RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

RTU SP Mentoru programma

RTU Studentu parlamenta Mentoru programma ir mūsu veidota iniciatīva, kuras mērķis ir sekmēt jauno studējošo integrēšanos Rīgas Tehniskās universitātes studiju un sabiedriskajos procesos, kā arī veicināt studējošo savstarpējo komunikāciju.

Kas ir mentors? Šajā gadījumā mentors ir vecāko kursu students, kurš ir gatavs sniegt palīdzīgu roku pirmā kursa studentam un dalīties savā pieredzē par studiju un ārpusstudiju procesiem, t.sk. sadzīves jautājumiem, Rīgas Tehniskajā universitātē.

Programmai pavasara semestra beigās piesakās vecāko kursu studenti (mentori), savukārt, uzreiz pēc studenta statusa apstiprināšanas programmai var pieteikties pirmā kursa studenti, kuriem attiecīgi pēc fakultātes un studiju programmas tiks piešķirts mentors.

RTU SP Mentoru programmas nolikums

Iepazīsties ar RTU Studentu parlamenta mentoru programmas nolikumu!

_