«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 2017/2018

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 2017/2018

1. vietu un 900 eiro balvu izcīnīja Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Valdis Pēteris Otaņķis. Viņš saņēma gan galveno balvu, gan arī iespēju bez konkursa iestāties kādā no RTU pamatstudiju programmām. V. P. Otaņķis un viņa skolasbiedrs Kārlis Rozentāls fizikas skolotāja Arnolda Šablovska vadībā pētījuši, kā kustības enerģiju, pielietojot elektromagnētiskās indukcijas parādību, pārvērst elektroenerģijā. Skolēnu piedāvātais risinājums – radīt alternatīvo enerģiju, cilvēkam strādājot ar datoru — rakstot uz tastatūras.

2. un 3. vietu  ZPD konkursā ieguva RTU Inženierzinātņu vidusskolas komandas «Tāpēc!» un «Jaukie antioksidanti». Attiecīgi IZV skolnieces Alise Anna Stīpniece un Evelīna Valtere prezentēja pētījumu, kā no aļģēm iegūt biodegvielu, un par šo darbu balvā saņēma 600 eiro, savukārt Marija Ivanova un Dana Darafeja bija izpētījušas, kā sintezēt jaunus antioksidantus, balvā iegūstot 300 eiro. 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 2017./2018. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» piedalījās 45 komandas.

Konkursa nolikums

Apliecinājums

Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

1. kārtā piedalījās 45 komandas, no kurām 10 tika finālā:

