RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

RTU rektors Tālis Juhna pirmajā darba dienā sola RTU veidot par starptautiski nozīmīgu zināšanu un inovāciju centru

27. marts, 2023
.
.
.
Jaunā RTU vadības komanda: (no kreisās) RTU administratīvais direktors Juris Iljins, inovāciju prorektore Liene Briede, RTU rektors Tālis Juhna, studiju prorektore Elīna Gaile-Sarkane, attīstības prorektors Artūrs Zeps un zinātņu prorektora pienākumu izpildītājs Gatis Bažbauers. Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Ar uzrunu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentiem un darbiniekiem, iezīmējot savas nākotnes ieceres un tuvākos darbus, kā arī iepazīstinot RTU saimi ar jauno vadības komandu, RTU jaunais rektors Tālis Juhna 27. martā sāk pildīt rektora amata pienākumus.  

Jaunā rektora darbs būs balstīts RTU stratēģiskajos principos, kas paredz, ka RTU kā zinātnes universitātes darbības pamats ir zinātne, kā arī inovācijās un sadarbībā ar industriju veidots studiju process, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, tā kalpojot par pamatu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

T. Juhna iecerējis pilnveidot studiju procesu, to individualizējot, lai studenti varētu elastīgāk izvēlēties studiju saturu. Tāpat jaunais rektors plāno studentus vēl aktīvāk iesaistīt pētniecībā un inovāciju radīšanā, nodrošinot viņiem darbu laboratorijās, lai attīstītu jauniešu radošumu un spēju strādāt komandā, tā audzinot jaunos zinātniekus, inovatorus un nākotnes inženierus. 

Rektora plānos ir stiprināt arī zinātni, īpaši uzlabojot zinātnisko publikāciju citējamību augstas ietekmes starptautiskajos zinātnes izdevumos, lai tiektos uz RTU padomes noteikto mērķi – starptautiskajos reitingos iekļūt 500 pasaules spēcīgāko universitāšu skaitā. Īpašu uzmanību rektors sola pievērst arī inovāciju jomai, lai aktivizētu RTU radīto zināšanu pārtapšanu globāla mēroga tehnoloģijās, kas palīdz attīstīties Latvijas ekonomikai un RTU un Latviju iezīmē Ziemeļeiropas un pasaules kartē kā nozīmīgu zināšanu un inovāciju centru. 

Iecerēto paveikt T. Juhnam palīdzēs viņa vadības komanda, kurā strādās studiju prorektore Elīna Gaile-Sarkane, attīstības prorektors Artūrs Zeps, inovāciju prorektore Liene Briede, savukārt zinātņu prorektora pienākumus pagaidām pildīs Gatis Bažbauers, bet administratīvais direktors būs Juris Iljins. Jaunie prorektori darbu sāks tuvāko nedēļu laikā. Patlaban E. Gaile-Sarkane ir RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāne, Liene Briede vada RTU Zinātnes un inovāciju centru, savukārt A. Zeps un J. Iljins minētos amatus pildīja jau iepriekšējā rektora Leonīda Ribicka komandā, bet G. Bažbauers līdz šim bija zinātņu prorektora vietnieks.   

T. Juhnu par jauno RTU rektoru, aizklāti balsojot, ar pārliecinošu balsu vairākumu 22. februārī ievēlēja RTU Satversmes sapulce. Līdz šim RTU 12 gadus vadīja rektors Leonīds Ribickis, savukārt T. Juhna 12 gadus strādāja L. Ribicka komandā par zinātņu prorektoru. Viņš pilnveidojis zinātnes pārvaldības sistēmu un izstrādājis stratēģiju RTU zinātnes un inovācijas sistēmas izveidei. Ieviesis dažādus atbalsta mehānismus zinātnieku un studentu inovāciju spēju veicināšanai un jaunu tehnoloģiju attīstībai. 

Paralēli administratīvajam darbam T. Juhna aktīvi darbojas zinātnē, vadot un kā zinātnieks piedaloties vietējos un starptautiski finansētajos zinātnes projektos. Savukārt studiju jomā T. Juhna ir izveidojis jaunu starptautisko bakalaura studiju programmu «Biotehnoloģija un bioinženierija», un pēc viņa iniciatīvas RTU ir izveidoti un ieviesti jauni studentu mācību veidi, piemēram, uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības iniciatīva «Industriālais doktors», kuras mērķis – attīstīt pētniecības un uzņēmējdarbības ciešāku sadarbību.

RTU jaunā rektora Tāļa Juhnas pirmā darba diena

Kopīgot rakstu

Jaunumi