Zinātniskās pētniecības darbu konkurss vidusskolēniem

Pirmoreiz Rīgas Tehniskās universitātes vēsturē skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursa «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» fināls notiks attālināti. Piektdien, 5. jūnijā, vienpadsmit vidusskolēnu komandas savus zinātniskās pētniecības darbus Zoom platformā prezentēs žūrijas komisijai, bet pirms tam arī attālināti tiešsaistes režīmā katrs konkursa dalībnieks pildīs eksakto zinātņu testu. 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 8. jūnijā RTU mājaslapā, sociālās saziņas platformās, kā arī nosūtīti dalībniekiem e-pastos.

Konkursa uzvarētājus gaida vērtīgas balvas - naudas balvas un budžeta vietas. Žūrija no finālistu vidus izraugās arī vienu vai vairākus skolēnus, kas uzrādījuši izcilus rezultātus otrās kārtas laikā izpildītajā eksakto zinātņu testā un kuru izstrādātais zinātniskais darbs ieguvis augstu ekspertu vērtējumu, un piešķir viņiem tiesības ārpus konkursa tikt ieskaitītiem RTU pamatstudiju programmā. Ja skolēns vēlas studēt studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» vai «Industriālais dizains», ir jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 2019/2020

Konkursa norise:

 • izsludinātas tēmas: 2019. gada 30. septembris;
 • pieteikšanās tēmām līdz 2019. gada 15. novembrim;
 • darbu iesniegšana: 19.01.2020.;
 • rezultāti: 21.02.2020.;
 • fināls: 5.06.2020.

