Tehniskās jaunrades dienas

Tehniskās jaunrades dienas

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar zinātkāres centru ZINOO vispārizglītojošajām skolām piedāvā karjeras izglītības iniciatīvu – Tehniskās jaunrades dienas. To mērķis ir aizraujošā veidā praktiski atspoguļot inženierzinātņu spektru un ieinteresēt jauniešus apgūt kādu no inženierzinātņu nozarēm.

Nodarbības aptver visus RTU piedāvātos studiju virzienus – būvniecību un arhitektūru, datorzinātni, elektroniku un enerģētiku, ekonomiku un humanitārās zinātnes, kā arī materiālzinātni un ķīmiju. Tehniskās jaunrades dienas laikā skolēniem nodrošināta iespēja saņemt informāciju par studijām RTU un karjeras iespējām inženierzinātņu jomā.

Nodarbības paredzētas 4. – 12. klases skolēniem un pēc sarežģītības pakāpes sadalītas 4. – 6.; 7. – 9. un 10. – 12. klašu grupām.

Nodarbības izstrādājuši RTU speciālisti kopā ar ZINOO pārstāvjiem. Braucienus uz skolām īsteno ZINOO. Tehniskās jaunrades dienas izmaksas atkarīgas no skolēnu skaita grupās, nodarbību veida, skaita un transporta izdevumiem. Nodarbību plānu izveidot un izmaksas noskaidrot var, sazinoties ar ZINOO filiāļu pārstāvjiem:

Tehniskās jaunrades dienas ir izglītības karjeras pasākums un tā finansēšanai skolas var izmantot Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektā «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» pieejamos līdzekļus.

Nāc studēt

_