RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Liepājas studiju un zinātnes centra Studentu pašpārvalde

Liepājas studiju un zinātnes centra Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centra Studentu pašpārvalde ir studentu kopums, kuras galvenais uzdevums ir pārstāvēt studentu intereses gan LSZC, gan ārpus tā. Pašpārvalde ir vieta, kur studentiem tiek sniegtas iespējas attīstīt visdažādākās prasmes, kas ļaus nākotnē studentiem sasniegt savus mērķus. LSZC SP rūpēsies par aktīvu ārpusstudiju dzīvi, organizējot dažādus sporta, kultūras un izglītojošus pasākumus. Šis gads solās būt rodošs un iedvesmas pilns, jo LSZC SP darbosies studenti, kas ir apņēmības pilni iekarot jaunas virsotnes.

MĒRĶI:

 • Aizstāvēt LSZC studējošo intereses;
 • Studiju kvalitātes celšana un mācību procesa uzlabošana;
 • Nodrošināt efektīvu informācijas apriti visos studiju līmeņos, lai svarīgākā un nepieciešamā informācija nonāktu līdz ikvienam LSZC studentam;
 • Organizēt un iesaistīt LSZC studējošos dažādos sporta, kultūras un izglītojošajos pasākumus;
 • Veidot sadarbību ar sponsoriem, nozares uzņēmumiem, un informēt studējošos par potenciālajām darba iespējām;
 • Popularizēt un pilnveidot LSZC SP darbību.

DARBĪBAS ATTĪSTĪBA:

SP liels uzsvars tiks likts uz komunikāciju un savstarpējo saziņu, ar citiem studiju kursiem un LSZC administrāciju. Jo labāka savstarpējā komunikācija starp studentiem, pasniedzējem un administrāciju, jo saliedētāka pašpārvalde un to LSZC studenti, kas ļautu kopīgiem spēkiem SP efektīvāk pildīt savus pienākumus un sasniegt kopēji izvirzītos mērķus, kā arī radīt jaunus un nebijušus projektus.

DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA

 • Pašpārvaldi vada viens vadītājs, kurš ir atbildīgs par pašpārvaldes darbības koordinēšanu un tās attīstības veicināšanu;
 • LSZC SP sastāv no vadītāja, vadītāja vietnieka un biedriem;
 • Reizi nedēļā tiek organizēta sēde, kurās biedriem tiek izstāstītas jaunākās aktualitātes, uzklausīti biedru jautājumi un ierosinājumi. Apspriesti tuvākie darāmie darbi, finanses, darbība un nākotnes plāni;
 • Iesaistīties pašpārvaldes darbībā var jebkurš LSZC students, jebkurā bridī;
 • RTU LSZC Facebook un Instagram kontos regulāri tiek ievietota jaunākā informācija par gaidāmajiem pasākumiem, stipendijām, iespēju iesaistīties dažādos projektos u.c.;
 • Nodrošināt pēc iespējas labāku informācijas plūsmu ar visiem studentiem.
centered image