Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

RTU 63. Studentu Zinātniski tehniskā konference 2022

RTU 63. Studentu Zinātniski tehniskā konference 2022

 

 

 

 

 RTU 63. studentu zinātniski tehniskā konference notiek laika posmā no 2022. gada 6. aprīļa līdz 20. maijam, vairākās sekcijās.

 

Sekcijas nosaukums/ Session

Sekcijas vadītāja/ vadītājs/ Chairwomen/ Chairman

Transporta inženierija/ Transport Engineering
Sekcijas darba sākums 19.05.2022., 18:30, klātienē Ķīpsalas 6B - 213. telpā un ZOOM.
Saite uz sekcijas programmu
Saite uz sekcijas tēžu krājumu

Katrīne Otersone

Industriālais dizains/ Industrial Design
Sekcijas darba sākums 06.04.2022., 9:00, ZOOM.
Saite uz sekcijas tēžu krājumu (PDF, 600 KB)

Anita Geriņa-Ancāne

Ražošanas tehnoloģija / Production Engineering

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 29.04.2022.
Tēžu iesniegšanas termiņš (ORTUS'ā un sekcijas vadītājam): 10.05.2022.
Sekcija tiks organizēta 13.05.2022., no plkst.10.00, attālināti (ZOOM platformā)

Sekcijas programma (PDF, 500 KB)

Saite uz sekcijas tēžu krājumu (PDF, 600 KB)

Irīna Boiko

vietnieks Dr. Justinas Gargasas (Lietuva)

Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība/ Theoretical Mechanics and Strength of Materials

Ivo Vaicis

Aviācijas transports (mehānika un avionika)/ Aviation Transport (Mechanics and Avionics)

Ali Arshad

Nestandarta risinājumi aviācijā/ Non-standard Solutions in Aviation

Ilmārs Blumbergs

Transporta loģistika/ Transport Logistics

Aloizs Lešinskis