Pakalpojumi

Telpu noma

RTU arhīvs

Arhīvs uzkrāj un glabā ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamos dokumentus, izsniedz izziņas par arhīva dokumentos esošajām ziņām (piemēram, studiju un darba laiku), dokumentu oriģinālus par izglītību (diplomus, apliecības, atestātus, sertifikātus) un darba grāmatiņas, nodrošina dokumentu izmantošanu pētniecības vajadzībām.

Bibliotēka

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai. Bibliotēka piedāvā RTU studentiem, mācībspēkiem, zinātniekiem un visai Latvijas sabiedrībai plašu tradicionālo krājumu un elektroniskos resursus inženierzinātnēs un arhitektūrā, kā arī citās nozarēs.

Reklāmas izvietošana

Piedāvājam izvietot reklāmas materiālus RTU telpās, mājaslapā un intranetā, kā arī rīkot reklāmas akcijas RTU un sasniegt kopā 14000 studentu, 2000 darbinieku un mācībspēku, dažādu nozaru kā, piemēram, arhitektūras, būvniecības, elektronikas, enerģētikas, valodniecības, ķīmijas, ekonomikas un mašīnbūves topošos un esošos speciālistus.

Video pakalpojumi

RTU Sabiedrisko attiecību departamenta Mediju centrs piedāvā dažāda veida video pakalpojumus pasākumu, lekciju un citu notikumu dokumentēšanai, kā arī informatīviem vai reklāmas nolūkiem.

Universitāte