Ziņa: Zināmi RTU zinātniskās pētniecības darbu konkursa finālisti 2019/2020

Konkursa nolikums

Piedāvātie zinātniskās pētniecības darbu temati 2019/2020
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte:
 • Urbānās dārzkopības attīstības tendences un ietekme uz pilsētvidi.
 • Publiskās ārtelpas kvalitāte dzīvojamajā vidē.
 • Iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās paradumi ilgtspējīgas mobilitātes kontekstā.
 • Sociālo tīklu un platformu izmantošanas iespējas sabiedrībai būtisku jautājumu attīstībā, aktualizēšanā un apspriešanā.
 • Scenāriju plānošanas digitālie rīki un spēles pilsētplānošanā.
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte:
 • Nokrišņu ūdens kvalitāte un to ietekme uz vidi.
 • Krāna (dzeramā) ūdens saduļķošanās un to veicinošie procesi ūdensvadā.
 • Dzeramā ūdens lietošanas paradumi izglītības iestādēs (krāna ūdens pret fasēto ūdeni).
 • 3D lāzerskenēšanas izaicinājumi būvniecībā.
 • GIS ikviena cilvēka dzīvē.
 • Kultūrvēsturiskie pieminekļi 3D virtuālajā realitātē.
 • Mobilas energoapgādes iekārtas darbības režīmu izvēle ārkārtas situācijās.
 • Alternatīvie risinājumi iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanai.
 • Jaunākās paaudzēs ēku un mikrorajonu energoapgādes risinājumi.
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte:
 • Bezvadu datu pārraide un ārējas vides uztvere «gudrās mājas» izveidei.
 • Datu aizsardzība bezvadu tīklos.
 • Cilvēka sejas 3D modeļa izveide no 2D fotogrāfijām.
 • Papildinātā/virtuālā realitāte izglītībā.
 • Latvijas nākotne: IT medicīnā.
 • Evolūcijas teorija un nākotnes tehnoloģijas.
 • Vecuma faktora ietekme uz digitālo tehnoloģiju pieņemšanu.
 • Sociālajos tīklos pausto emociju analīze sabiedrības noskaņojumu noteikšanai.
 • Mobilo telefonu sensoru izmantošana ceļu uzturēšanas darbu pārraudzībai.
 • Datorspēļu lietošana apmācībā.
 • Programmatūras testēšana, tās automatizācija un rīki.
 • Ietvaru salīdzinošā analīze un praktiskā pielietošana.
 • Studentu zināšanas pārbaudes sistēmas izstrāde.
 • Digitāla mācību satura pasniegšanas metodes, kas veicina mācīšanas kvalitātes uzlabošanu.
 • Izglītības datu analītikas iespējas un lietojums skolās.
 • Internetā pieejamo aptauju platformu salīdzinošā analīze.
 • Akadēmiskā godīguma izpratne Latvijas skolās.
 • Dabīgas valodas apstrādes izmantošana mūsdienas lietojumprogrammās.
 • Programmatūras testēšanas automatizācijas rīku izmantošanas novērtējums cilvēkiem bez pieredzes programmēšanā.
 • Virtuālo asistentu apmācības metožu analīze.
 • Dabā esošo principu izmantošana mākslīgajā intelektā.
 • Dabā esošo principu izmantošana mākslīgajā robotikā.
 • Mīkstā robotika (soft robotics) un tajā izmantotie principi.
 • Cilvēka emociju modelēšana datorā.
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte:
 • Li-ion bateriju pārstrādes iespējas Baltijas reģionā un pasaulē.
 • Li-ion bateriju pārstrādes tehnoloģijas attīstība.
 • Vēja ģeneratoru komponenšu pārstrādes tehnoloģiju iespējas.
 • Otrreizējo izejvielu pārstrādes iespējas un tirgus analīze Baltijas reģionā.
 • Mikroģenerācijas automātiskā regulēšana.
 • LNG un CNG izmantošanas iespējas Latvijā.
 • Lorda Kelvina elektrostatiskā ģeneratora (1867.g.) izstrāde un izmantošanas iespēju izpēte.
 • Stirlinga dzinēja (1816.g.) variāciju un pielietojuma iespēju izpēte atjaunojamo energoresursu kontekstā.
 • R.L. de Moura lielu attālumu audiosakaru sistēmas (radio) (1899.g.) izpēte un iespējamā reprodukcija.
 • Skolas mācību satura jēga nākotnes profesiju kontekstā.
 • Ielu apgaismojuma sistēmu efektivitātes paaugstināšana izmantojot IoT tehnoloģijas.
 • Elektroniskā termostata izstrāde.
 • Līdzstrāvas motora ātruma vadības iekārtas izstrāde.
 • Elektrības taupīšanas «brīnumierīču» atmaskošana.
 • Noslēgta trauka ar sveces eksperimenta fizika un ķīmija.
 • Zinātnes nozaru ietekme uz klimatu pārmaiņu mazināšanu.
 • Cieto daļiņu piesārņojuma mērīšana apdzīvotā teritorijā.
 • Mikroorganismu kultivēšana izmantojot biodegradējamus sadzīves atkritumus.
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte:
 • Mikropozicioniera datorvadības algoritma izstrāde.
 • Optisko savienotāju uzgaļu virsmas pārbaudes metodes.
 • Optiskā intensitātes sensora izveide un novērtējums.
 • Optiskā temperatūras sensora pielietojuma novērtējums ŠOPS.
 • Optiskā deformācijas sensora pielietojuma novērtējums ŠOPS.
 • Neizjaucamo savienojumu izveide un novērtējums.
 • Izjaucamo optisko savienojumu izveide un novērtējums.
 • Optisko šķiedru raksturojošo parametru novērtējums.
