Bērnu un jauniešu universitāte

Bērnu un jauniešu universitāte

RTU Bērnu un jauniešu universitāte (BJU) ir izglītojošu nodarbību cikls, kura mērķis ir paplašināt skolēnu redzesloku, padziļināt viņu zināšanas par dabu, zinātni un tehnoloģijām, kā arī popularizēt eksaktās zinātnes un inženierzinātnes.

Nodarbības paredzētas 2.–9. klases skolēniem un organizētas vairākās vecuma grupās. Tās notiek RTU telpās mācību gada laikā, katrai grupai vienu reizi nedēļā. RTU BJU ir dalībniece tīklojumā EUCU.net, kas apvieno un veicina sadarbību starp bērnu un jauniešu universitātēm Eiropā un citviet pasaulē.

2018. gada pavasara semestra nodarbības sāksies 29. janvārī. Nodarbību tēmas apskatāmas zemāk, sadaļā «Pavasara nodarbību plāns».

Dalības maksa vienai nodarbībai ir 6 eiro. Tiem, kuri iepriekš nav apmeklējuši RTU BJU nodarbības, pirmā nodarbība ir bez maksas.

Apmaksas kārtība un cita svarīga informācija atrodama zemāk, sadaļā «Dalības maksas apmaksas kārtība».

Lai nepalaistu garām pieteikšanos un vienmēr saņemtu aktuālo informāciju, reģistrējiet savu e-pastu jaunumu saņemšanai.

Pieteikšanās nodarbībām

Šobrīd var pieteikties brīvajām vietām šadās grupās:

 • 2.–3. klase A grupa, pirmdienās plkst. 16.15–17.15, Āzenes ielā 12–111, Rīgā;
 • 2.– 3. klase B grupa, sestdienās plkst. 12–13, Āzenes ielā 12–111, Rīgā;
 • 4.–6. klase A grupa, ceturtdienās plkst. 16.15–17.15, Āzenes ielā 12–111, Rīgā;
 • 4. - 6. klase B grupa, piektdienās 15:30 - 16:30, Āzenes ielā 12–122. auditorijā;
 • 7. - 9. klase A grupa, piektdienās 16:45 - 18:00, Āzenes ielā 12–122. auditorijā.
Dalības maksas apmaksas kārtība

Saņēmējs:
PVN reģistrācijas numurs:

Konts:
Maksājuma mērķis:

Maksājuma mērķa piemērs:

Rīgas Tehniskā universitāte
LV90000068977
LV75HABA0551024105883
RTU BJU, bērna vārds, uzvārds un personas kods

RTU BJU, Jānis Paraudziņš, 111111-22222

 • Tiem, kuri iepriekš nav apmeklējuši RTU BJU nodarbības, pirmā nodarbība ir bez maksas.
 • Dalības maksa vienai nodarbībai ir 6,00 eiro.
 • Dalības maksu nepieciešams iemaksāt pirms nodarbības sākuma.
 • Maksājumu veic ar bankas pārskaitījumu:
 • Ar vienu pārskaitījumu var maksāt par vienu vai vairākām nodarbībām.
 • Pirms nodarbības sākuma nepieciešams nosūtīt maksājuma uzdevumu uz , vai arī iesniegt izdrukātu maksājuma uzdevumu nodarbības vadītājam.
 • Apmaksa par nodarbību ir spēkā visu semestri līdz 31. maijam, t.i. samaksājot par nodarbību var ierasties uz jebkuru turpmāko nodarbību šajā semestrī.

Lai piedalītos nodarbībā:

 1. Jāaizpilda pieteikšanās anketa;
 2. Pēc apstiprinājuma saņemšanas jāsamaksā dalības maksa;
 3. Jāiesniedz maksājuma uzdevums;
 4. Jāierodas uz nodarbību.
Pavasara nodarbību plāns

Pavasara semestra nodarbību norises laiki:

2.–3. klase A grupa pirmdienās 16.15–17.15 111. auditorija
2.–3. klase B grupa sestdienās 12.00–13.00 111. auditorija
4.–6. klase A grupa ceturtdienās 16.15–17.15 111. auditorija
4.–6. klase B grupa piektdienās 15.30–16.30 122. auditorija
7.–9. klase A grupa piektdienās 16.45–18.00 122. auditorija

Visas nodarbības notiek RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12.

Nodarbību tēmas

Tēmas uzskaitītas hronoloģiskā secībā, taču viena tēma precīzi neatbilst vienai nodarbībai.

Tēmu saraksts semestra gaitā tiks papildināts. Ja vēlaties precīzi zināt nodarbības saturu nākamajai nodarbībai, tad rakstiet uz .

Nodarbības par internetu un tā lietošanu:

 • Kā darbojas internets, no kā sastāv web lapa;
 • Kiber-higiēna, paroles izvēle, personīgā drošība;
 • Kiberdrošība, vājības, uzbrukumi.

Nodarbības par materiāliem, to īpašībām un pielietojumiem:

 • Ķīmisko elementu veidi, to īpašības un izcelsme;
 • Koksnes materiāli;
 • Stikls un keramika;
 • Alumīnijs, varš, misiņš, bronza;
 • Platīns, zelts, sudrabs;
 • Titāns, vanādijs, hroms, volframs;
 • Tēraudi;
 • Plastmasas un to īpašības.

Nodarbības par debess ķermeņiem:

 • Ievads par astronomiju, planētas, orbītas;
 • Meteorīti, asteroīdi, meteori, komētas;
 • Zvaigznes.
Lai novērtētu un uzlabotu BJU darbu, regulāri tiek anketēti dalībnieku vecāki

Anketās iekļauti jautājumi par dažādiem nodarbību aspektiem. Šādas bija vecāku atbildes uz jautājumu «Vai esat pamanījuši kādas izmaiņas jaunieša uzvedībā, interesēs vai akadēmiskajos panākumos?»:

 • «Kļuvis uzmanīgāks, sācis patstāvīgi domāt, interesēties par procesiem, kas agrāk neinteresēja.»
 • «Ļoti aizrautīgi centās atstāstīt nodarbību saturu, mēģināja veikt eksperimentus, iesaistot māsas, meklēja informāciju internetā un izmantoja skolotāja dotos linkus brīvā laika aizpildīšanai.»
 • «Jā, biežāk uzdeva jautājumus par norisēm dabā, ar mehānismiem saistītos darbos.»
 • «Parādījās centība pašam kaut ko izprast.» «Jā, kļuva pieaugušāks, ar atbildības sajūtu, ļoti izteikta vēlme piedalīties nodarbībās; ja iznāca kavēt, pārdzīvoja.»
 • «Kļuvis komunikablāks saskarsmē ar sveišiniekiem, labprāt dalās iegūtajā informācijā un prasmēs ar draugiem un klasesbiedriem.» «Meita ar aizrautību stāstīja jaunumus, ko apguva nodarbībās un interesējās par eksperimentiem.»
 • «Jā, pēc nodarbībā vienmēr prieks par jaunapgūtajām lietām. Uzlabojās sekmes skolā.»
 • «Parādījās lielāka interese par zinātniskām lietām. Apmeklējot muzejus vai izstādes, par mācītajām tēmām bija lietas, ko atcerējās un labprāt stāstīja vecākiem.»

Uzdevums «Aprēķinu, uzzīmē, uzzini!»

Uzdevums «Atšifrē joku»

Sīkāka informācija:

Aleksandrs Kalinovskis
+371 67089023