Jānis Kirkovalds: enerģētikas nozares speciālisti būs pieprasīti vienmēr

2. maijs, 2022
.
.
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs, AS «Sadales tīkls» valdes loceklis Jānis Kirkovalds

Elektroenerģija un enerģija kopumā mūsu ikdienā ir kļuvusi par tik pašsaprotamu dzīves sastāvdaļu, ka par bieži tās nozīmi spējam novērtēt tikai ārkārtas apstākļos – visbiežāk tikai kad piedzīvojam rēķina kāpumu vai piegādes pārtraukumu.

Tikai tad apzināmies, ka mūsdienās patiesībā enerģija, bet it īpaši elektroenerģija, ir viena no sabiedrības vitāli svarīgajām un neaizstājamajām «asinsrites» maģistrālēm. Un tās nozīme nākotnē tikai turpinās pieaugt, nodrošinot augstu darba tirgus konkurētspēju arī speciālistiem, kuri savu izglītību un nākotni izvēlēsies saistīt ar elektroenerģētikas nozari.

Elektroenerģija un enerģija kopumā mūsu ikdienā ir kļuvusi par tik pašsaprotamu dzīves sastāvdaļu, ka par bieži tās nozīmi spējam novērtēt tikai ārkārtas apstākļos – visbiežāk tikai kad piedzīvojam rēķina kāpumu vai piegādes pārtraukumu. Tikai tad apzināmies, ka mūsdienās patiesībā enerģija, bet it īpaši elektroenerģija, ir viena no sabiedrības vitāli svarīgajām un neaizstājamajām «asinsrites» maģistrālēm. Un tās nozīme nākotnē tikai turpinās pieaugt, nodrošinot augstu darba tirgus konkurētspēju arī speciālistiem, kuri savu izglītību un nākotni izvēlēsies saistīt ar elektroenerģētikas nozari. 

Sabiedrības augstā atkarība no fosilajiem energoresursiem, ar to saistītais vides piesārņojums, ar globālo politisko situāciju saistītie energoresursu piegādes riski – tie ir tikai daži no tiem globālajiem izaicinājumiem, kuriem elektroenerģētikas nozare risinājumus spēj piedāvāt jau šobrīd, daudzos gadījumos tie ir tehnoloģiski risinājumi, kuri jau ir gadu gaitā pietiekami pārbaudīti un apliecinājuši sevi kā uzticamus, uzsver Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs, AS «Sadales tīkls» valdes loceklis Jānis Kirkovalds. «Spilgts piemērs tam ir elektromobilitāte – elektromobiļi no salīdzinoši eksotiska, specifiskām vajadzībām piemērota transporta aizvien biežāk kļūst par konkurētspējīgu alternatīvu tradicionālajiem, ar fosilo kurināmo darbināmiem transportlīdzekļiem. Elektroenerģija aizvien pārliecinošāk ienāk arī mājokļu apkures sektorā, jo par aizvien populārāku izvēli kļūst tādas apkures iekārtas kā siltumsūkņi. Elektroenerģija kļūst arī par vispopulārāko izvēli mājsaimniecībās, izvēloties jaunas sadzīves iekārtas ēdiena pagatavošanai. Tas norāda uz nepārprotamu tendenci – pieprasījums pēc speciālistiem, kuri ir ieguvuši izglītību enerģētikā, nākotnē nesamazināsies,» viņš norāda.  

Labi apmaksāti un pieprasīti speciālisti

Ko būtu vērts paturēt prātā, tiem kuri savu nākotnes izglītību un karjeru vēlas saistīt ar enerģētiku? Ja salīdzinām esošo situāciju ar, piemēram, deviņdesmito gadu beigām, ir viegli pamanīt, ka kopējais strādājošo skaits gan elektroenerģētikā, gan saistītajās nozarēs, ir ievērojami samazinājies – to galvenokārt ir noteikusi modernizācija un arī darba organizācijas izmaiņas nozarē, jo daudzus no speciālistu pienākumiem elektroenerģijas ražošanā un tīklu ekspluatācijā ir aizstājušas modernās tehnoloģijas. Tas, neapšaubāmi, ir mazinājis pieprasījumu pēc speciālistiem ar zemāku kvalifikācijas un sagatavotības līmeni, tomēr vienlaikus ir veicinājis pieprasījumu pēc augstākā līmeņa speciālistiem, sekmējot arī strauju vidējā atalgojuma kāpumu nozarē. «Pat par spīti tam, ka nozares atalgojums kopumā ir raksturojams kā konkurētspējīgs un pieejamo darba vietu skaits nozarē ir augsts, enerģētikai ir nepieciešams vēl vairāk topošo speciālistu, jo nozare asi konkurē ar citām, kurās nepieciešami speciālisti ar labām zināšanām matemātikā un fizikā, piemēram, mašīnbūvi, elektroniku, informācijas tehnoloģiju nozari. Enerģētika ir arī ļoti laba izvēle ikvienam topošajam speciālistam, kuru vilina tādas jomas kā automatizācija un informācijas tehnoloģijas un to sniegtās iespējas – salīdzinot ar lielāko daļu rūpniecības un infrastruktūras nozaru, elektroenerģētikas nozare ierindojas starp informācijas tehnoloģiju pionieriem,» uzskaita asociācijas valdes priekšsēdētājs. 

