RTU Sporta centrs
Parādīt izvēlni
RTU Sporta centrs

Peldēšana

Peldēšanas nodarbībās studentiem piedāvā apgūt peldēšanas iemaņas dažādos stilos, kā arī attīstīt un pilnveidot kraula uz muguras, kraula uz krūtīm un brasa peldēšanas tehnikas pamatprasmes. Pielietojot dažādus vingrinājumus ūdenī, tiks veicināta pareizu roku, kāju kustību un elpošanas sadarbība. Nodarbību laikā tiek dotas arī teorētiskās pamatzināšanas un sacensību noteikumu pamati. Peldēšana – veselīgs un lietišķs sporta veids, kas lieliski attīsta cilvēka fiziskās īpašības un palīdz nostiprināt veselību. Peldot pareizi, tiek attīstītas visas muskuļu grupas.  

Ievērībai!

  • Uz peldēšanas nodarbībām ar treneri jāierodās 20-30 min. pirms nodarbības sākuma. 
  • Pie reģistrācijas būs jāuzrāda studentu apliecība vai cits personas apliecinošs dokuments. 
  • Līdzi nepieciešams ņemt maiņas apavus un maisiņu, kur atstāt āra apavus.