Bērnu un jauniešu universitāte

Bērnu un jauniešu universitāte

RTU Bērnu un jauniešu universitāte (BJU) ir izglītojošu nodarbību cikls, kura mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī atklāt viņiem nākotnes studiju un karjeras iespējas inženierzinātņu jomās.

RTU BJU ir dalībniece tīklojumā EUCU.net, kas apvieno un veicina sadarbību starp bērnu un jauniešu universitātēm Eiropā un citviet pasaulē.

Nodarbības paredzētas 2.–9. klases skolēniem un tiek organizētas 3 vecuma grupās:

 • 2. - 3. klase;
 • 4. - 6. klase;
 • 7. – 9. klase.

Nodarbības notiek RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā.

 

Nodarbību tematiskais plāns

Katrs mēnesis tiek veltīts viena tēmai. Tēmas saistītas ar RTU studiju un pētniecības virzieniem. Katrā tēmā paredzētas 3-4 nodarbības, kas sniedz ieskatu tēmā no dažādām jomām, piemēram, tēmā «Arhitektūra un būvniecība» dalībnieki:

 1. nodarbībā mācās zīmēt kā arhitekti;
 2. nodarbībā veido ēku maketus;
 3. nodarbībā pēta dažādus būvmateriālus;
 4. nodarbībā testē konstrukciju izturību.
Septembris Praktiskā zinātne. Bezmaksas atklātā nodarbība RTU Zinātnieku nakts ietvaros 28.09.2019.
Oktobris Arhitektūra un būvniecība
Novembris Materiālzinātne un ķīmija
Decembris Enerģētika un vides inženierzinātne
Janvāris Inženierekonomika un matemātika
Februāris   Mehānika un transports
Marts Elektronika
Aprīlis Datorika
Maijs Inovācijas

Bezmaksas atklātā nodarbība ikvienam skolēnam, ar iespēju iegūt BJU darbībā, notiks RTU Zinātnieku naktī piektdien, 28.septembrī plkst. 19.00, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6.

Nodarbību formāts

Nodarbību formātu var izvēlēties: darba dienu pēcpusdienās katru nedēļu vai vienu reizi mēnesī aizraujošā pasākumā sestdienā. 

2018./2019. mācību gadā skolēniem un viņu vecākiem pirmo reizi ir iespējams izvēlēties sev tīkamāko un ērtāko variantu! Saturs iknedēļas nodarbības un ikmēneša nodarbībā ir līdzvērtīgs, līdz ar to ir jāizvēlas vienu vai otru.

bērnu un jauniešu universtitāte

Plašāka informācija par katru no nodarbību formātiem:

Iknedēļas nodarbības

Nodarbības notiks RTU Studentu pilsētiņā Ķīpsalā vienu reizi nedēļā, ceturtdienās, no 4. oktobra. Vienas nodarbības ilgums 1 h. Nodarbības notiks trīs vecuma grupās:

 • 2.–3. klase plkst. 15.00–16.00;
 • 4.–6. klase plkst. 16.15–17.15;
 • 7.–9. klase plkst. 17.30–18.30.

Kā notiek iknedēļas nodarbības?

Dalībnieki analizē, diskutē, konstruē, modelē, eksperimentē, pēta vai kā citādi interaktīvā veidā mācās, risinot nodarbības sākumā izvirzīto problēmu. Nodarbības vadītājs dod norādījumus, virza darbību, uzdod jautājumus, izaicina domāt un mērķtiecīgi iesaista dalībniekus problēmas risināšanā. Vienā nodarbībā padziļināti apgūst vienu tēmu (problēmu).

Cik skolēnus uzņems?

16 katrā vecuma grupā (kopā 48)

Kā pieteikties?

Aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu

Cik maksās?

30 Eur mēnesī

Kā samaksāt?

Veicot pārskaitījumu pēc dalības apstiprinājuma saņemšanas. Maksājuma rekvizīti būs norādīti apstirpinājuma e-pastā.
Svarīgi! Pirms ierašanās uz pirmo nodarbību nepieciešams nosūtīt maksājuma uzdevumu uz , vai arī iesniegt izdrukātu maksājuma uzdevumu nodarbības vadītājam.

Ikmēneša nodarbības

Iespējams apgūt to pašu saturu, ko iknedēļas nodarbībās, tikai koncentrētākā formā un dinamiskākā veidā.

Nodarbības notiks RTU Studentu pilsētiņā Ķīpsalā 1 reizi mēnesī, sestdienās:

 • 27. oktobrī;
 • 24. novembrī;
 • 15. decembrī.

Cik ilgi?

Pasākuma ilgums – 2 h, nodarbības notiks trīs vecuma grupās:

 • 2.–3. klase plkst. 10.00–12.00;
 • 4.–6. klase plkst. 12.00–14.00;
 • 7.–9. klase plkst. 14.00–16.00.

Kur?

RTU Studentu pilsētiņā Ķīpsalā, katru mēnesi citā fakultātē.

Kādā veidā notiek ikmēneša nodarbības?

2h laikā dalībnieki viesosies vairākās «laboratorijās», kur veiks praktiskos uzdevumus konstruējot, modelējot, eksperimentējot, pētot vai kā citādi interaktīvā veidā apgūstot mēneša tēmu no dažādu jomu skatupunktiem. Vienā «laboratorijā» vienlaicīgi darbosies līdz 16 skolēniem. Vienā 2h nodarbībā koncentrēti un dinamiski apgūs visu BJU mēneša tēmu.

Kā pieteikties?

Aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu. Pieteikšanās uz konkrētā mēneša pasākumu tiks atklāta katra mēneša pirmajā datumā. 

Cik skolēnus uzņems?

Līdz 48 katrā vecuma grupā (paralēli darbosies 3 grupas pa 16).

Cik maksās?

20 Eur par pasākumu (2h).

Kā samaksāt?

Veicot pārskaitījumu pēc dalības apstiprinājuma saņemšanas. Maksājuma rekvizīti būs norādīti apstirpinājuma e-pastā.
Svarīgi! Pirms ierašanās uz pirmo nodarbību nepieciešams nosūtīt maksājuma uzdevumu uz , vai arī iesniegt izdrukātu maksājuma uzdevumu nodarbības vadītājam.

 

Pieteikšanās:

Lai nepalaistu garām pieteikšanos un vienmēr saņemtu aktuālo informāciju, reģistrējiet savu e-pastu jaunumu saņemšanai.

Sīkāka informācija:
Arita Krēsliņa,
RTU Bērnu un jauniešu universitātes vadītāja
+371 67089023; +371 26362109

Nāc studēt