 • Dažādu veidu vienmodas optisko šķiedru metināšanas procesa novērtējums.
 • Vienmodas optiskās šķiedras sazarotāju ienesto zudumu izpēte un novērtējums.
 • Optiskā laika apgabala reflektometra pielietojums vienmodas ŠOPS līnijas kvalitātes novērtēšanai.
 • Sensoros bāzētas istabu ventilēšanas sistēmas.
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte:
 • Linguistic Relativity and Cognition: How Language Shapes our Worldview.
 • Digital Humanities – a New Perspective in Knowledge Management.
 • Industry 4.0 and Knowledge Society: A Perfect Match.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte:
 • Pasažieru pārvadājumu organizēšana manā novadā/pilsētā.
 • Loģistikas parku/ostas/termināļu attīstības iespējas manā novadā/pilsētā.
 • Starptautiskās sadarbības projekti un to nozīme manas pilsētas/novada attīstībā.
 • Iespējamie darba vides riski manā skolā.
 • Ugunsdrošā vide manā skolā.
 • Darba iespējas jauniešiem (manā pilsētā/novadā/pašvaldībā).
 • Profesijas nākotnē: kādas profesijas aizies nebūtībā un kādas būs jaunās profesijas?
 • Jauniešu darba motivācija.
 • Profesionāls vadītājs jauniešu skatījumā.
 • Jauniešu attieksme pret elektronisko komunikāciju darba vidē.
 • Paaudzes ietekme uz mārketinga komunikāciju.
 • Jaunuzņēmuma attīstības perspektīvas manā novadā/pilsētā.
 • Manas pilsētas/novada/pagasta sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un iespējas.
 • Dabas resursu izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā manā novadā/pilsētā.
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte:
 • Lāzera gaismas radīto optisko īpašību izmaiņu pētīšana organiskajos molekulārajos stiklos ar hologrāfijas metodi.
 • Fotoaktīvu TiO2 nanodaļiņu sintēze.
 • Nanomateriāli zāļu piegādei.
 • Biodīzeļdegvielas iegūšana no rapšu eļļas un tās kvalitātes kontrole.
 • Novērtēt apelsīnu sulu autentiskumu pēc prolīna, C vitamīna un tiešo reducējošo cukuru satura.
 • Purīnu atvasinājumu reaģētspējas izpēte.
 • Orientētas pildvielas struktūras kompozītu izveide un sensoro īpašību pārbaude.
 • Nanostrukturētu elektrovadošu polimēru kompozītu izgatavošana spiediena sensoru pielietojumam.
 • Fāžu pāreju ierosināšana pusvadītājos, izmantojot Nd:YAG lāzeru.
 • Celulozi saturoši biokompozīti.
 • Graudu sēnalas un nanomāli videi draudzīgu polimēru kompozītu iegūšanai.
 • Oglekļa nanocaurulītes saturošu polimēru kompozītu iegūšana un raksturošana.
 • Jaunu antioksidantu sintēze.
 • Jēlglicerīns kā reakcijas vide organiskajā ķīmijā.
 • Mikroaļģes Spirulīna biotehnoloģija.
 • Poraina keramika.
 • Organiskie saules elementi.
 • Metāla virsmas sagatavošanas ietekme uz laku-krāsu pārklājumu īpašībām.
 • Saules gaismā aktīvu  ZnO nanošķiedru iegūšana un īpašības.
 • Saules gaismā aktīvu TiO2 nanoškiedru iegūšana un īpašības.
 • Nanomateriālu saķepināšana keramiku iegūšanai un to īpašības.
 • Saules gaismā aktīvu nanopārklājumu iegūšana uz metāliem un to īpašības.
 • Nanostrukturēti sola-gēla pārklājumi nerūsējošam tēraudam.
 • Kalcija fosfātu kaulu cementi.
 • Kontrolētas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmas kaulaudu reģenerācijai.
 • Kalcija fostātu/biopolimēru kompozītmateriāli kaulaudu reģenerācijai.
 • Injecējamas pildvielas skrimšļaudu reģenerācijai.
 • Ūdeņu attirīsana izmantojot vilkvāletes.
 • Kompozītpildvielas osteoporotisku kaulaudu reģenerācijai.
 • Enerģijas iegūšana no cilvēka un apkārtnes kustībām.
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte:
 • Automobiļi ar automātisko vadību.
 • Jauna veida enerģijas avoti elektroautomobiļiem.
 • Transporta plūsmu pētījumi.
 • Viedais tekstils kā sensors. 
 • Attēldiagnostikas metodes medicīnā.
 • Optiskās metodes siltumapmaiņas/vārīšanās procesu pētniecībai: ātrgaitas kino – fotoreģistrācija.
 • Bezpilotu lidaparātu izmantošana vides monitoringam.
 • Kosmisko raķešu palaišanas sistēmas.
 • Aerokosmiskās zondes (aerostati).
 • Telemedicīna.
RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs:
 • Nelineāro dinamisko sistēmu modelēšana.
 • Mehāniskas un elektriskas sistēmas nelineārā dinamika.
 • Nelineāro svārstību sistēmu pētīšana.
 • Aktīvo un pasīvo drošības sistēmu attīstība un pielietojums mūsdienu automobilī.
RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs:
 • Termodinamisko sistēmu izmantošanas iespējas apkurei privātajā sektorā Latvijas apstākļos.
 • Vide. Transports. «Zaļā loģistika».
 • Vadu uzgaļa saspiešanas profila ietekme uz vada izraušanas spēku.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 2018/2019

