RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centram – pieci gadi

31. janvāris
.
.
Attēlā (no labās): RTU IVPC vadītāja docente Dr. sc. ing. Ilze Gudro, Muzeja un vēstures komunikācijas nodaļas vadītāja Rūta Lapsa, Vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodaļas vadītāja, vadošā pētniece, profesore Dr. paed. Alīda Zigmunde, Muzeja un vēstures komunikācijas nodaļas projekta vadītājs Eduards Lapsa. Foto: Eduards Lapsa

Pirms pieciem gadiem, 2017. gada 1. februārī, darbu sāka jaunizveidotā struktūrvienība – RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs (IVPC). Taču inženierzinātņu vēstures pētniecībai ir daudz senāka vēsture, vēsturisko liecību saglabāšana mūsu augstskolā sākās jau 19. gadsimtā – 1896. gada Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Statūtos bija paredzēts muzeja glabātāja amats. Par RTU IVPC pirmsākumu var uzskatīt augstskolas Vēstures muzeju, kas dibināts pusgadsimtu pirms IVPC – 1967. gadā.

Fotogalerija.

Pirms pieciem gadiem RTU vēstures pētniecībā sākās jauns posms. Sadarbībā ar Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūta maģistrantiem izveidota 21. gadsimtam atbilstoša vēstures ekspozīcijas zāle. Vienlaikus ar zāles atklāšanu iedibināta jauna tradīcija – RTU Vēstures diena, kas katru gadu notiek oktobra sākumā, ieskandinot augstskolas jubilejas pasākumus. Vēstures dienā tradicionāli notiek arī RTU starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» sēde.

Ekspozīcijas zāli gan saistībā ar studiju kursiem, gan individuāli apmeklē RTU studenti, pamatskolu audzēkņi un vidusskolēni. Vairākkārt notikušas arī RTU Bērnu un jauniešu universitātes nodarbības. Darba kolēģiem izveidots pasākumu cikls «Mēs jūs piespiedīsim mīlēt RTU vēsturi», jaunos kolēģus, kas RTU sākuši strādāt nesen, iepazīstinām ar RTU vēsturi Jauno darbinieku dienā, ko organizē Personāla nodaļa un Sabiedrisko attiecību departaments.

Piesaistot citu augstskolu vēstures pētniekus, Latvijas muzeju kolēģus, kā arī Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas u. c. valstu vēsturniekus, jau RTU IVPC pirmajā pastāvēšanas gadā iznāca zinātniskais žurnāls «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture». Kopš 2018. gada RTU IVPC iznāk divi atsevišķi zinātniskie žurnāli – latviešu un angļu valodā.

Žurnāla redkolēģijas un IVPC komandas darbs vainagojās panākumiem, un 2021. gadā RTU IVPC zinātniskais žurnāls «History of Engineering Science and Institutions of Higher Education» tika iekļauts prestižajā starptautiskajā zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzē ERIH PLUS.

Līdzās RTU Vēstures muzeja dokumentālo liecību digitalizācijai IVPC komanda šo gadu laikā sagatavojusi arī vairākus citus izdevumus. 2018. gadā, atzīmējot Latvijas Republikas simtgadi, Rīgas Politehniskā institūta atjaunošanas 60. jubileju un pusgadsimtu, kopš RTU ienāca Ķīpsalā, klajā laists populārzinātnisks izdevums latviešu un angļu valodā «Rīgas Tehniskā universitāte. Pusgadsimts Ķīpsalā» un dienu noplēšamais kalendārs 2019. gadam, kurā katrā gada dienā ierakstīts kāds vēsturiski nozīmīgs fakts, kas saistīts ar RTU.

2018. gadā iznākusi RTU IVPC profesores Alīdas Zigmundes un zinātņu vēsturnieka Gintera Zollingera (Günther Sollinger) zinātniskā monogrāfija angļu valodā «From Airplanes to Rockets – Friedrich Zander and Early Aviation in Riga» («No lidmašīnām līdz raķetēm – Frīdrihs Canders un aviācijas pirmsākumi Rīgā»). 2019. gadā – IVPC profesores Alīdas Zigmundes zinātniskā monogrāfija «Ernsts Nauks (1819–1875). Rīgas Politehnikuma pirmais direktors», kas iznāca vācu, angļu un latviešu valodā un veltīta 1862. gada dibinātās pirmās augstskolas Latvijas teritorijā – Rīgas Politehnikuma – pirmajam direktoram profesoram Ernstam Naukam, atzīmējot viņa 200 gadu jubileju. Grāmatas atklāšanas svētkos, kas notika 3. RTU Vēstures dienā, piedalījās arī E. Nauka mazmazmazmazdēls Edijs Volfgangs Nauks no Vācijas. Īsi pirms šīs RTU Vēstures dienas Rīgā viesojās un RTU IVPC ekspozīcijas zāli apmeklēja arī E. Nauka mazmazmazmeita Regīna Aujeski (Regina Aujesky, dzimusi Nauck) ar dzīvesbiedru Norbertu.

Abas zinātniskās monogrāfijas indeksētas prestižajā datubāzē «Web of Science», un tā ir pirmā reize, kad RTU zinātniskās monogrāfijas tiek indeksētas šajā datubāzē.

RTU IVPC komanda lepojas ar kolēģi profesori A. Zigmundi, kura 2021. gadā saņēma Latvijas valsts augstāko apbalvojumu – Atzinības krustu – un Igaunijas Zinātņu vēstures un filozofijas asociācijas Goda biedra nosaukumu.

Arī Covid-19 izraisītās pandēmijas ierobežojumu apstākļos RTU IVPC komanda turpina darbu, apzinot arvien jaunas RTU vēstures lappuses. Šajā – RTU 160. jubilejas – gadā top jauna zinātniskā monogrāfija latviešu un angļu valodā, sagatavošanā ir RTU IVPC zinātniskais žurnāls, ko klajā laist plānots 2022. gada oktobrī, tradicionālajā, nu jau 6. RTU Vēstures dienā.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

31. janvāris plkst. 18:16

Līdzīgi raksti

Par mums

Jaunumi