Apsteigt laiku

Vai zinājāt, ka elektrotīklu dispečeri Latvijā datorus modelēšanai un aprēķiniem sāka izmantot jau astoņdesmitajos gados, kad lielākā daļa sabiedrības vēl nemaz nezināja par šādu ierīču eksistenci, savukārt attālināta iekārtu vadība un automātika elektroenerģētikas nozarē kļuva par ikdienišķu lietu jau sešdesmitajos gados? «Mūsdienās informācijas tehnoloģijas enerģētikā ieņem vēl nozīmīgāku vietu, kas ļauj elektroenerģētikas speciālistiem lielu daļu no sava darba darīt ar «baltu apkaklīti» un pat attālināti. Tieši speciālisti, kuriem ir padziļinātas zināšanas arī informācijas tehnoloģijās, elektroenerģētikas nozarē ir sevišķi pieprasīti, jo, piemēram, tādās jomās kā elektrotīklu vai elektrosistēmu projektēšana, informācijas tehnoloģijas, tai skaitā gan dators, gan specializētā programmatūra, ir kļuvušas par neatņemamu ikdienas darba instrumentu,» stāsta J. Kirkovalds. 

Kā papildu iemeslu aizdomāties par karjeru enerģētikas nozarē viņš min augsto sociālās un ekonomiskās drošības līmeni – lai kādi satricinājumi skartu tautsaimniecību un dažādas ekonomikas nozares, elektroenerģija un siltumenerģija, un ar to saistītā infrastruktūra, sabiedrībai būs nepieciešama vienmēr, kas nozīmē, ka darbs elektroenerģētikas speciālistiem garantēti būs vienmēr. 

«Daiļrunīgāk nekā jebkuri vārdi runā darba ņēmēju un studējošo paustais viedoklis: akciju sabiedrība «Latvenergo» sabiedriskajās aptaujās regulāri tiek atzīta par Latvijas iekārojamāko darba devēju, un augstu potenciālo darba ņēmēju vērtējumu saņem arī citi elektroenerģijas sektora uzņēmumi, piemēram, «Sadales tīkls» un «Augstsprieguma tīkls». Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes elektroenerģētikas studiju programmās studējošo skaits ir nemainīgi augsts, un, lai gan universitāte jau šobrīd sagatavo būtisku speciālistu skaitu, elektroenerģētikas nozare vēlas vēl vairāk speciālistu. Pilnīgi droši varam apgalvot, ka darba elektroenerģētikas inženieriem nepietrūks nekad, un šobrīd notiekošās pārmaiņas nepieciešamo darba un izaicinājumu apjomu tikai vairos – jau šobrīd, ļoti strauji pieaugot pieprasījumam pēc atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtām, piemēram, saules paneļiem, aizvien pieprasītāks ir kļuvis elektrotehnikas speciālistu darbs mājsaimniecībās un nelielos uzņēmumos,» viņš atklāj. Pieaugot elektromobilitātei un atjaunojamās enerģijas īpatsvaram, evolūciju būs jāpiedzīvo arī sadales tīklu sistēmai, tāpēc ar augstu pieprasījumu pēc speciālistiem ir jārēķinās arī energobūvniecības un elektrosistēmu projektēšanas specialitātēs, bet kā jauna kompetences joma strauju attīstību piedzīvos arī energoefektivitāte un enerģijas patēriņa plānošana un vadīšana. Ja senāk energoefektivitāte, ēku un mājokļu siltināšana bija uzskatāma par būvnieku kompetenci, tad šobrīd, apkures, ventilācijas un ūdensapgādes sistēmās aizvien biežāk ienākot elektroiekārtām vai elektroniski vadāmām iekārtam, energoefektivitātes aktivitātēs pieaug enerģētikas speciālistu loma.

«Varam droši apgalvot, ka izglītība enerģētikas jomā mūsdienās vairāk nekā jebkad agrāk garantē pieprasītas un konkurētspējīgi atalgotas darba prasmes ikvienam topošajam speciālistam!» rezumē Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes studiju programmās var iegūt zināšanas par enerģijas ražošanu,  pārvadi un sadali, dažādu procesu automatizāciju gan rūpniecībā, gan mājsaimniecībā, kā arī par racionālu energoresursu izmantošanu un mūsdienīgu vides pārvaldību.

Kopīgot rakstu

Citi bloga ieraksti