Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir Seko studentam?

Seko studentam ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) organizēts pasākums vidusskolēniem, kurā viņiem ir iespēja vienu dienu iejusties studenta «ādā» – kopā ar studentu doties uz lekcijām, laboratorijas darbiem, bibliotēku u. t. t., lai labāk saprastu, kā norit studijas šajā programmā un RTU kopumā.

Kā notiek pieteikšanās?

Jāienāk sistēmā ar ORTUS lietotājvārdu un paroli (studentiem) vai E-klases pasi vai Maykoob (skolēniem). Jāpiesakās pasākumam, jāizlasa un jāapstiprina noteikumi. Tad skolēni var izvēlēties kuram studentam vēlas sekot. Kad tas izdarīts, dalībnieka profilā, sadaļā «Pieteikumi sekot» parādīsies kontaktinformācija, lai sazinātos ar dalībniekiem.

Vai es varu saņemt attaisnojošu zīmi skolai par dalību pasākumā?

Jā. Jau pirms sekošanas dienas projekta koordinatorei jānosūta skolas nosaukums, direktora vārds, kā arī dalībnieka vārds, uzvārds un klase. Dienā, kad sekosi studentam, pēc pasākuma jāierodas RTU galvenajā ēkā Kaļķu ielā 1, 307. kabinetā, lai zīmi saņemtu.

Vai es varu pieteikties sekot studentiem vairākās fakultātēs?

Jā, taču ne vairāk kā divās fakultātēs vai divās programmās vienas fakultātes ietvaros.

Pasākums notiek 2 nedēļas. Kurā dienā man būs jāseko studentam?

Sekošanas diena ir atkarīga no tā, kuru norādījis students savā anketā. Pievērs tai uzmanību!  Kad saņemsi studenta kontaktinformāciju (un students būs saņēmis Tavējo), sazinies un noskaidro par konkrētu tikšanās vietu un laiku!

Vai mans draugs drīkst sekot kopā ar mani?

Jā. Gan Tev, gan Tavam draugam jāpiesakās sekot vienam un tam pašam studentam (ja viņš ir atļāvis sev sekot vairāk kā 1 skolēnam). 

Es jau pazīstu studentu no RTU un gribu sekot viņam. Kā lai to izdara?

Pārliecinies, ka zini konkrēto fakultāti un programmu, kurā students studē! Tad piesakies dalībai pasākumā un atrodi savu paziņu pēc šiem parametriem kopējā studentu sarakstā (tajā redzams studenta vārds un uzvārda pirmais burts).

Vai es būšu vienīgais sekotājs savam studentam?

Katram studentam sekot atļauts maksimāli 4 skolēniem. Atkarībā no tā, cik daudz skolēnu un studentu pieteikušies konkrētajā programmā, Tu vari būt gan viens pats, gan kopā ar citiem skolēniem. Arī students pats drīkst izvēlēties, vai atļaut sev sekot visiem skolēniem vienlaicīgi vai katram atsevišķi.

Nāc studēt

_