Bērnu un jauniešu universitāte

Bērnu un jauniešu universitāte

RTU Bērnu un jauniešu universitāte (BJU) ir izglītojošu nodarbību cikls, kura mērķis ir paplašināt skolēnu redzesloku, padziļināt viņu zināšanas par dabu, zinātni un tehnoloģijām, kā arī popularizēt eksaktās zinātnes un inženierzinātnes.

Nodarbības paredzētas 2.–9. klases skolēniem un organizētas vairākās vecuma grupās. Tās notiek RTU telpās mācību gada laikā, katrai grupai vienu reizi nedēļā. RTU BJU ir dalībniece tīklojumā EUCU.net, kas apvieno un veicina sadarbību starp bērnu un jauniešu universitātēm Eiropā un citviet pasaulē.

2017. gada rudens nodarbībās atbildot uz jautājumiem «Kā tas darbojas?» un «Kā tas tika izgudrots?» mēģināsim saprast izgudrotāju un inženieru domu gaitu, uzzināsim kādi izaicinājumi ir jāpārvar, mēģinot izveidot kaut ko jaunu, un kāda pieeja palīdz inženieriem to izdarīt. Nodarbības sāksies 2. oktobrī.

Dalības maksa vienai nodarbībai ir 6 eiro, pirmā nodarbība ir bez maksas. Apmaksas kārtība un cita svarīga informācija atrodama zemāk, sadaļā «Dalības maksas apmaksas kārtība».

Lai nepalaistu garām pieteikšanos un vienmēr saņemtu aktuālo informāciju, reģistrējiet savu e-pastu jaunumu saņemšanai.

Pieteikšanās nodarbībām

Dalības maksas apmaksas kārtība

Saņēmējs:
PVN reģistrācijas numurs:

Konts:
Maksājuma mērķis:

Maksājuma mērķa piemērs:

Rīgas Tehniskā universitāte
LV90000068977
LV75HABA0551024105883
RTU BJU, bērna vārds, uzvārds un personas kods

RTU BJU, Jānis Paraudziņš, 111111-22222

 • Pirmā nodarbība ir bez maksas.
 • Dalības maksa vienai nodarbībai ir 6,00 eiro.
 • Dalības maksu nepieciešams iemaksāt pirms nodarbības sākuma.
 • Maksājumu veic ar bankas pārskaitījumu:
 • Ar vienu pārskaitījumu var maksāt par vienu vai vairākām nodarbībām.
 • Pirms nodarbības sākuma nepieciešams nosūtīt maksājuma uzdevumu uz , vai arī iesniegt izdrukātu maksājuma uzdevumu nodarbības vadītājam.
 • Apmaksa par nodarbību ir spēkā visu semestri līdz 22. decembrim, t.i. samaksājot par nodarbību var ierasties uz jebkuru turpmāko nodarbību šajā semestrī.

Lai piedalītos nodarbībā:

 1. Jāaizpilda pieteikšanās anketa;
 2. Pēc apstiprinājuma saņemšanas jāsamaksā dalības maksa;
 3. Jāiesniedz maksājuma uzdevums;
 4. Jāierodas uz nodarbību.
Rudens nodarbību plāns

Nodarbību norises laiki:

2. – 3. klase A grupa pirmdienās 15.00 – 16.00 122. auditorija
2. – 3. klase B grupa pirmdienās 16.15 – 17.15 122. auditorija
4. – 6. klase A grupa ceturtdienās 16.00 – 17.00 122. auditorija
4. – 6. klase B grupa piektdienās 15.00 – 16.00 120. auditorija
7. – 9. klase A grupa piektdienās 16.30 – 18.00 120. auditorija

Visas nodarbības notiek RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12.

