«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 2018/2019

Ir izvēlētas desmit labākās skolēnu komandas, kas savas inženiertehniskās zināšanas demonstrēs Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konkursa «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» finālā.

Lai pieteiktos konkursam, skolēnu komandām skolotāju vadībā bija jāsagatavo un jāiesniedz zinātniskās pētniecības darbs par kādu no RTU fakultāšu piedāvātajiem tematiem. Pirmajā kārtā darbus vērtēja un finālistus izvirzīja RTU pārstāvju un neatkarīgu ekspertu žūrija. 

ZPD konkursa finālisti: 

 • Rīgas 64. vidusskolas komanda ar darbu «Gaisa kvalitātes salīdzinājums restorānos Vecrīgā ar gaisa kvalitātes sensoriem un datu pārraidi LoRaWAN tīklā»;
 • Ludzas pilsētas ģimnāzijas komanda ar darbu «Starptautiskās sadarbības projekti un to nozīme Ludzas attīstībā»;
 • RTU Inženierzinātņu vidusskolas komanda ar darbu «Anti-B-aminospirta pārveidošana par syn-B-aminospirtu turpmākai izmantošanai medikamentu sintēzei»;
 • Ludzas pilsētas ģimnāzijas komanda ar darbu «Learning to Learn: Wikipedia as the One and Only Source of Information»;
 • RTU Inženierzinātņu vidusskolas komanda ar darbu «Dzīvojamās vides kvalitāte Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā jauniešu skatījumā»;
 • Gulbenes novada valsts ģimnāzijas komanda ar darbu «Konditorejas izstrādājumu tirgus analīze Gulbenē»;
 • Zvejniekciema vidusskolas komanda ar darbu «Saulkrastu novada sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un iespējas»;
 • Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra «Jaunība» komanda ar darbu «Paplašinātas realitātes metodes izmantošana Daugavpils Baznīcu kalna kultūrvēsturisko objektu vizualizācijā»;
 • RTU Inženierzinātņu vidusskolas komanda ar darbu «Lipofīlo arilmetilmeldrumskābju antioksidantu sintēze no augu eļļām»;
 • Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komanda ar darbu «Saules paneļu sistēmu attīstība Latvijā». 

