Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

RTU 62. starptautiskā zinātniskā konference 2021

Mašīnbūves, tranporta un aeoronautikas fakultāte (MTAF) organizētās RTU starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas un to darba programma:

Biomedicīnas inženierija un fizika, pulvermateriāli 

Sekcijas vadītājs:
Dr.biol. Uldis Bērziņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Sekcijas kontaktpersona:
Marina Romanova  

Zinātniskā komisija/ Scientific committee:
Dr.habil.phys. J. Dehtjars, Rīgas Tehniskā universitāte
Dr.sc.ing. A. Balodis, Rīgas Tehniskā universitāte
Dr.phys. A. Kataševs, Rīgas Tehniskā universitāte

Piektdiena, 2021. gada 15. oktobris
Attālināti, MS Teams

Sesijas programma:

9:00

U. Bērziņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija 

Atklāšana / Opening

 

9:05

 

A. Balodis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Datortomogrāfa veiktspējas novērtēšanas metodes ar fantoma palīdzību
Computed tomography performance assessment methods using a phantom

9:25

U. Bērziņš, H. Sorokins, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Alternatīva senolītiķu testēšanas metode kosmetoloģijā
Alternative test method for senolytics in cosmetology

9:40

A. E. Cērpa, J. Dehtjars, S. Kronberga, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Elektronu emisijas un mehāniskās slogošanas parametru korelācija nanokompozītmateriāliem
Electron emission and mechanical loading parameter correlation for nanocomposite materials

9:55

D. Trijēce, J. Dehtjars, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
E. Dauss, A. Rapoports, L. Rozenfelde, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūts, Latvija
U. Žilde, Medicīnas centrs ARS, Latvija

Stipra magnētiskā lauka ietekme uz rauga šūnu vairošanos un citoplazmatiskās membrānas caurlaidību
Effect of strong magnetic field on yeast cell proliferation and cytoplasmic membrane permeability

10:10

A. Klimova, J. Dehtjars, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Šūnu kustība fizioloģiskajā plūsmā ar pastāvīgo elektriskā lauka gradientu
Cell movement in a physiological flow with a constant electric field gradient

10:25

H. Sorokins, R. Birziņa, J. Dehtjars, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Šķidrumā plūstošu rauga šūnu piesaiste pie substrāta virsmas atkarībā no tās lādiņa*
Flowing yeast cell immobilisation on substrate's surface depending on its charge**

* Darbs ir izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes granta Nr. lzp-2018/1-0460 «Regulējama virsmas platforma mikroorganismu imobilizācijai» ietvaros
** This work has been supported by the Latvian Council of Science funded project No. lzp-2018/1-0460 «Engineered surface platform for immobilization of microorganisms»

10:40

H. Sorokins, H. C. G. Maladenige, J. Dehtjars, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Gaismas izraisītas virsmas uzlādes kinētikas zondēšana, izmantojot Kelvina zondes spēka mikroskopiju statiskajā režīmā*
Probing light-induced surface charge kinetics using Kelvin probe force microscopy in static mode**

* Darbs ir izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes granta Nr. lzp-2018/1-0460 «Regulējama virsmas platforma mikroorganismu imobilizācijai» ietvaros
** This work has been supported by the Latvian Council of Science funded project No. lzp-2018/1-0460 «Engineered surface platform for immobilization of microorganisms»

10:55

V. Lapkovskis, V. Mironovs, Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
J. Ozoliņš, A. Šiškins, R. Baumanis, A. Tumiloviča, M. Plohuta, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Jaunākie sasniegumi biobāzētu kompozītmateriālu izstrādē naftas produktu noplūžu savākšanai no ūdens virsmas*
Recent development in bio-based composite materials for collecting oil spills from the water surface**

* Darbs ir izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes granta Nr. lzp-2020/2-0394 «Inovatīvas kompozītu granulas uz bioloģiskas bāzes naftas produktu izplūžu savākšanai no ūdens virsmas» ietvaros
** This work has been supported by the Latvian Council of Science funded project No. lzp-2020/2-0394 «Innovative bio-based composite granules for collecting oil spills from the water surface (InnoGran)»

11:10

Y. Usherenko, V. Mironovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Pulverveida daļiņu ātrgaitas plūsmas ietekme uz polimēru materiāliem*
The impact of the high-speed flow of powder particles on the polymer materials**

