Atvērto durvju diena

Atvērto durvju diena

RTU durvis ik dienu ir atvērtas tiem, kam netrūkst pārgalvīgu ideju un ir drosme un uzņēmība tās arī īstenot. Bet 14. aprīlī – RTU plaši atver durvis skolēniem, lai iepazīstinātu viņus ar daudzveidīgo studiju piedāvājumu.

Atvērto durvju diena ir lieliska iespēja apskatīt RTU studentu pilsētiņu, paciemoties fakultāšu laboratorijās, satikt studentus, mācībspēkus, absolventus, iegūt informāciju par piedāvātajām studiju programmām, uzņemšanas nosacījumiem, sagatavošanas kursiem, ārpus studiju aktivitātēm, studentu ikdienas dzīvi un karjeras iespējām pēc augstskolas absolvēšanas.