RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

«Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā» pirmā daļa

Atzīmējot RTU 140. jubileju, augstskola klajā laidusi grāmatu «Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā». Līdz ar to pirmo reizi latviešu valodā apskatīta Latvijas augstākās tehniskās izglītības vēsture. Ņemot vērā darba lielo apjomu, redakcijas kolēģija nosacīti sadalīja to trijās daļās.

l daļa. Rīgas Politehnikums. Rīgas Politehniskais institūts. 1862–1919. Grāmatas autori ir tehnisko zinātņu vēstures pētnieki: J. Stradiņš, H. Guļevskis, I. Grosvalds, J. Klētnieks, J. Briedis, A. Zigmunde, I. Knēts. RTU 43. Starptautiskās zinātniskās konferences Tehnisko zinātņu vēstures sekcijas sēdes vadītājs Helmuts Guļevskis grāmatas autoru vārdā pateicās rektoram Ivaram Knētam, ar kura morālu un materiālu atbalstu un ievadu grāmata iznāca, un visiem tiem RPI-RTU vēstures pētniekiem, kuru vārdi nav nosaukti grāmatas autoru uzskaitījumā, bet bez kuru ieguldījuma šis apjomīgais darbs nebūtu bijis paveicams.