Zinātniskās pētniecības darbu konkurss vidusskolēniem

Piedalīties konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» ir aicināti vidusskolēni, kurus urda vēlme saprast, kā darbojas viss pierastais, bez kā grūti iedomāties mūsu ikdienu – auto, elektrība, televīzija, dators, lifts, tramvajs, lidmašīna –, likt lietā asu prātu un radošo garu, lai izgudrotu, konstruētu un piedāvātu savus risinājumus reālās dzīves izvirzītām problēmām.

Konkursa uzvarētājus gaida vērtīgas balvas un pārsteigumi. Naudas balva pirmajai vietai ir 900 EUR, otrajai vietai 600 EUR un trešajai vietai 300 EUR. Kā arī budžeta vietas - žūrija no finālistu vidus izraugās arī vienu vai vairākus skolēnus, kas uzrādījuši izcilus rezultātus otrās kārtas laikā izpildītajā eksakto zinātņu testā un kuru izstrādātais zinātniskais darbs ieguvis augstu ekspertu vērtējumu, un piešķir viņiem tiesības ārpus konkursa tikt ieskaitītiem RTU pamatstudiju programmā. Ja skolēns vēlas studēt studiju programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» vai «Industriālais dizains», ir jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā.

Pieteikšanās līdz 1. novembrim, darbu iesūtīšana līdz 1. februārim.

Konkursa fināls un noslēgums 17.03.2018.

Rīgas Tehniskā universitāte zinātniskās pētniecības darbu konkursu 10.–12. klašu skolēniem rīko kopš 2006. gada.

Konkursa nolikums

Apliecinājums

Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

1. kārtā piedalījās 45 komandas, no kurām 10 tika finālā:

