstu, kurā iekļauta vidējā svērtā atzīme, elektroniski?
Jā, sagatavosim sekmju izrakstu un tiklīdz būs gatavs, nosūtīsim Jums elektroniski parakstītu dokumentu.

Ja ir papildus jautājumi, tad: