«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2012/2013

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2012/2013

Konkursā piedalījās 28 komandas no visiem Latvijas novadiem. Par uzvaru finālā cīnījās 12 zinātniskās pētniecības darbu autori. 

Žūrija nolēma:
1. Piešķirt pirmo vietu un naudas prēmiju 600 Ls apmērā Rīgas Franču liceja komandas «Pjezoelementi» dalībniekiem: Edgaram Viziņam, Patrīcijai Bergai un skolotājai Birutai Šķēlei par pētījumu «Pjezoelektrisko īpašību mērīšana».
2. Piešķirt otro vietu un naudas prēmiju 400 ls apmērā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komandas «Tīrīgais mālulis» dalībniekiem: Kristīnei Ķīsei, Emīlam Vīndedzim un skolotājam Oļģertam Gūtmanim par pētījumu «Degvielas avārijas seku likvidēšanas iespējas, izmantojot māla granulas».
3. Piešķirt trešo vietu un naudas prēmiju 200 Ls apmērā Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komandas «NBZ» dalībniecei Lindai Ošānei un skolotājai Sandrai Turkupolei par pētījumu «Zobu pastu ķīmiskais sastāvs».

Apkopojot eksakto zinātņu testa rezultātus un ņemot vērā iegūtās vietas zinātnisko darbu konkursā, tiesības ārpus konkursa tikt ieskaitītam RTU pamatstudiju programmā (RTU Uzņemšanas noteikumu 3.1. punkts) piešķirtas:

 1. Lindai Ošānei (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 11. klase)
 2. Aigaram Langinam (Rīgas Franču licejs, 12. klase)
 3. Kristīnei Ķīsei (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 11. klase)
 4. Edgaram Viziņam (Rīgas Franču licejs, 12. klase)
 5. Kitijai Jomertei (Tukuma Raiņa ģimnāzija, 12. klase)
Par uzvaru finālā cīnījās 12 zinātniskās pētniecības darbu autori
 • Balvu Valsts ģimnāzijas komanda Millenium «Maize un tās izstrādājumu tirgus analīze Balvos»
 • Dricānu vidusskolas komanda DVS «Twix Nodarbinātības un bezdarba problēmas Rēzeknes novada Strūžānu pagastā»
 • Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda NBZ «Zobu pastu ķīmiskais sastāvs»
 • Jelgavas Tehnikuma komanda CreLabs «Skaitļošanas resursu virtualizācija»
 • Jūrmalas valsts ģimnāzijas komanda Risinājums «Energoefektivitātes risinājumi mūsdienu arhitektūrā»
 • Ludzas pilsētas ģimnāzijas komanda Diode «Elektrosakaru ierīču radītais elektromagnētiskais starojums un cilvēka veselība»
 • Rīgas Franču liceja komanda PikoFemto «Organiskās vielas DWK-1TB pielietojamība cietvielu lāzera aktīvajā vidē»
 • Rīgas Franču liceja komanda Pjezoelementi «Pjezoelektrisko īpašību mērīšana»
 • Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komanda Tīrīgais mālulis «Degvielas avārijas seku likvidēšanas iespējas, izmantojot māla granulas»
 • Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komanda Mālu fitoplanktons «Mālu sorbcijas spēju izmantošana ūdens kvalitātes uzlabošanai dīķos»
 • Talsu Valsts ģimnāzijas komanda Kukulītis «Maizes sastāva kvalitātes pētījums veselīgam uzturam piemērotāko šķirņu noteikšanai»
 • Tukuma Raiņa ģimnāzijas komanda Rīta rasa «Zema sprieguma elektrisko sildelementu darbības atšķirības atkarībā no sildelementu caurules diametra un dzesējošās vielas»

Nāc studēt

_