1. Ievadnodarbība un kvēlspuldze

 • Kvēlspuldzes darbības princips
 • Inženiertehniskie izaicinājumi un risinājumi efektīvas kvēlspuldzes radīšanā

2. Mezgls

 • Mezgli matemātikā un zinātnē, mezglu noturības iemesli
 • Mezglu īpašības, labu un sliktu mezglu atšķirības
 • Mezgli, kurus jāzina katram
 • Praktiskais darbs mezglu siešanā

3. Knaibles

 • Knaibļu un līdzīgu darbarīku konstrukcija
 • Spēka ietaupījums un vienkāršie mehānismi
 • Fizikālās sakarības knaibļu konstrukcijā

4. Bundža

 • «Kādā tvertnē uzglabāt gāzētu dzērienu?» problēmas analīze
 • Inženiertehniskie risinājumi mūsdienu dzēriena bundžā un tās izgatavošanā

5. Bungas

 • Sitamā instrumenta sastāvdaļas
 • Skaņas fizikālā daba, skaņu raksturojošie lielumi
 • Skaņas atkarība no sitamā instrumenta sastāvdaļām
 • Praktiskais darbs bungu izgatavošanā

6. Stīga un svilpe

 • Stīgas vibrāciju fizikālā aina, stīgas īpašības
 • Stīgu instrumentu korpusa nozīme
 • Pūšamo instrumentu darbības princips un konstrukciju veidi

7. Zobrats

 • Zobratu būtība un attīstības vēsture
 • Zobratu veidi – cilindriskais, slīpais, Ševrona, koniskais
 • Mehāniskie pārvadi – gliemeža pārvads, planetārais pārvads, Ženēvas mehānisms
 • Neapaļu zobratu veidi un pielietojumi

8. Sakabe

 • Mehānisko sakabju (linkage) elementi
 • Sakabes raksturlielumi un vēlamo īpašību panākšana
 • Sakabju piemēri – taisnās līnijas mehānismi, soļošanas mehānismi
 • Praktiskais darbs sakabju veidošanā

9. Turbīna

 • Turbīnas būtība un sastāvdaļas
 • Gaisa, tvaika un ūdens turbīnu piemēri
 • Praktiskais darbs turbīnu izgatavošanā

10. Dzinējs

 • Iekšdedzes dzinēja uzbūve, darbība un raksturlielumi
 • Benzīna un dīzeļa dzinēji, iekšdedzes dzinēju piemēri

11. Elektriskais dzinējs

 • Elektromotoru piemēri, kopīgās sastāvdaļas un darbības pamatprincipi
 • Elektromotoru veidu un pielietojumu daudzveidība

12. Kompozītmateriāli

 • Kompozītmateriāli idejas būtība
 • Kompozītmateriāli piemēri
 • Kompozītu veidošanas metodes un principi
 • Praktiskais darbs kompozītmateriālu veidošanā
Lai novērtētu un uzlabotu BJU darbu, regulāri tiek anketēti dalībnieku vecāki

Anketās iekļauti jautājumi par dažādiem nodarbību aspektiem. Šādas bija vecāku atbildes uz jautājumu «Vai esat pamanījuši kādas izmaiņas jaunieša uzvedībā, interesēs vai akadēmiskajos panākumos?»:

 • «Kļuvis uzmanīgāks, sācis patstāvīgi domāt, interesēties par procesiem, kas agrāk neinteresēja.»
 • «Ļoti aizrautīgi centās atstāstīt nodarbību saturu, mēģināja veikt eksperimentus, iesaistot māsas, meklēja informāciju internetā un izmantoja skolotāja dotos linkus brīvā laika aizpildīšanai.»
 • «Jā, biežāk uzdeva jautājumus par norisēm dabā, ar mehānismiem saistītos darbos.»
 • «Parādījās centība pašam kaut ko izprast.» «Jā, kļuva pieaugušāks, ar atbildības sajūtu, ļoti izteikta vēlme piedalīties nodarbībās; ja iznāca kavēt, pārdzīvoja.»
 • «Kļuvis komunikablāks saskarsmē ar sveišiniekiem, labprāt dalās iegūtajā informācijā un prasmēs ar draugiem un klasesbiedriem.» «Meita ar aizrautību stāstīja jaunumus, ko apguva nodarbībās un interesējās par eksperimentiem.»
 • «Jā, pēc nodarbībā vienmēr prieks par jaunapgūtajām lietām. Uzlabojās sekmes skolā.»
 • «Parādījās lielāka interese par zinātniskām lietām. Apmeklējot muzejus vai izstādes, par mācītajām tēmām bija lietas, ko atcerējās un labprāt stāstīja vecākiem.»

Uzdevums «Aprēķinu, uzzīmē, uzzini!»

Uzdevums «Atšifrē joku»

Sīkāka informācija:

Aleksandrs Kalinovskis
+371 67089023