Stipendijas un kredīti

Šeit vari uzzināt par finansiālā atbalsta iespējām – stipendijām un kredītiem. Uzzini par valsts budžeta stipendijām, Vernera fon Sīmensa izcilības balvu, kā arī RTU Attīstības fonda, LU fonda un Vītolu fonda stipendijām. Šī sadaļa ļauj noskaidrot, ar ko studiju kredīts atšķiras no studējošā kredīta, kā arī uzzināt, kā tiem pieteikties.

Stipendijas

Uzzini par iespējām saņemt valsts budžeta un citas stipendijas.

Kredīti

Studiju un studējošā kredīti studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Studijas