Namu apsaimniekotājs: Kādā vidē dzīvojam, tādi esam

29. aprīlis, 2022
.
.
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas vadītājs Ģirts Beikmanis. Foto - Sintija Cērpiņa

Liela daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo ēkās, kas būvētas pagājušā gadsimta 60. un 70. gados. Lai tās arī turpmāk būtu ērts un drošs mājoklis, liela nozīme ir zinošiem namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas speciālistiem. Šajā jomā darba nekad netrūks, uzsver nozarē.

«Namu pārvaldīšanas jomā, īpaši, ja runājam par daudzdzīvokļu ēkām, kas veido divas trešdaļas no dzīvojamā fonda, izaicinājumi ir visu laiku. Veiksmīgi rodot tiem risinājumus, gandarījums ir liels,» pauž Ģirts Beikmanis, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas vadītājs. 

Nedaudz universālais kareivis

Darbs namu apsaimniekošanas jomā ir dinamisks, aizraujošs un ļoti vispusīgs. Tajā rutīna neveidojas, jo pienākumi ir dažādi – no ēku apsekošanas un tikšanās ar iedzīvotājiem līdz saziņai ar dažādiem dienestiem, meklējot risinājumus akūtām problēmām, un normatīvo aktu, līgumu vai grāmatvedību dokumentu izzināšanas. «Lai šeit strādātu, darbiniekam ir jāspēj operatīvi reaģēt uz visu, kas kaut tīri teorētiski var atgadīties ar īpašumu. Pat jaunos objektos vai tūlīt pēc remonta var plīst ūdens caurules ventilis un appludināt dzīvokli. Speciālistam ir jāsaprot, kur meklēt kontaktus, kā sazināties ar mājas iedzīvotājiem, lai informētu par notikušo, kā atslēgt ūdeni, kādus dienestus izsaukt, kurus kolēģus iesaistīt,» ar piemēru skaidro Ģ. Beikmanis.

Nozarē strādājošie nav gluži universālie kareivji, jo sekmīga namu apsaimniekošana un pārvaldība ir komandas darbs Tomēr labiem speciālistiem ir jāorientējas normatīvajos aktos, juridiskos un grāmatvedības jautājumos, jāizprot inženiertehniskās lietas, lai varētu novērtēt būvkonstrukcijas, un jābūt atvērtiem komunikācijai ar dažādu tautību, pieredzes un pārliecības cilvēkiem, rodot kompromisus un risinājumus. Ir jāpārzina arī darba un civilās drošības noteikumi, jo no viņu rīcības ir atkarība daudzu cilvēku ērta un droša dzīve. Tādi speciālisti nozarē ir ļoti nepieciešami, atzīst Ģ. Beikmanis. Par to nepietiekamību liecina arī fakts, ka notiek «galvu medības», kompānijām pārvilinot labākos darbiniekus no citiem uzņēmumiem. Kompānijas topošajiem speciālistiem piedāvā arī prakses iespējas – tas ļauj novērtēt viņus darbībā un labākajiem piedāvāt darbu jau studiju laikā vai tūlīt pēc tam. 

Studēt nekustamā īpašuma pārvaldību un vadīšanu iespējams Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē. Fakultāte piedāvā iegūt un pilnveidot zināšanas kā bakalaura, tā maģistra studiju programmās. 

Darba netrūks nekad

Darba šajā nozarē nekad netrūks. Lielāka daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo dzīvokļos, daudzi no tiem atrodas ēkās, kas celtas padomju gados. Šo ēku siltināšana un atjaunošana joprojām notiek samērā kūtri, līdz ar to apsaimniekotājiem ir daudz darba, gan uzturot ēkas tādā kārtībā, lai to ekspluatāciju būtu maksimāli ilga, gan atbalstot un motivējot mājas iedzīvotājus lemt par ēku atjaunošanu. «Šobrīd ir jauni, stingrāki noteikumi liftu pārbaudēm. Ugunsdrošība, energoefektivitāte, konstrukcijas, balkoni – tiem nepārtraukti jāseko līdzi. Ģeopolitiskās attiecības ar Krieviju un tās sāktais karš pret Ukrainu ietekmē energoresursu cenas. Ne visas ēkas ir centralizēti pieslēgtas apkurei, daudzām daudzdzīvokļu ēkām joprojām ir individuālie apkures katli, tiek izmantoti dažādi kurināmā veidi, tajā skaitā gāze. Daudzām ēkām apkures rēķini nākamā sezonā varētu būt izaicinoša problēma. Tam būs jāmeklē risinājumi,» viņš iezīmē vien dažus no šā brīža izaicinājumiem.

Vienlaikus Ģ. Beikmanis norāda arī uz pozitīvām pārmaiņām, ko daudzu gadu laikā izdevies panākt – arvien vairāk dzīvokļu īpašnieku saprot, ka viņu atbildība nebeidzas pie dzīvokļa durvīm, ka viņi visi kopā ir ēkas un tai piegulošās zemes īpašnieki un viņiem ir atbildība par visas ēkas turpmāko likteni. «Ja ir izpratne par kopīpašumu un kopīgu atbildību, ir vieglāk veidot nākotnes un finanšu plānus, plānot labiekārtojumus, lai sasniegtu labāko visiem ēkas iedzīvotājiem,» viņš atzīst.

Iespēja uzlabot dzīves

Iespēja rosināt un ieviest pozitīvas pārmaiņas, pārvarēt iedzīvotāju aizspriedumus, ka netiek darīts pietiekami, ir namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju lielākais gandarījums. «Kad izdodas sakārtot kādu bēdīgā tehniskā stāvoklī esošu ēku, iedzīvotāji kļūst laimīgāki. Kādā vidē mēs dzīvojam, tādi esam. Mājās, kas ir sliktā tehniskā stāvokli, iedzīvotāji nereti ir dusmīgi ne vien uz apsaimniekotāju, bet strīdas arī savstarpēji. Kad māja ir sakārtota, redzam, ka cilvēki runā par kopīgām talkām, kopīgu pasākumu rīkošanu. Tajā brīdī ir gandarījums, ka esam spējuši veidot pozitīvas pārmaiņas,» viņš atklāj. Šī nodarbošanās dod iespēju strādāt ar lielu sabiedrības daļu un palīdzēt tai uzlabot dzīves apstākļus.

Nevajag nemaz kļūt par Saeima deputātu, viņš joko. Un tad nopietni piebilst – karjera namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, palīdzot īstenot pārmaiņas, dod apziņu, ka tavai dzīvei ir misija, ka tu dzīvo pilnvērtīgi. 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte sagatavo nekustamo īpašumu pārvaldības un būvuzņēmējdarbības speciālistus, uzņēmējus, uzņēmumu vadības un ekonomikas, personāla vadības, pilsētu un reģionu ekonomikas, muitas un nodokļu administrēšanas, starptautisko ekonomisko sakaru, darba vides drošības, kvalitātes vadības, mārketinga, loģistikas, finanšu, u. tml. speciālistus.

Kopīgot rakstu

Citi bloga ieraksti