* Darbs ir izstrādāts ERAF projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/335 «Pret augsta-ātruma daļiņu ietekmi materiālu aizsargājošo īpašību izvērtēšanas metodes izstrāde un attīstība» ietvaros
** This work has been supported by the ERDF project No. 1.1.1.2/VIAA/2/18/335 «Development of the method for estimation of protective properties of materials at high-velocity particles impact»

11:25

A. Tatarinovs, V. Mironovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Lāzera vibrometrija trausliem objektiem ar zemu Q koeficientu
Laser vibrometry of brittle objects with a low Q-factor

11:40

E. Blumbergs, V. Serga, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
E. Platacis, M. Majorovs, Latvijas Universitāte, Latvija

Trieciena iekārta ar magnētisko atdalīšanu kadmija bateriju sasmalcināšanai*
Installation of impact grinding of cadmium batteries with magnetic separation**

* Darbs ir izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes granta Nr. lzp-2018/1-0415 «Kadmiju saturošo otrreizējo atkritumu (kadmija akumulatoru un bateriju) pārstrādes metodes ar elektrošlaka pārkausējuma palīdzību izpēte kadmija iegūšanai no kausējuma videi draudzīgā veidā» ietvaros
**This work has been supported by the Latvian Council of Science funded project No. lzp-2018/1-0415 «Investigation of the method for recycling cadmium containing industrial batteries and small consumer cells through electroslag remelting for recovery of metallics in an environmentally sound manner»

11:55

Noslēguma diskusija
Closing Discussion

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūvniecība

Sekcijas vadītājs:
Dr.sc.ing., prof. Andrejs Krasņikovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija,  

Sekcijas kontaktpersona:
Vera Kulakova  

Zinātniskā komisija/ Scientific committee:
Dr.sc.ing​., prof. V. Beresņevičs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija (sekcijas vadītāja vietnieks)
Dr. habil. sc.ing​., prof. J. Vība, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Dr.sc.ing​., prof. A. Januševskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Dr.sc.ing​., prof. O. Kononova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Dr. habil. sc.ing​​., prof. G. Panovko, Krievijas Zinātņu Akadēmija, Krievija

Ceturtdiena, 2021. gada 14. oktobris
Klātienē, Ķīpsalas 6B 423. auditorijā un attālināti, Zoom

Sesijas programma:

12:00

A. Krasņikovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija 

Atklāšana / Opening

 

12:10

 

A. Krasņikovs, J. Kamars, V. Lūsis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Fibrobetona ugunsizturība
Fiber concrete fire resistance

12:20

A. Krasņikovs, M. Irbe, E. Protasevičs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Tērauda konstrukciju nestspējas izmaiņas ugunsgrēka rezultātā
Changes in the load-bearing capacity of steel structures as a result of fire
 

12:30

A. Pupurs, M. Čerpinska, R. Vītols, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Bezpilota lidaparāta platformas izstrāde
Design of pilotless drone base

12:40

J. George, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Polimēra maisījumu pētījumu izmantošanai 3D printēšanā
Development of polymer blends for 3D printing application

12:50

A. Januševskis, T. Mūrnieks, Sanjay Vejanand, I. Vaicis, Rīgas Tehniskā universitāte
A. Guļevskis, Ekasol, Latvija

Aizsargapģērba dažādas formas ventilācijas elementu salīdzinājums
Comparison of different shape ventilation elements for protective clothing

13:00

N. Jēkabsons, S. Upnere, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ICONDE projekts, tā apraksts un sasniegtais
ICONDE project, description and implementation details

13:10

O. Kononova, V. Jevstigņejevs, I. Bramane, M. Irbe, A. Pupurs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Oglekļa/metāla hibrīda tekstila kompozītu ražošana, eksperimentāla pārbaude un modelēšana
Manufacturing, experimental testing and modelling of carbon/metal hybrid textile composite 

13:20

A. Pupurs, A. Šņepsts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Plānslāņa oglekļa/stikla šķiedras kompozītu daudzfunkcionāla analīze
Multifunctional analysis of thin-ply carbon/glass fiber composites 

13:30

J. Vība, V. Beresņevičs, S.K. Vutukuru, I. Tipāns, M. Irbe, M. Eiduks, K. Burbeckis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Vēja enerģijas pārveidošanas ģenerators
Wind energy conversion generator

13:40

Naveenkumar Masi, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Saliktas tvertnes zivju audzēšanai
Composite tanks for fish growing

13:50

Sanchaniya Jaymin Vrajlal, I.Ļašenko, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Nanošķiedras. Izgatavošanas tehnoloģija
Nanofibers. Fabrication technology