 1. RTU inženierzinātņu vidusskolas komanda «Jaukie antioksidanti», tēma «Diaizvietotu meldrumskābju sintēze un to antioksidantu īpašību pētījumi»;
 2. RTU inženierzinātņu vidusskolas komanda «Tāpēc!», tēma «Mikroskopisko aļģu un Baltijas jūras makroskopisko aļģu bioķīmiskais metāna potenciāls un priekšapstrādes ietekme uz biomasas efektivitāti»;
 3. Talsu Valsts ģimnāzijas komanda «Patiesības meklētāji», tēma «Kafijas sastāva salīdzinājums līdzvērtīga piedāvājuma izpētei dažādās Eiropas Savienības valstīs»;
 4. RTU inženierzinātņu vidusskolas komanda «Inteliģentās liesmas», tēma «95. benzīna kvalitāte dažādos A6 automaģistrāles posma Ogre-Rīga benzīntankos»;
 5. Daugavpils 9.vidusskolas komanda «Holy Trio», tēma «Virsmas aktīvo vielu sintēze no Latvijas augu eļļām»;
 6. Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas komanda «LV1G_12B», tēma «Alternatīvās enerģijas iegūšana ar pirkstu kustību»;
 7. Zvejniekciema vidusskolas komanda «Ko@prori», tēma «Skolēnu un skolotāju komunikācija: problēmas un risinājumi»;
 8. Pumpuru vidusskolas komanda «Polimēri», tēma «Ar 3D printeri iegūto paraugu īpašību salīdzinājums ar citām iegūšanas metodēm»;
 9. Talsu Valsts ģimnāzijas komanda «Sēnītes», tēma «Pelējuma radītais gaisa piesārņojums Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu sākumskolas telpās»;
 10. Rīgas Rīnūžu vidusskolas komanda «Jauns elements», tēma «Irbenes antioksidantu izpēte».
Piedāvātie zinātniskās pētniecības darbu temati
Arhitektūras fakultāte:
 • Ūdenstelpas daudzfunkcionāla izmantošana pilsētvide.
 • Dzīvojamās vides kvalitāte pilsētu vēsturiskajos centros.
 • Urbānās reģenerācijas procesi Latvijas pilsētās.
 • Mūsdienu sabiedrisko ēku publiskās ārtelpas nozīme.
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte:
 • Tālizpēte mikro un makro pasaulē.
 • Ģeomātikas rīki un iespējas sabiedrības attīstībai/drošībai.
 • Ģeogrāfisko informācijas sistēmu noderīgi risinājumi mājai/pilsētai/novadam.
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte:
 • Roboti ar spieta intelektu.
 • Roboti, kas izmanto atjaunojamos enerģijas avotus.
 • Emocionālais intelekts un tā piešķiršana datorsistēmām.
 • Grafika Web lietotnēs.
 • Apmācošās datorspēles.
 • Programmu optimizācija.
 • Programmatūras drošums un kvalitāte.
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte:
 • Inovatīvi risinājumi energoefektivitātes uzlabošanai skolās.
 • Biogāzes ražošana no aļģēm.
 • Invazīvo augu izmantošana siltumizolācijas materiālos.
 • Enerģijas akumulēšana Saules energosistēmās.
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte:
 • Bezvadu sakaru sistēmu elektromagnētiskās saderības novērtējums.
 • Sensoru tīkla izveide viedo pilsētu risinājumiem.
 • Optisko šķiedru makrolocījumu ietekmes analīze un novērtējums.
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte:
 • "Every language is a world. Without translation, we would inhabit parishes bordering on silence." (George Steiner). Role of translation as communication between cultures.
 • Polymathy: does modern society still need Leonardos?
 • From STEM to STEAM: is Art necessary for a modern engineer?
 • E-learning technologies: will computers ever replace human teachers?
 • Decreasing IQ scores: has humanity reached its intellectual peak?
Inženierekonomikas un vadības fakultāte:
 • ... (manas pilsētas /novada/pagasta) sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un iespējas.
 • Dabas resursu izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā manā novadā/pilsētā.
 • Piena produktu (maizes izstrādājumu u. tml.) tirgus analīze... (manā novadā/pilsētā).
 • Pasažieru pārvadājumu organizēšana manā novadā/pilsētā.
 • Loģistikas parku/ostas/termināļu attīstības iespējas manā novadā/pilsētā.
 • Starptautiskās sadarbības projekti un to nozīme manas pilsētas/novada attīstībā.
 • Komunikācija starp skolēniem un skolotājiem: problēmas un risinājumi.
 • Kā izvēlēties nākotnes profesiju vidusskolniekam? (Kādus informācijas avotus izmanto, kādas ir problēmas, lai iepazītos ar izvēlēto profesiju, kādi ir ieteikumi augstskolām u.c. mācību iestādēm šajā procesā).
 • Izglītības kvalitāte vidusskolā – kā paši skolēni to var ietekmēt?
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte:
 • Benzīna sastāvs un tā hromatogrāfiska analīze.
 • Rūgšanas procesa ietekme uz maizes porainību.
 • Videi draudzīgu ziepju burbuļu recepte.
 • "Skolas piena" tetrapakas dzīves cikla analīze un videi draudzīgākais porciju (200ml) iepakojums.
 • Skolas virtuves atkritumu pārstrādes iespējas skolas teritorijā.
 • Augu ekstrakti kā dabīgie pH indikatori un to pielietojums.
 • Jaunu antioksidantu sintēze.
 • Taukskābju sintētiskās transformācijas.
 • Dažādu neparasto augu eļļu ieguve un izpēte.
 • C vitamīna saturs dažādos pārtikas produktos.
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte:
 • Automobiļi ar automātisko vadību.
 • Jauna veida enerģijas avoti elektroautomobiļiem.
 • Transporta plūsmu pētījumi.
 • Attēldiagnostikas metodes medicīnā.
 • Optiskās metodes siltumapmaiņas/vārīšanās procesu pētniecībai: ātrgaitas kino – fotoreģistrācija.
 • Bezpilotu lidaparātu izmantošana vides monitoringam.
 • Kosmisko raķešu palaišanas sistēmas.
 • Aerokosmiskās zondes (aerostati).
 • Jūras kuģi.

 

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 2016/2017

Rīgas Tehniskās universitātes 2016./2017. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» piedalījās 34 komandas. Par uzvaru konkursa finālā cīnījās 11 komandas.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2015/2016

Rīgas Tehniskās universitātes 2015./2016. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» piedalījās 37 komandas. Par uzvaru konkursa finālā cīnījās 11 komandas.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2014/2015

Rīgas Tehniskās universitātes 2014./2015. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» 1. vietu un 900 eiro ieguva Talsu Valsts ģimnāzijas komanda. Savukārt trīs konkursa dalībnieki ieguva iespēju saskaņā ar RTU Uzņemšanas noteikumiem bez konkursa iestāties kādā no RTU pamatstudiju programmām.

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2013/2014

2013./2014. gadā dalībai konkursā pieteicās 57 komandas no visiem Latvijas novadiem. Konkursam «Pasaule pieprasa tehniskos prātus!» tika iesniegti 40 pētniecības darbi. 29. martā konkursa noslēguma pasākumā par uzvaru konkursā cīnījās 10 komandas no Cesvaines, Gulbenes, Rēzeknes, Rīgas, Skrundas un Talsiem

«Pasaule pieprasa tehniskos prātus» 2012/2013

Konkursā piedalījās 28 komandas no visiem Latvijas novadiem. Par uzvaru finālā cīnījās 12 zinātniskās pētniecības darbu autori.

«Nāc un studē RTU!» 2011/2012

Kopumā šogad konkursam tika pieteikts 31 darbs no 23 Latvijas skolām un 15 pilsētām. Visaktīvāk darbus pieteica Rīgas, Ventspils, Talsu un Daugavpils vidusskolēni, no kuriem tika saņemta vairāk nekā puse zinātniskās pētniecības darbu.

«Nāc un studē RTU!» 2010/2011

Latvijā ir daudz zinātkāru un uzņēmīgu jauniešu, kurus urda vēlme saprast, kā darbojas viss pierastais, bez kā grūti iedomāties mūsu ikdienu – auto, elektrība, televīzija, dators, lifts, tramvajs, lidmašīna. Lai atklātu nākotnes spožākos tehniskos prātus, jau piekto gadu RTU rīko zinātniskās pētniecības darbu konkursu «Nāc un studē RTU!», mudinot vidusskolēnus ielūkoties noslēpumainajās zinātnes pasaules aizkulisēs un iejusties zinātnieka un pētnieka lomā, veicot pētījumus par aktuālām tēmām inženierzinātnēs.

«Nāc un studē RTU!» 2009/2010

2009./2010. gadā dalībai konkursā pieteicās 117 komandas no visiem Latvijas novadiem. Konkursam «Nāc un studē RTU!» tika iesniegti 52 pētniecības darbi. 13. martā konkursa noslēguma pasākumā – «RTU Jauno pētnieku dienā» par uzvaru konkursā cīnijās 13 komandas no Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Lizuma, Ogres, Rīgas, Špoģiem, Talsiem un Ventspils.

«Nāc un studē RTU!» 2008/2009

2008./2009. studiju gadā dalībai konkursā pieteicās 110 komandas no visiem Latvijas novadiem. Konkursam «Nāc un studē RTU!» tika iesniegti 60 darbi. 14. martā konkursa noslēguma pasākumā – RTU Jauno pētnieku dienā – par uzvaru konkursā cīnījās 13 komandas no Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Valmieras, Ventspils, Auces, Talsiem, Cesvaines, Jēkabpils, Špoģiem (Daugavpils rajons) un Daugavpils.

«Nāc un studē RTU!» 2007/2008

2007./2008. studiju gadā konkursam «Nāc un studē RTU!» tika iesūtīti vairāk nekā 80 vidusskolēnu darbi.

Nāc studēt