RTU Studentu serviss
Parādīt izvēlni
RTU Studentu serviss

Viedās elektrotehnoloģijas un lietiskais internets

Nosaukums oriģinālvalodā: Viedās elektrotehnoloģijas un lietiskais internets
Autors: P.Apse-Apsītis, L.Ribickis
Cena: 12.24 €

Anotācija:

Grāmatā ir apkopota pamatinformācija par elektrību un elektrotehnoloģijām, tāpēc tā paredzēta vidusskolēniem, pirmo kursu studentiem un citiem interesentiem — dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri vēlas iegūt vispārēju informāciju šajā jomā vai arī grib savos projektos iekļaut lietiskā interneta sniegtās iespējas. Grāmata noderēs arī kā papildmateriāls tehnisko specialitāšu studentiem un inženieriem mūsdienīgu tehnoloģisko risinājumu apguvē.

Grāmatas sākumā iekļauts īss vēsturisks atskats elektrības un radiosakaru vēsturē, apkopotas nepieciešamās pamatzināšanas elektrodrošības noteikumos, kā arī aplūkoti elektrības, elektromagnētisma, optikas, akustikas un mehāniskas pamatjēdzieni un pamatprincipi. Pēc tam autori pievēršas bezvadu komunikācijas sistēmām, aprakstot digitālās loģikas pamatus, sniedzot ieskatu datu apmaiņā un kabeļu un bezvadu komunikācijā, kā arī parādot lietiskā interneta un elektrotehnoloģiju izmantošanas piemērus. Grāmatā pielikumos sniegta praktiskiem risinājumiem noderīga informācija.

«Lietiskais internets nav nekas jauns — tā būtībā ir telemetrijas un telekomandu mūsdienīga versija, kurā mēs izmantojam ikdienā plaši lietoto internetu. Būtībā tā ir attālināta datu iegūšana, tikai, ja agrāk cilvēks ieguva datus no iekātām vai mašīnām, tad lietiskā interneta kontekstā viena iekārta nepastarpināti iegūst datus no otras, galvenokārt izmantojot publiskos interneta vadu un bezvadu tīklus,» lietiskā interneta būtību populārzinātniski skaidro P. Apse-Apsītis.

Kopīgot rakstu

Informācija par grāmatu

Izdevējs:
RTU Izdevniecība
ISBN:
978-9934-10-644-6
Lappušu skaits:
102
Valoda:
latviešu
Gads:
2015

Noderīgas saites