Konkursa nolikums

Piedāvātie zinātniskās pētniecības darbu temati 2018/2019
Arhitektūras fakultāte:
 • Bioklimatiskie faktori publiskās ārtelpas izveidē.
 • Dzīvojamās vides kvalitāte Rīgas vēsturiskajā centrā.
 • Urbāno ūdensmalu potenciāls aktīvā dzīvesveida kontekstā.
 • Sabiedrības līdzdalība publisko ārtelpu kvalitātes nodrošināšanā.
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte:
 • Dzīvojamo telpu mikroklimata parametru noteikšana un/vai kontrole.
 • Augstas stiprības betona (>100 MPa) iegūšana un pārbaude.
 • Paliekošo veidņu konstrukcijas un to izbūves tehnoloģijas.
 • Kvalitatīva dzeramā ūdens ieguve vai tehniskie risinājumi pilsētu ūdensapgādē.
 • BIM (Būves informācijas modelēšanas) koncepcijas lietojums būvniecības nozarē Latvijā un pasaulē.
 • Bezmaksas CAD (datorizētās rasēšanas/projektēšanas) programmatūras arhitektūras/būvniecības/mašīnbūves jomā.
 • Tālizpēte kā apkārtnes izzināšanas metode.
 • Ģeomātikas rīki sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai.
 • Ģeogrāfisko informācijas sistēmu risinājumi savam novadam.
 • Precīzu īpašumu robežu uzmērīšanas tehniskie risinājumi un/vai ieguvumi.
 • 3D modelēšanas iespējas kultūrvēsturisku objektu dokumentēšanā vai izpētē.
 • Baktērijas skolas (mājas) krāna ūdenī.
 • Ūdensvadā notiekoši fizikāli – ķīmiski procesi un to loma uz dzeramā ūdens kvalitāti.
 • Fosfora loma membrānu tehnoloģiju ekspluatācijā.
 • Kontrolēta saldūdens barības ķēde notekūdens attīrīšanai.
 • Cikliskās darbības reaktora aerobās granulas – tās kurām garšo fosfors un slāpeklis.
 • Mikroorganismi - pārtikas produktu piesārņotāji.
 • Cukurs no atkritumiem – vai varam ražot no tā degvielu?
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte:
 • Dabā esošo principu izmantošana mākslīgajā intelektā (var arī robotikā).
 • Mīkstā robotika un tajā izmantotie principi.
 • Cilvēka emociju modelēšana datorā.
 • Lietotāja emociju izmantošana virtuālā aģenta emociju izpausmju pielāgošanai.
 • Ar saules bateriju darbināmu robotu projektēšana.
 • Autonoma robota darbības salīdzinājums ar manuāli vadāmu robotu.
 • Akselometra un žirksopa pielietošana minisumo robotos.
 • Soļu kodētāja pielietošana minisumo robotos.
 • Akselometra un žirksopa pielietošana līnijsekotāja robotos.
 • Soļu kodētāja pielietošana līnijsekotāja robotos.
 • PID algoritma lietošana līnijsekotāju robotos.
 • Attālinātā komunikācija izmantojot IOT risinājumus.
 • Līnijsekotāja robota apmācība izmantojot mākslīgo neironu tīklu.
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte:
 • Saules paneļu sistēmu attīstība Latvijā.
 • Energoefektivitātes izvērtējums individuāliem lietotājiem.
 • Elektroenerģijas izmaksu analīze ES.
 • Zivju atlikumu izmantošana produktu/a ... (produkts) ražošanai augstākas pievienotās vērtības radīšanai.
 • Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni biomasas izmantošanai (novadā vai reģionā).
 • Koksnes degšanas procesu un produktu izpēte.
 • Vai zaļāk ir apsildīt māju pašam, vācot no dabas resursus, vai arī pirkt enerģiju no pārdevēja?
 • Proteīnu iegūšana no mikroorganismiem, kas kultivēti piena pārstrādes blakusproduktos (siera un biezpiena sūkalās).
 • Dabiski siltumizolācijas materiāli no mazvērtīgas biomasas (skujām, invazīvajiem augiem).
 • Inovatīvi risinājumi bezatlikumu bioresursu izmantošanai zemnieku saimniecībā.
 • Galveno kurināmā kvalitātes parametru salīdzinājums diviem kurināmā veidiem pēc izvēles.
 • Galveno kurināmā kvalitātes parametru noteikšana dažādām koku sugām.
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte:
 • Mikropozicioniera datorvadības algoritma izstrāde.
 • Optisko savienotāju uzgaļu virsmas pārbaudes metodes.
 • Optiskā intensitātes sensora izveide un novērtējums.
 • Optiskā temperatūras sensora pielietojuma novērtējums ŠOPS.
 • Optiskā deformācijas sensora pielietojuma novērtējums ŠOPS.