14:00

J. Kalinka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Galīgo elementu metode materiālu pretestībā
Finite elements in the strength of materials

14:10

Noslēguma diskusija
Closing Discussion

Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika 

Sekcijas vadītāja:
Dr.sc.ing., prof. Irīna Boiko, Rīgas Tehniskā universitāte  +371 26037158 

Sekcijas vadītājas vietnieki:  
Dr.sc.ing., doc. Anita Avišāne, Rīgas Tehniskā universitāte  
Dr.sc.ing., asoc. prof. Dmitrijs Rusovs, Rīgas Tehniskā universitāte    

Zinātniskā komisija/ Scientific committee:
Dr.sc.ing. Ē. Geriņš, Rīgas Tehniskā universitāte
V. Savičs, Ph. D., Acadmey of Science of Bielorussia
Dr.sc.ing. S. Jaundālders, Rīgas Tehniskā universitāte
Dr.sc.ing. A. Kromanis, Rīgas Tehniskā universitāte
Dr.sc.ing. O. Liniņš, Rīgas Tehniskā universitāte
Dr.sc.ing. N. Mozga, Rīgas Tehniskā universitāte

Piektdiena, 2021. gada 15. oktobris
Tiešsaistē, ZOOM.

Tēžu krājums (PDF, 3.3 MB)

Sesijas programma:

10:00

I. Boiko, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija 

Atklāšana / Opening

 

10:05

 

V. Žentiņš, D. Rusovs, A. Soročins, A.Cars, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Dažādu siltumizolācijas risinājumu analīze siltuma akumulatoram
Analysis of Different Thermal Insulation Solutions of a Heat Storage

10:20

V. Žentiņš, D. Rusovs, A. Soročins, A. Cars, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Siltuma akumulatora efektivitātes palielināšana izmantojot absorbcijas siltumsūkni
Increasing the Efficiency of the Heat Storage by Using an Absorption Heat Pump
 

9:40

A. E. Cērpa, J. Dehtjars, S. Kronberga, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Elektronu emisijas un mehāniskās slogošanas parametru korelācija nanokompozītmateriāliem
Electron emission and mechanical loading parameter correlation for nanocomposite materials

10:35

Ļ. Paršikova, A. Līckrastiņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Faktiskās pārtikas veikalu un to aukstumtehnikas situācijas ietekme uz Zaļā kursa rādītājiem: 2021. gada Latvijas tirgus apskats
The Influence of the Actual Food Retail and Refrigeration Situation on the Green Deal Indicators: 2021 Review of the Latvian Market

10:50

U. Kanders, I. Boiko, A. Leitāns, J. Lungevičs, E. Jansons, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Ar modernizētu PVD metodi iegūti nanostrukturēti superrežģa pārklājumi
Deposition of the Nanostructured Superlattice Coatings by Advanced PVD Technique

11:05

U. Kanders, I. Boiko, K. Kundziņš, A. Leitāns, J. Lungevičs, E. Jansons, I. Jerāne, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Ar modernizētu PVD metodi iegūtu nanostrukturētu superrežģa pārklājumu SEM un mehānisko īpašību pētījumi
Investigation of the Nanostructured Superlattice Coatings Deposited by Advanced PVD Technique Using SEM and Indentation Methods 

11:20

A. Leitāns, O. Liniņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Ar modernizētu PVD metodi iegūtu nanostrukturētu superrežģa pārklājumu triboloģisko īpašību pētījumi
Tribological Properties of the Nanostructured Superlattice Coatings Deposited by Advanced PVD Technique

11:35

E. Jansons, J. Lungevičs, I. Boiko, A. Leitāns, G. Čivčiša, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Pārklājumu parametru mērīšanas un novērtēšanas metodika
Methodology for Measuring and Evaluating of Coating Characteristics 

11:50

A. Vēvers, A. Kromanis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Aditīvās ražošanas tehnoloģisko parametru ietekme uz Titāna-Grade 5 mehāniskajām īpašībām
Additive Manufacturing Process Parameter Influence on Titanium Grade 5 Mechanical Properties

12:05

Jyothi Prasad Gandreddi, A. Kromanis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Ar aditīvās ražošanas metodi iegūta titāna sakausējuma Ti-6Al-4V mehāniskā apstrāde
Machining of Titanium Alloy Ti-6Al-4V Made by Additive Manufacturing

