Bērnu un jauniešu universitāte

Bērnu un jauniešu universitāte

RTU Bērnu un jauniešu universitāte (BJU) ir izglītojošu nodarbību cikls, kura mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī atklāt viņiem nākotnes studiju un karjeras iespējas inženierzinātņu jomās.

Pieteikties iknedēļas nodarbībai var, aizpildot pieteikuma anketu. Nodarbības atsāksies 2019. gada septembrī. Informācija par pieteikšanos jaunās sezonas nodarbībām būs pieejama vasaras beigās.

RTU BJU ir dalībniece tīklojumā EUCU.net, kas apvieno un veicina sadarbību starp bērnu un jauniešu universitātēm Eiropā un citviet pasaulē.

Nodarbības paredzētas 2.–9. klases skolēniem un tiek organizētas trīs vecuma grupās:

 • 2.–3. klase;
 • 4.–6. klase;
 • 7.–9. klase.

Nodarbības notiek RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā un citās fakultāšu ēkās.

Nodarbību tematiskais plāns

Katrs mēnesis tiek veltīts viena tēmai. Tēmas saistītas ar RTU studiju un pētniecības virzieniem. Katrā tēmā paredzētas 3-4 nodarbības, kas sniedz ieskatu tēmā no dažādām jomām.

Septembris Praktiskā zinātne. Bezmaksas atklātā nodarbība RTU Zinātnieku nakts ietvaros 28.09.2018.
Oktobris Arhitektūra un būvniecība
Novembris Materiālzinātne un ķīmija
Decembris Enerģētika un vides inženierzinātne
Janvāris Inženierekonomika un matemātika
Februāris   Mehānika un transports
Marts Elektronika
Aprīlis Datorika
Maijs Inovācijas

Nodarbības notiek divos formātos, kurus var izvēlēties:

 1. darba dienu pēcpusdienās katru nedēļu (ilgums 1 h);
 2. vienu reizi mēnesī pasākumā sestdienā (ilgums 2 h).

Sīkāka informācija par katru nodarbību formātu:

1. Iknedēļas nodarbības

Nodarbības notiek RTU Studentu pilsētiņā Ķīpsalā vienu reizi nedēļā, ceturtdienās. Vienas nodarbības ilgums ir viena stunda. Nodarbības notiek trīs vecuma grupās ar 16 bērniem katrā grupā:

 • 2.–3. klase plkst. 15.00–16.00;
 • 4.–6. klase plkst. 16.15–17.15;
 • 7.–9. klase plkst. 17.30–18.30.

Dalībnieki analizē, diskutē, konstruē, modelē, eksperimentē, pēta vai kā citādi interaktīvā veidā mācās, risinot nodarbības sākumā izvirzīto problēmu. Nodarbības vadītājs dod norādījumus, virza darbību, uzdod jautājumus, izaicina domāt un mērķtiecīgi iesaista dalībniekus problēmas risināšanā. Vienā nodarbībā padziļināti apgūst vienu tēmu (problēmu).

Tēmas:

 • Inženierekonomika un matemātika, no 10. janvāra.
 • Mehānika un transports, februāris.
 • Elektronika, marts.
 • Datorika, aprīlis.
 • Inovācijas, maijs. 

Pieteikšanās, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu. Nodarbību maksa 30 euro mēnesī.

Kā samaksāt?

Veicot pārskaitījumu pēc dalības apstiprinājuma saņemšanas. Maksājuma rekvizīti būs norādīti apstirpinājuma e-pastā.
Svarīgi! Pirms ierašanās uz pirmo nodarbību nepieciešams nosūtīt maksājuma uzdevumu uz  vai iesniegt izdrukātu maksājuma uzdevumu nodarbības vadītājam.

2. Ikmēneša nodarbības

Iespējams apgūt to pašu saturu, ko iknedēļas nodarbībās, tikai koncentrētākā formā un dinamiskākā veidā vienu reizi mēnesī, sestdienās .

Nodarbības notiek RTU Studentu pilsētiņā Ķīpsalā un ārpus tās, katru mēnesi citā fakultātē. Pasākuma ilgums – 2 h, nodarbības ir trīs vecuma grupās, 48 bērni katrā grupā. 2h laikā dalībnieki viesosies vairākās «laboratorijās», kur veiks praktiskos uzdevumus konstruējot, modelējot, eksperimentējot, pētot vai kā citādi interaktīvā veidā apgūstot mēneša tēmu no dažādu jomu skatupunktiem. Vienā «laboratorijā» vienlaicīgi darbosies līdz 16 skolēniem. Vienā 2h nodarbībā koncentrēti un dinamiski apgūs visu BJU mēneša tēmu.

Nodarbību maksa 20 euro. Pieteikšanās uz konkrētā mēneša pasākumu tiks atklāta katra mēneša pirmajā datumā.

Uz ikmēneša nodarbībām, jāņem līdzi iegādātā biļete.

Lai nepalaistu garām pieteikšanos un vienmēr saņemtu aktuālo informāciju, reģistrējiet savu e-pastu jaunumu saņemšanai.

Sīkāka informācija:
Zanda Krancmane,
RTU Bērnu un jauniešu universitātes vadītāja
+371 67089023 +371 28768514

Nāc studēt

_