 • Neizjaucamo savienojumu izveide un novērtējums.
 • Izjaucamo optisko savienojumu izveide un novērtējums.
 • Optisko šķiedru raksturojošo parametru novērtējums.
 • Dažādu veidu vienmodas optisko šķiedru metināšanas procesa novērtējums.
 • Vienmodas optiskās šķiedras sazarotāju ienesto zudumu izpēte un novērtējums.
 • Optiskā laika apgabala reflektometra pielietojums vienmodas ŠOPS līnijas kvalitātes novērtēšanai.
 • Sensoros bāzētas istabu ventilēšanas sistēmas.
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte:
 • The limits of my language means the limits of my world. Ludwig Wittgenstein (Read more at: https://www.brainyquote.com/topics/language).
 • Internet of things: challenges and opportunities.
 • Learning to learn: Wikipedia as the one and only source of information.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte:
 • Manas pilsētas /novada/pagasta sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un iespējas.
 • Dabas resursu izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā manā novadā/pilsētā.
 • Piena produktu (maizes izstrādājumu u. tml.) tirgus analīze... (manā novadā/pilsētā).
 • Pasažieru pārvadājumu organizēšana manā novadā/pilsētā.
 • Loģistikas parku/ostas/termināļu attīstības iespējas manā novadā/pilsētā.
 • Starptautiskās sadarbības projekti un to nozīme manas pilsētas/novada attīstībā.
 • Komunikācija starp skolēniem un skolotājiem: problēmas un risinājumi.
 • Kā izvēlēties nākotnes profesiju vidusskolniekam? (Kādus informācijas avotus izmanto, kādas ir problēmas, lai iepazītos ar izvēlēto profesiju, kādi ir ieteikumi augstskolām u.c. mācību iestādēm šajā procesā).
 • Izglītības kvalitāte vidusskolā – kā paši skolēni to var ietekmēt?
 • Iespējamie darba vides riski manā skolā.
 • Ugunsdrošā vide manā skolā.
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte:
 • Polimērkompozīti uz polibutilsukcināta bāzes.
 • Oglekļa nanodaļiņas saturoši polimēru kompozīti.
 • Pētījumi hibrīdšķiedras saturošu neaustu materiālu pielietojumam.
 • Tekstilmateriālu apdare.
 • Superkondensatora izgatavošana un spiediena ietekmes novērtējums.
 • Glikozes atvasinājumu sintēze.
 • Izejvielu sintēze meldrumskābju-taukskābju konjugātiem.
 • Biodegvielas.
 • Hidroksilapatīta un aizvietota hidroksilapatīta stabilitātes pētījumi.
 • Dabas materiālu pielietošanas iespējas biomateriālu izstrādē.
 • Jauni kaulu cementi uz kalcija fosfātu bāzes.
 • Kontrolētu zāļu piegādes sistēmu izveide uz biokeramisko pamatņu bāzes.
 • Titāna oksīdus saturošas keramikas pētījumi.
 • Polimēra – keramikas kompozītu biomateriāli.
 • Inovatīvi silīcija karbīdu mikro- un nanomateriāli.
 • Dažādu materiālu virsmas īpašību un porainības pētījumi mikro- un mezo- līmenī.
 • Biodegradablu kompozītmateriālu izstrāde degradētas vides uzlabošanas pielietojumam.
 • Augsti  porainas  keramikas  iegūšana,  izmantojot  rūpnieciskos  atkritumus  un  tās pielietošana ekoloģisko problēmu risināšanā.
 • Mikroaļģu kultivēšanas un izmantošanas iespējas Latvijas apstākļos.
 • Ēdamu mikroaļģu uzturvērtības atkarība no kultivēšanas parametriem.
 • Elektroenerģijas patēriņa samazināšanas iespējas skolās.
 • Kāpēc domājošs enerģijas patērētājs ir svarīgs valstij?
 • OIK daudzšķautnainība.
 • Elektroenerģijas taupīšana vai jaunas stacijas? Kas ir prioritāte Latvijai.
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte:
 • Automobiļi ar automātisko vadību.
 • Jauna veida enerģijas avoti elektroautomobiļiem.
 • Transporta plūsmu pētījumi.
 • Viedais tekstils kā sensors.
 • Attēldiagnostikas metodes medicīnā.
 • Optiskās  metodes  siltumapmaiņas/vārīšanās  procesu  pētniecībai:  ātrgaitas  kino – fotoreģistrācija.
 • Bezpilotu lidaparātu izmantošana vides monitoringam.
 • Kosmisko raķešu palaišanas sistēmas.
 • Aerokosmiskās zondes (aerostati).
 • Telemedicīna.

Nāc studēt

_