RTU Attīstības fonda stipendijas

RTU Attīstības fonda mērķis nemainīgi ir veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistīt organizāciju, juridisku un fizisku personu ziedojumus un dāvinājumus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, vispirms RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā.

Nozīmīgu daļu RTU Attīstības fonda darbībā ieņem stipendiju piešķiršana RTU un citu universitāšu studentiem. Sadarbojoties ar atbalstītājiem, tiek piedāvātas:

  1. Prakses stipendijas;
  2. Studiju stipendijas;
  3. Zinātnes un pētniecības stipendijas.

Paula Valdena iela 3-236, Rīga, LV-1048
+371 67089429

fonds.rtu.lv

Studijas