RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

Zinātnisko rakstu krājums

Zinātnisko rakstu krājums

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskais žurnāls «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» iznāk kopš 2017. gada. Žurnāls iznāk vienreiz gadā, un tā mērķis ir publicēt pētījumus inženierzinātņu un augstskolu vēsturē, iepazīstināt ar tiem inženierus, studentus un citus interesentus, popularizēt sasniegumus inženierzinātnēs un augstskolās.

Daļa zinātnisko rakstu tiek publicēti pēc to autoru referātiem ikgadējās RTU starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture».

Žurnāla rakstu tematika: Latvijas augstskolu absolventu, mācībspēku un studentu darbība un ieguldījums inženierzinātnēs, fabriku, rūpnīcu un atsevišķu rūpniecības nozaru darbība, augstskolu darbība.

Zinātniskā žurnāla pielikumā tiek pievienota studiju gada hronoloģija un atvadu vārdi mūžībā aizgājušajiem ilggadējiem RTU zinātniekiem mācībspēkiem.

Zinātnisko rakstu iesūtīšanas noteikumi autoriem

RTU IVPC zinātniskos rakstus var lasīt:
2017 latviešu valodā
2018 latviešu valodā
2018 angļu valodā

Lai saglabātu RTU inženierzinātņu mantojumu, kā arī informētu sabiedrību par augstskolas vēsturi, IVPC publicē gan zinātnisko rakstus, gan zinātniskās monogrāfijas, gan pupulārzinātniskus izdevumus.

RTU Zinātniskie raksti