 1. RTU inženierzinātņu vidusskolas komanda «Jaukie antioksidanti», tēma «Diaizvietotu meldrumskābju sintēze un to antioksidantu īpašību pētījumi»;
 2. RTU inženierzinātņu vidusskolas komanda «Tāpēc!», tēma «Mikroskopisko aļģu un Baltijas jūras makroskopisko aļģu bioķīmiskais metāna potenciāls un priekšapstrādes ietekme uz biomasas efektivitāti»;
 3. Talsu Valsts ģimnāzijas komanda «Patiesības meklētāji», tēma «Kafijas sastāva salīdzinājums līdzvērtīga piedāvājuma izpētei dažādās Eiropas Savienības valstīs»;
 4. RTU inženierzinātņu vidusskolas komanda «Inteliģentās liesmas», tēma «95. benzīna kvalitāte dažādos A6 automaģistrāles posma Ogre-Rīga benzīntankos»;
 5. Daugavpils 9.vidusskolas komanda «Holy Trio», tēma «Virsmas aktīvo vielu sintēze no Latvijas augu eļļām»;
 6. Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas komanda «LV1G_12B», tēma «Alternatīvās enerģijas iegūšana ar pirkstu kustību»;
 7. Zvejniekciema vidusskolas komanda «Ko@prori», tēma «Skolēnu un skolotāju komunikācija: problēmas un risinājumi»;
 8. Pumpuru vidusskolas komanda «Polimēri», tēma «Ar 3D printeri iegūto paraugu īpašību salīdzinājums ar citām iegūšanas metodēm»;
 9. Talsu Valsts ģimnāzijas komanda «Sēnītes», tēma «Pelējuma radītais gaisa piesārņojums Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu sākumskolas telpās»;
 10. Rīgas Rīnūžu vidusskolas komanda «Jauns elements», tēma «Irbenes antioksidantu izpēte».
Piedāvātie zinātniskās pētniecības darbu temati
Arhitektūras fakultāte:
 • Ūdenstelpas daudzfunkcionāla izmantošana pilsētvide.
 • Dzīvojamās vides kvalitāte pilsētu vēsturiskajos centros.
 • Urbānās reģenerācijas procesi Latvijas pilsētās.
 • Mūsdienu sabiedrisko ēku publiskās ārtelpas nozīme.
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte:
 • Tālizpēte mikro un makro pasaulē.
 • Ģeomātikas rīki un iespējas sabiedrības attīstībai/drošībai.
 • Ģeogrāfisko informācijas sistēmu noderīgi risinājumi mājai/pilsētai/novadam.
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte:
 • Roboti ar spieta intelektu.
 • Roboti, kas izmanto atjaunojamos enerģijas avotus.
 • Emocionālais intelekts un tā piešķiršana datorsistēmām.
 • Grafika Web lietotnēs.
 • Apmācošās datorspēles.
 • Programmu optimizācija.
 • Programmatūras drošums un kvalitāte.
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte:
 • Inovatīvi risinājumi energoefektivitātes uzlabošanai skolās.
 • Biogāzes ražošana no aļģēm.
 • Invazīvo augu izmantošana siltumizolācijas materiālos.
 • Enerģijas akumulēšana Saules energosistēmās.
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte:
 • Bezvadu sakaru sistēmu elektromagnētiskās saderības novērtējums.
 • Sensoru tīkla izveide viedo pilsētu risinājumiem.
 • Optisko šķiedru makrolocījumu ietekmes analīze un novērtējums.
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte:
 • "Every language is a world. Without translation, we would inhabit parishes bordering on silence." (George Steiner). Role of translation as communication between cultures.
 • Polymathy: does modern society still need Leonardos?
 • From STEM to STEAM: is Art necessary for a modern engineer?
 • E-learning technologies: will computers ever replace human teachers?
 • Decreasing IQ scores: has humanity reached its intellectual peak?
Inženierekonomikas un vadības fakultāte:
 • ... (manas pilsētas /novada/pagasta) sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un iespējas.
 • Dabas resursu izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā manā novadā/pilsētā.
 • Piena produktu (maizes izstrādājumu u. tml.) tirgus analīze... (manā novadā/pilsētā).
 • Pasažieru pārvadājumu organizēšana manā novadā/pilsētā.
 • Loģistikas parku/ostas/termināļu attīstības iespējas manā novadā/pilsētā.
 • Starptautiskās sadarbības projekti un to nozīme manas pilsētas/novada attīstībā.
 • Komunikācija starp skolēniem un skolotājiem: problēmas un risinājumi.
 • Kā izvēlēties nākotnes profesiju vidusskolniekam? (Kādus informācijas avotus izmanto, kādas ir problēmas, lai iepazītos ar izvēlēto profesiju, kādi ir ieteikumi augstskolām u.c. mācību iestādēm šajā procesā).
 • Izglītības kvalitāte vidusskolā – kā paši skolēni to var ietekmēt?
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte:
 • Benzīna sastāvs un tā hromatogrāfiska analīze.
 • Rūgšanas procesa ietekme uz maizes porainību.
 • Videi draudzīgu ziepju burbuļu recepte.
 • "Skolas piena" tetrapakas dzīves cikla analīze un videi draudzīgākais porciju (200ml) iepakojums.
 • Skolas virtuves atkritumu pārstrādes iespējas skolas teritorijā.
 • Augu ekstrakti kā dabīgie pH indikatori un to pielietojums.
 • Jaunu antioksidantu sintēze.
 • Taukskābju sintētiskās transformācijas.
 • Dažādu neparasto augu eļļu ieguve un izpēte.
 • C vitamīna saturs dažādos pārtikas produktos.
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte:
 • Automobiļi ar automātisko vadību.
 • Jauna veida enerģijas avoti elektroautomobiļiem.
 • Transporta plūsmu pētījumi.
 • Attēldiagnostikas metodes medicīnā.
 • Optiskās metodes siltumapmaiņas/vārīšanās procesu pētniecībai: ātrgaitas kino – fotoreģistrācija.
 • Bezpilotu lidaparātu izmantošana vides monitoringam.
 • Kosmisko raķešu palaišanas sistēmas.
 • Aerokosmiskās zondes (aerostati).
 • Jūras kuģi.

Nāc studēt

_