Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Zinātniskie projekti

LZP projekts

«Ar oglekli bagātināti daudzfunkcionāli nanostrukturētie viedie pārklājumi (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem un to iegūšana izmantojot lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi»
/ Nr. lzp-2019/1-0385 / Projekta vadītājs: prof.I.Boiko

MTAF Mehānikas un mašīnbūves institūtā tiek īstenots LZP (Latvijas Zinātnes padome) projekts „Ar oglekli bagātināti daudzfunkcionāli nanostrukturētie viedie pārklājumi (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem un to iegūšana izmantojot lieljaudas magnētiski saspiestās plazmas metodi” (Nr. lzp-2019/1-0385). Projekta īstenošanas periods no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta izpildītāji: MTAF MMI Mašīnbūves un mehatronikas katedras zinātnieki, darbinieki un doktoranti.

Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvus dilumnoturīgus un korozijizturīgus nanostrukturētus viedos pārklājumus (NVP) augsto tehnoloģiju lietojumiem. NVP ievērojami samazinās berzi starp relatīvā kustībā esošajiem mašīnelementiem un paaugstinās to dilumnoturību, mašīnu produktivitāti un drošību. 

Projekta publicitāte

01.04.2020-30.06.2020.

  • 21.05.2020. projekta izpildītāji piedalījās 19. starptautiskās zinātniskās konferencēs Engineering for Rural Development, 20.-22.05.2020. Jelgava, LATVIA divu sekciju darbā (attālināti: ZOOM platformā):


Ir publicēts zinātniskais raksts ASSESSMENT OF SURFACE PARAMETERS OF THE MACHINE PARTS (O.Linins, I.Boiko, A.Leitans, J.Lungevics), Proceedings of 19th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT, May 20-22, 2020, Jelgava, Latvia, Volume 19, p. 1818-1822, ISSN 1691-5976, DOI: 10.22616/ERDev2020.19.TF488; ABSTRACTED AND INDEXED: Elsevier SCOPUS, Clarivate Analytics Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts, CABI full text, EBSCO Academic Search Complete, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, Agricola.

01.01.2020.-31.03.2020.

  • Logotipa izveide (created my free logo at LogoMakr.com)
  • 01.01.2020.-31.03.2020. ​Starptautiskās izglītības izstādē SKOLA-2020, kas notika jau divdesmit septīto reizi izstāžu centrā Ķīpsala no 27.02.2020. līdz 28.02.2020. Rīgas Tehniskās universitātes informatīvajā stendā, interesenti, varēja iepazīties ar informāciju par projekta uzsākšanu, kā arī par studentu iespējām iesaistīties zinātnisko projektu īstenošanā. Izstādes laikā tika izsniegta informācija par LZP projekta uzsākšanu.

Informācijas lapa izstādei Skola 2020

 

  • Projekta izpildītāji gatavojās piedalīties 19. starptautiskā zinātniskā konferencē Engineering for Rural Development, 20.-22.05.2020. Jelgava, LATVIA  ar stenda ziņojumu ASSESSMENT OF SURFACE PARAMETERS OF THE MACHINE PARTS (O.Linins, I.Boiko, A.Leitans, J.Lungevics). Tapāt projekta izpildītāji iesniedza pieteikumu dalībai arī 28. starptautiskā zinātniskā konferencē «Materials Engineering and Modern Manufacturing 2020» 22.-23.10.2020., Kaunas, LITHUANIA.
_