RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

RTU SP Mentoru programma 2022

14. jūlijs, 2022
.
.
.

Nemiers un apjukums, uzsākot studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, noteikti nevienam studentam nav svešs.

Tā kā vecāko kursu studentiem vislabāk zināms par satraukumu, ko nes pirmais studiju gads, RTU Studentu parlaments ir izveidojis Mentoru programmu, lai palīdzētu satrauktajiem pirmkursniekiem

Kas ir mentoru programma?
 
Mentoru programma ir RTU Studentu parlamenta veidota iniciatīva, kuras mērķis ir sekmēt jauno studējošo iekļaušanos Rīgas Tehniskās universitātes studiju un sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt studējošo savstarpējo komunikāciju.
 
Kas ir mentors? 
 
Mentors ir vecāko kursu students, pie kura vērsties neskaidrību un dažādu problēmjautājumu gadījumā. Tas kā padomdevējs dalās zināšanās par RTU akadēmiskajām un sabiedriskajām norisēm, sniedz padomus un vajadzīgo atbalstu jaunajam studentam.
 
Kas ir mentorējamais?
 
Mentorējamais ir studējošais, kurš tikko uzsācis studijas RTU un kuram noderētu ceļvedis (mentors) studiju dzīvē. Caur regulārām tikšanās reizēm jaunajam studentam būs iespēja gūt dziļāku un personīgāku ieskatu par studijām RTU,  tuvāk iepazīstot tieši savu mentoru.  
Pēc pieteikšanās mentoru programmai, topošie pirmkursnieki saņems sīkāku informāciju par mentoru piešķiršanas kārtību un programmas norisi kopumā. 
 
Pieteikšanās anketa mentoriem - ej.uz/RTUMentors2022
Pieteikšanās anketa mentorējamajiem - ej.uz/MentoruProgramma2022
 
Ar programmas nolikumu vari iepazīties šeit: ej.uz/RTUSP_MP
 

 

Kopīgot rakstu

Jaunumi