«Nāc un studē RTU!» 2008/2009

«Nāc un studē RTU!» 2008/2009

2008./2009. studiju gadā dalībai konkursā pieteicās 110 komandas no visiem Latvijas novadiem. Konkursam «Nāc un studē RTU!» tika iesniegti 60 darbi. 14. martā konkursa noslēguma pasākumā – RTU Jauno pētnieku dienā – par uzvaru konkursā cīnījās 13 komandas no Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Valmieras, Ventspils, Auces, Talsiem, Cesvaines, Jēkabpils, Špoģiem (Daugavpils rajons) un Daugavpils.

RTU Jauno pētnieku dienā skolēni klātienē iepazīstināja žūriju ar veikto zinātniskās pētniecības darbu rezultātiem, demonstrēja savu erudīciju eksakto zinātņu testā un piedalījās RTU Studentu parlamenta organizētās sacensībās. Savukārt komandu padomdevēji – skolotāji tikās ar RTU vadību un diskutēja par aktuāliem eksakto priekšmetu mācīšanas aspektiem augstskolās un vidusskolās.

Zinātniskās pētniecības darbu konkursā:

1. vietu ieguva Jelgavas Valsts ģimnāzijas komanda «Jelgavas aviatori» (Jānis Roze un Kristaps Eglītis, skolotāja Baiba Daģe, darbs «Bezpilotu lidaparātu projektēšana»),

2. vietu – Rīgas Franču liceja vidusskolas komanda «Domāts, radīts» (Gunārs Ķīsis un Mārtiņš Zeps, skolotāja Biruta Šķēle, darbs «Ūdeņraža ieguve un izmatošana fosilā kurināmā aizvietošanai»),

3. vietu – Jūrmalas Valsts ģimnāzijas komanda «Zibenīgais trijnieks» (Māra Skribe, Gunita Kuļikovska un Mārtiņš Rozenbergs, skolotāja Vēsma Reinkarte, darbs «Zibens – elektrisks process. Zibens izlāde un tās seku novēršana»).

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolniecei Gunitai Kuļikovskai, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnam Kristapam Eglītim un Auces vidusskolas skolēnam Dairim Kliešmitam, kas sevi veiksmīgi parādīja visās disciplīnās un ieguva lielāko punktu skaitu eksakto zinātņu testā, konkursa žūrijas komisija piešķīra tiesības tikt pielīdzinātiem tiem reflektantiem, kuri pēdējo divu gadu laikā ieguvuši starptautiskās vai Latvijas olimpiādēs godalgotu vietu matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā, kurus ārpus konkursa ieskaita izvēlētajā RTU pamatstudiju programmā, ja studiju programmai atbilstošie CE vērtējumi (skat. RTU Uzņemšanas noteikumu 3.1. punktu) nav zemāki par E līmeni, izņemot Arhitektūras, Amatniecības tehnoloģijas un dizaina un Materiālu tehnoloģijas un dizaina studiju programmas.

RTU Studentu parlamenta organizētajās sacensībās

1. vietu ieguva Jūrmalas Valsts ģimnāzijas komanda «Zibenīgais trijnieks», 

2. vietā - Špoģu vidusskolas komanda «Klasiskie elementi»,

3. vietā - Valmieras Valsts ģimnāzijas komanda «Uzmanību, krāsots!».

Visiem RTU Jauno pētnieku dienas dalībniekiem tika piešķirts RTU zinātnes aģenta ’009 nosaukums. 

Nāc studēt

_