RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Parādīt izvēlni
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs

Piemiņas pasākums, atceroties izcilo ķīmiķi Ojāru Neilandu

8. aprīlis
.
.

Pieminot izcilo ķīmiķi Ojāru Neilandu (1932.–2003.) 90. dzimšanas dienā, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Organisko fotonikas materiālu sintēzes laboratorija 8. aprīlī tiešsaistē organizēja atceres pasākumu, kurā varēja iepazīties gan ar O. Neilanda zinātnisko mantojumu, gan arī ar RTU zinātnieku pētījumiem. RTU Zinātniskā bibliotēka ir sagatavojusi arī izstādi par profesora dzīves gājumu, un to var skatīt gan klātienē, gan arī virtuāli

RTU profesora Ojāra Neilanda mūžs bija veltīts jaunu organisku materiālu radīšanai ar neparastām fizikālām īpašībām, nelineāriem optiskiem efektiem, kurus varētu izmantot elektronikā, foto un nanoelektronikā.

«Ķīmiķis netop no teorijas, no lekcijām vien, bez praktiskā darba labi apgādātās laboratorijās mūsdienu pasaulē konkurētspējīgiem jaunajiem zinātniekiem neizaugt,» ir sacījis profesors Neilands. 

Viņš dzimis Liepājā, un interese par ķīmiju viņam sāk raisīties jau pamatskolā, vērojot eksperimentus dabas mācības stundās, tāpēc, absolvējot Liepājas 1. vidusskolu, O. Neilands iestājas Latvijas Valsts universitātes (LVU) Ķīmijas fakultātē.  

Pēc diplomdarba aizstāvēšanas 1956. gadā O. Neilands sāk strādāt LVU Ķīmijas fakultātē par Organiskās ķīmijas katedras mācību laborantu. 1956. gadā  iestājas aspirantūrā neklātienē un profesora Gustava  Vanaga vadībā turpina pētījumus par β-diketonu jodonija atvasinājumiem. Ķīmijas zinātņu kandidāta disertāciju «β-diketonu jodonija atvasinājumi» O. Neilands aizstāv 1961. gada 14. februārī Maskavā.

1959. gadā, pēc Rīgas Politehniskā institūta (RPI, tagad – RTU) atjaunošanas, O. Neilands sāk strādāt par asistentu RPI Organiskās ķīmijas katedrā. 1964. gadā docents O. Neilands kļūst par Organiskās ķīmijas katedras vadītāju un sāk lasīt Organiskās ķīmijas pamatkursu  studentiem, bet 1965. gadā pēc profesora Gustava Vanaga nāves kļūst arī par Diketonu problēmu laboratorijas zinātnisko vadītāju. Tā bija viena no pirmajām augstskolu zinātniskās pētniecības laboratorijām Latvijā un tās dibināšanas pamatā bija pētījumi par reaģēt spējīgajiem organiskajiem savienojumiem – cikliskajiem β-diketoniem. Tie sekmēja ne tikai jaunu teorētisku virzienu attīstību organiskajā ķīmijā, bet arī jaunu analītisku reaģentu un fizioloģiski aktīvu savienojumu iegūšanu.

1971. gadā O. Neilands aizstāv doktora disertāciju «Aktīvās metilēngrupas betaīntipa atvasinājumi», savukārt 1973. gadā augstākā atestācijas komisija viņam apstiprina  profesora zinātnisko nosaukumu.

1989. gadā O. Neilandu  ievēl par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, bet 1992. gadā – par akadēmiķi.

Liels ir profesora Neilanda ieguldījums organiskās ķīmijas teorētisko problēmu pētījumos, sevišķi nozīmīgi ir viņa darbi par β-dikarbonilsavienojumu tautomēriju un reaģētspēju.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas intensīvi tika dibināti kontakti ar Rietumvalstu ķīmiķiem un fiziķiem, un profesors lasīja vieslekcijas Izraēlā, Francijā, ASV, Polijā. Nedēļu pirms aiziešanas mūžībā viņš uzstājās ar referātu starptautiskā konferencē Maskavā un vadīja konferences noslēguma sēdi.

Profesoram Neilandam bija raksturīgs ne tikai augsts prasīgums pret sevi un kolēģiem, bet arī dziļa labvēlība pret saviem līdzstrādniekiem un studentiem. Par spīti veselības problēmām viņš turpināja intensīvi strādāt. Organiskā ķīmija profesora dzīvē bija viss – maizes darbs, aizraušanās, mīlestība, vaļasprieks. 

O. Neilandam bija vēl daudz plānu, viņš gatavojās darba vizītēm Izraēlā un Francijā, diemžēl ieceres palika nerealizētas, jo 2003. gada 27. oktobrī profesors pēkšņi aizgāja mūžībā.

Profesora Ojāra Neilanda atceres pasākuma programma:

  • MLĶF dekāna profesora Māra Turka ievadvārdi; 
  • Asociētais profesors Kaspars Traskovskis – «1,3-Indāndions joprojām aktuāls arī 21. gadsimtā»;
  • Doktorants Armands Rudušs – «Lineāru N-heterociklisko karbēnu - d10 metālu - karbazolīdu kompleksu sintēze un pielietojums organiskajās gaismu emitējošajās diodēs»;
  • Dr. phys. Mārtiņš Rutkis – «Ojārs Neilands kā viens no organisko materiālu fizikas stūrakmeņiem Latvijā»;
  • Diskusijas.
Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

8. aprīlis plkst. 16:12

Līdzīgi raksti

Par mums

Jaunumi