Inženierzinātņu vidusskola

Inženierzinātņu vidusskola

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola ir Latvijā pirmā vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, ko izveidojusi universitāte, lai Latvijas talantīgākie skolēni pēc 9. klases padziļināti apgūtu eksaktos mācību priekšmetus un sagatavotos inženierzinātņu studijām.

Inženierzinātņu vidusskola īpašu uzmanību velta ar inženierzinātnēm saistītu mācību priekšmetu apguvei un praktiskai pētnieciskajai darbībai, izziņas procesam, tā attīstot skolēnu radošumu, kritisko domāšanu un argumentācijas spējas. Mācību darbā tiek izmantotas 21. gadsimta moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Mācības notiek ne tikai klasēs, bet arī RTU auditorijās un pētnieciskajās laboratorijās. Skolēniem ir iespēja izmantot dažādas RTU studentiem piedāvātās iespējas, darboties interešu izglītības pulciņos, iepazīt ar inženierzinātnēm saistītu profesiju darbu vasaras praksēs.

Inženierzinātņu vidusskola ir dibināta 2015. gadā un jau 2016. gadā tā ieguva «Mazo pūci» - pirmo vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā labāko mazo skolu reitingā, balstoties uz talantīgo skolēnu rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātnisko darbu lasījumos.

Kronvalda bulvāris 1, Rīga
+371 67089787

Inženierzinātņu vidusskolas mājaslapa