RTU Studentu parlaments
Parādīt izvēlni
RTU Studentu parlaments

Liepājas studiju un zinātnes centra Studentu pašpārvalde

Liepājas studiju un zinātnes centra Studentu pašpārvalde

 

Darbības programma

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centra Studentu pašpārvalde (RTU LSZC SP) ir studentu kopums, kas darbojas Liepājas studiju un zinātnes centra studentu interesēs. Pašpārvalde pārstāv LSZC studentu intereses gan ikdienas studiju procesos, gan RTU lēmējinstitūcijās, gan RTU LSZC, kā arī rūpējas par aktīvu ārpusstudiju dzīvi, organizējot dažādus kultūras, sporta un izglītojošus pasākumus.

LSZC SP var darboties ikviens LSZC students, kas vēlas būt notikumu centrā, organizēt pasākumus un uzlabot savu un citu studentu ikdienu, kā arī gūt lielisku pieredzi, kontaktus un sociālās prasmes.

 

Ieguvumi no pašpārvaldes!

Pašpārvalde ir vieta, kur studentiem tiek sniegta iespēja attīstīt visdažādākās iemaņas, kas ļautu nākotnē sasniegt savus mērķus:

  • Atbildības sajūta;
  • Komunikācijas prasmes;
  • Jauni kontakti;
  • Spēja strādāt komandā (vienoti);
  • Pasākumu organizēšana un vadīšana;
  • Laika plānošanu.

 

SP pasākumi

Katru gadu LSZC SP organizē dažādus izglītojošus, sportiskus un ar kultūras jomu saistītus pasākumus. Par mūsu iedibinātajām tradīcijām ir kļuvis 1.septembra pasākums, “Papīra tilti”, kā arī iknedēļas jautājumsērijas konkurss “ERUDĪTS”. Pēc divu gadu pārtraukuma šogad atgriežas gaidītākais ziemas pasākums “Ziemassvētku balle”. Šogad pirmo reizi organizējām RTU LSZC pirmkursnieku nometni “Pilnīgs kosmoss”, ko ceram arī turpināt nākotnē.

Ja Tevi interesē vēl kādi pasākumi, kas mums ir padomā šim studiju gadam, droši ieskaties mūsu darbības programmā! 

Neslēpsim, ka LSZC SP vienmēr gatavs jaunām idejām no studentu puses! Ja Tev ir kāda fantastiska ideja, ko varam realizēt, gaidīsim ierosinājumu!

 

RTU LSZC SP darbības organizēšana?

LSZC SP veido vadītājs, vietnieks un biedri. Lielāku pasākumu organizēšanā iesaistās mazie darba rūķi - LSZC aktīvisti.

Šobrīd pašpārvaldē aktīvi darbojas vadītāja ar sešiem LSZC sudējošajiem (SP biedriem).

SP sēdes notiek ik otro nedēļu. Sēdēs tiek izstāstītas jaunākās aktualitātes, uzklausīti biedru jautājumi un ierosinājumi, nodota informācija biedriem par tuvākajiem pasākumiem un izmaiņām, kā arī tiek apspriesti tuvākie darāmie darbi, finanses, darbība un nākotnes plāni;

Ikviens LSZC students ir laipni gaidīts pievienoties LSZC SP bariņā! 

Ar sveicieniem, LSZC studentu pašpārvalde!