Ir izvēlētas desmit labākās skolēnu komandas, kas savas inženiertehniskās zināšanas demonstrēs RTU zinātniskās pētniecības darbu konkursa «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» finālā.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 2017/2018

Rīgas Tehniskās universitātes 2017./2018. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» piedalījās 45 komandas. Par uzvaru konkursa finālā cīnījās 10 komandas.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 2016/2017

Rīgas Tehniskās universitātes 2016./2017. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» piedalījās 34 komandas. Par uzvaru konkursa finālā cīnījās 11 komandas.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2015/2016

Rīgas Tehniskās universitātes 2015./2016. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» piedalījās 37 komandas. Par uzvaru konkursa finālā cīnījās 11 komandas.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2014/2015

Rīgas Tehniskās universitātes 2014./2015. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 1. vietu un 900 eiro ieguva Talsu Valsts ģimnāzijas komanda. Savukārt trīs konkursa dalībnieki ieguva iespēju saskaņā ar RTU Uzņemšanas noteikumiem bez konkursa iestāties kādā no RTU pamatstudiju programmām.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2013/2014

2013./2014. gadā dalībai konkursā pieteicās 57 komandas no visiem Latvijas novadiem. Konkursam «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» tika iesniegti 40 pētniecības darbi. 29. martā konkursa noslēguma pasākumā par uzvaru konkursā cīnījās 10 komandas no Cesvaines, Gulbenes, Rēzeknes, Rīgas, Skrundas un Talsiem

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2012/2013

Konkursā piedalījās 28 komandas no visiem Latvijas novadiem. Par uzvaru finālā cīnījās 12 zinātniskās pētniecības darbu autori.

«Nāc un studē RTU!» 2011/2012

Kopumā šogad konkursam tika pieteikts 31 darbs no 23 Latvijas skolām un 15 pilsētām. Visaktīvāk darbus pieteica Rīgas, Ventspils, Talsu un Daugavpils vidusskolēni, no kuriem tika saņemta vairāk nekā puse zinātniskās pētniecības darbu.

«Nāc un studē RTU!» 2010/2011

Latvijā ir daudz zinātkāru un uzņēmīgu jauniešu, kurus urda vēlme saprast, kā darbojas viss pierastais, bez kā grūti iedomāties mūsu ikdienu – auto, elektrība, televīzija, dators, lifts, tramvajs, lidmašīna. Lai atklātu nākotnes spožākos tehniskos prātus, jau piekto gadu RTU rīko zinātniskās pētniecības darbu konkursu «Nāc un studē RTU!», mudinot vidusskolēnus ielūkoties noslēpumainajās zinātnes pasaules aizkulisēs un iejusties zinātnieka un pētnieka lomā, veicot pētījumus par aktuālām tēmām inženierzinātnēs.

«Nāc un studē RTU!» 2009/2010

2009./2010. gadā dalībai konkursā pieteicās 117 komandas no visiem Latvijas novadiem. Konkursam «Nāc un studē RTU!» tika iesniegti 52 pētniecības darbi. 13. martā konkursa noslēguma pasākumā – «RTU Jauno pētnieku dienā» par uzvaru konkursā cīnijās 13 komandas no Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Lizuma, Ogres, Rīgas, Špoģiem, Talsiem un Ventspils.

«Nāc un studē RTU!» 2008/2009

2008./2009. studiju gadā dalībai konkursā pieteicās 110 komandas no visiem Latvijas novadiem. Konkursam «Nāc un studē RTU!» tika iesniegti 60 darbi. 14. martā konkursa noslēguma pasākumā – RTU Jauno pētnieku dienā – par uzvaru konkursā cīnījās 13 komandas no Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Valmieras, Ventspils, Auces, Talsiem, Cesvaines, Jēkabpils, Špoģiem (Daugavpils rajons) un Daugavpils.

«Nāc un studē RTU!» 2007/2008

2007./2008. studiju gadā konkursam «Nāc un studē RTU!» tika iesūtīti vairāk nekā 80 vidusskolēnu darbi.

Nāc studēt

_