Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Patenti

Daudzi RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes pētnieku izgudrojumi ir veiksmīgi pieteikti un apstiprināti Latvijas un starptautiskās patentu organizācijās. Nozīmīgākie patenti apkopoti zemāk esošajā tabulā.
 

Gads Patenta veids Nosaukums Autori
2019 Latvijas patents Kompozītmateriālu šķiedra un tās ražošanas paņēmiens A.Krasņikovs, V.Ā.Lapsa, A.Lukašenoks
2019 Latvijas patents Termiskā spektra diapazonā infrasarkanā un ultravioletā starojuma samazinošs tekstilmateriāls I.Ļašenko, O.Kononova, A.Krasņikovs, J.Ķiploks, A.Viļuma-Gudmona, A.Šenfelds
2019 Latvijas patents Minisfēras saturošs kompozitmateriāls Viktors Mironovs, Aleksejs Tatarinovs
2019 Latvijas patents Metode metālu izdalīšanai no ūdens šķīduma A.Šiškins, V. Mironovs, T.Juhna, J. Ozoliņš 
2018 Latvijas patents Materiālu un izstrādājumu dekoratīvo aizsargpārklājumu iegūšanas paņēmiens vakuumā A.Urbahs, K.Savkovs, S.Bogdanova, M.Urbaha, D.Andrejeva
2018 Eiropas patents Bezpilota lidaparāts paraugu ņemšanai no ūdens virsmas A.Urbahs, V.Zatkēvičs 
2018 Latvijas patents Ierīce un paņēmiens zemūdens peldlīdzekļa dzinējspēka radīšanai J.Auziņš, M.Eimanis, V.Beresņevičs, G.Kuļikovskis
2018 Latvijas patents Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens J.Lungevičs, E.Jansons, K.A.Gross, K.Stiprais
2018 Latvijas patents Rotoru balansēšanas ierīce ar toroidālo korpusu G.Strautmanis, V.Strautmane, M.Mezītis, A.N.Gorbenko
2018 Latvijas patents Nanostrukturēta kompozīta izgatavošanas paņēmiens J.Dehtjars, S.Kronberga, M.Romanova, Ē.Dombrovskis, I.Kozaks
2018 Latvijas patents Temperatūras triecienizturīga poraina kordierīta keramika M.Rundāns, G-M.Sedmale, I.Šperberga
2017 Latvijas patents Elektrodu potenciāla noteikšanas ierīce A.Urbahs, K.Savkovs, V.Ņesterovskis, G.Rijkuris
2017 Latvijas patents Pārklājuma biezuma noteikšanas paņēmiens A.Urbahs, K.Savkovs, G.Rijkuris, V.Ņesterovskis, M.Urbaha, K.Carjova
2017 Latvijas patents Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai, kas satur silīcija karbīdu V.Mironovs, E.Barone, A.Korjakins, A.Šiškins, I.Pundiene
2017 Latvijas patents Stiegrota betona skrūvpālis un tā izgatavošanas tehnoloģija V.-Ā.Lapsa, A.Krasņikovs
2017 Latvijas patents Stiegrota betona skrūvpālis V.-Ā.Lapsa, A.Krasņikovs
2017 Latvijas patents Izstrādājuma vibroizturības pārbaudes paņēmiens  M.Zakrževskis, V.Beresņevičs, V.Jevstigņejevs
2017 Latvijas patents Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai V.Mironovs, P.Stankēvičs, J.Rudzītis
2017 Latvijas patents Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens J.Dehtjars, J.Pudnika, T.Juhna, K.Gruškeviča, K.Tihomirova
2017 Latvijas patents Ekoloģisks augsti porains materiāls dobo mālu keramisko bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens A.Šiškins, A.Kojakins, V.Mironovs, J.Ozoliņš
2015 Eiropas patents Attāli vadāma lidmašīna, kas pielāgota nolaišanās uz vēdera A.Urbahs, V.Petrovs, A.Jakovļevs, M.Urbaha, V.Bulanovs, I.Ozols 
2014 Latvijas patents

Iekārta berzes statiskā koeficienta un virsmas slīdēšanas īpašību mērīšanai

A. Avišāne, I. Boiko, M. Kumermanis, O. Liniņš, J. Lipenīts, J. Lungevičs, J. Rudzītis