Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti

 

 

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes pētnieki piedalās Eiropas reģionālā attīstības fonda zinātniskajos projektos.

Šeit apkopota informācija par nozīmīgākajiem projektiem.

 

 

 

 

 

Metode dzīvu, neiezīmētu šūnu identificēšanai un šķirošanai pēc telomēru garuma

Pēcdoktorantūras projekts

Finansējums: ERAF 1.1.1.2/VIAA/3/19/450

Projekta apraksts

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Uldis Bērziņs

Projekta zinātniskais vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

Projekta realizēšanas laiks no 2020. līdz 2023. gads.

Development of the method for estimation of protective  properties of materials at high-velocity particles impact (PROTEC)

Finansējums: ERAF 1.1.1.2/VIAA

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Jūlija Ušerenko 

Projekta zinātniskais vadītājs: prof. Viktors Mironovs

Projekta realizēšanas laiks no 2019. līdz 2022. gads.

Plānās kārtiņas ar nanodaļiņām jonizējošā starojuma dozimetrija

Pēcdoktorantūras projekts

Finansējums: ERAF 1.1.1.2/VIAA/1/16/167

Projekta apraksts

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Marina Romanova

Projekta zinātniskais vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

Projekta realizēšanas laiks no 2018. līdz 2021. gads.

Gudrā tekstila sistēmas medicīnai un sportam

Pēcdoktorantūras projekts

Finansējums: ERAF 1.1.1.2/VIAA/1/16/153

Projekta apraksts

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Pēteris Eizentāls

Projekta zinātniskais vadītājs: Aleksejs Kataševs

Projekts realizēts laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam.

Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām

Finansējums: ERAF  1.1.1.1/16/A/020

Projekta vadītāji: Silvija Kukle / Dana Beļakova (Dizaina tehnoloģiju institūts, MĻĶF)

BINI grupas vadītājs: Aleksejs Kataševs

Projekta apraksts

Projekts realizēts laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam.

Daudzslāņu silīcija nanokondensators ar uzlabotiem dielektriskiem slāņiem

Finansējums: ERAF   1.1.1.1/16/A/203

Projekta apraksts  Preses relīze

Projekta vadītājs: Jurijs Dehtjars

Informatīvie ziņojumi: 2017-08-25  2017-11-24  2018-02-23  2018-05-23  2018-08-23  2018-11-23  2019-02-25 (Vidusposma rezultāti)  2019-05-27  2019-08-27  2019-11-27 2020-03-13 (Projekta gala rezultāti)

Projekts realizēts laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam.

Jaunu tirgu apgūšana inovatīvo tekstilizstrādājumu ražošanā, integrējot tajam dzintara pavedienu

Finansējums: ERAF ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/007

Projekta vadītājs: Inga Ļašenko

Projekts realizēts laika posmā no 2014. līdz 2015. gadam.

Baltijas dzintara saturošu pavedienu ražošana un pētījumi

Finansējums: ERAF JPA/2.1.2.2.4/13/11/001

Projekta vadītājs: Inga Ļašenko

Projekts realizēts laika posmā no 2013. līdz 2014. gadam.

Mobils telemedicīnas skrīninga komplekss

Finansējums: ERAF 2011/0007/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/008

Projekta vadītājs: prof. Zigurds Markovičs (Rīgas Tehniskā universitāte)

BINI grupas vadītājs: prof.  Aleksejs Kataševs

BINI mērķis: Izstrādāt pārnesamo datorizēto antropometrisko mērījumu sistēmu pacienta stājas skrīningošanai

Projekts realizēts laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam.

Bezatlikumu tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes

Finansējums: ERAF 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038

Projekta vadītājs: prof. N. Vedernikovs (Koksnes Ķīmijas institūts)

BINI grupas vadītājs: prof.  Jurijs Dehtjars

BINI mērķis: Izstrādāt materiālu raugu šūnu imobilizācijai fermentacijas procesā etanola ražošanai no lapkoku koksnes

Projekta apraksts

Projekts realizēts laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam.