Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

RTU Studentu Zinātniski tehniskā konference

Zinātniski pētnieciskā darbā aktīvi tiek iesaistīti visu studiju līmeņu studējošie. Ik gadu Mašīnbūves, tranporta un aeoronautikas fakultāte (MTAF) organizē RTU studentu zinātniski tehniskās konferences sekcijas:

  • Industriālais dizains;
  • Ražošanas tehnoloģija;
  • Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība;
  • Transporta inženierija;
  • Aviācijas transports (mehānika un avionika);
  • Nestandarta risinājumi aviācijā;
  • Transporta loģistika.

RTU 64. Studentu Zinātniski tehniskā konference 2023

RTU 63. Studentu Zinātniski tehniskā konference 2022

RTU 62. Studentu Zinātniski tehniskā konference 2021