12:20

V. Gutakovskis, E. Geriņš, A. Avišāne, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Nerūsējošā tērauda apvirpošanas procesa izpēte, izmantojot griezējinstrumentus ar dažādiem pārklājumiem
Investigation of the Tuning Process of Stainless Steel Using a Cutting Tool with Different Coatings

12:35

Pārtraukums/ Break

12:50

J. Ozoliņš, G. Muižnieks, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Gaisa kuģu priekšējo šasiju bojājumu analīze
Damage Analysis of Aircraft Front Chassis 

13:05

P. Stankevičs, V. Zemčenkovs, V. Mironovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Impulsu elektromagnētisko lauku lokālas koncentrētas darbības iespējas uz materiāliem un priekšmetiem
Possibilities and Prospects of Local Concentrated Action of Pulsed Electromagnetic Fields on Materials and Objects

13:20

R. Golodok, Baltkrievijas zinātņu akadēmijas valsts zinātniskā institūcija Pulvermetalurģijas institūts, Baltkrievija

Elektriskās izlādes sintēze katalizatoru nesēju un materiālu-geteru izgatavošanā no pulvera kompozīcijām uz poraina titāna pamata ar alumīniju un niobija piedevām
Electric Discharge Synthesis in the Processes of Obtaining Catalyst Supports and Getter Materials from Powder Compositions Based on Titanium Sponge with Additions of Aluminum and Niobium

13:35

D. Avišāns, I. Boiko, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Tendences un aktuālie izaicinājumi mazleģētu tēraudu MAG metināšanā
Trends and Current Issues of MAG Welding of Mild Steel

13:50

D. Avišāns, I. Boiko, J. Ozoliņš, G. Muižnieks, P. Gavrilovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Augstas stiprības tērauda (650 MPa) MAG metināšanas aktualitātes
Current Issues of MAG Welding of High Strength Steel of 650 MPa Grade

14:05

V. Kulakova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Optisko šķiedru metināšana un tās īpatnības
Welding of Optical Fibers with and its Peculiarities

14:20

V. Mitrofanovs, R. Čiževskis, Jūrmalas SIA Meistars, Latvija

Otrreizējo izejvielu īpašību maiņas
Chaotic Changes in the Properties of Secondary Materials

14:35

E. Kuzmina, V. Mironovs , V. Stankeviča, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Tērauda štancēšanas atkritumu efektīvas pārstrādes iespējas
Possibilities of Efficient Recycling of Steel Stamping Waste

14:50

E. Blumbergs, V. Mironovs, V. Lūsis, G. Šahmenko, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Titāna celtniecības piederumu ražošanas perspektīvas
Prospects for the Manufacture of Construction Fittings from Titanium

15:05

E. Blumbergs, V. Serga, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
E. Platacis, M. Majorovs, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvija

Trieciena iekārta ar magnētisko atdalīšanu kadmija bateriju sasmalcināšanai
Installation of impact grinding of cadmium batteries with magnetic separation

15:20

N. Mozga, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Mašīnbūves ražošanas Robotu Tehnoloģiskā Kompleksa projektēšanas optimizācija
Optimizing the Design of the Robot-Technology Complex of a Machine-Building Enterprise

15:35

O. Beluza, SIA «TERMEX», Latvija, A. Soročins, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Ražošanas uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas izmantojot ūdeņraža tehnoloģijas
Opportunities to Increase the Energy Efficiency of a Manufacturing Company by Using Hydrogen Technologies

15:50

A.Cimbale, SIA «Rīgas namu pārvaldnieks», Latvija

Tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju «lētie» un «dārgie» energoefektivitātes līmeņa palielināšanas pasākumi
The «Cheap» and «Expensive» Methods of Increasing of Energy Efficiency in Mass Construction Multi-Apartment Buildings 

16:05 Diskusija, noslēgums/ Discussions, Closing
Transports

Sekcijas vadītājs/ Session Chair:
Dr.sc.ing. Ilmārs Blumbergs  

Sekcijas kontaktpersona/ Session Administrator : 
Beāte Piķele  

Zinātniskā komisija/ Scientific committee:
Dr.sc.ing.I. Blumbergs, Rīgas Tehniskā universitāte
A. Kokars, Latvijas Aviācijas Asociācijas valdes loceklis
Dr.habil.sc.ing. V. Šestakovs, Rīgas Tehniskā universitāte
Dr.habil.sc.ing. V. Pavelko, Rīgas Tehniskā universitāte
Dr.habil.sc.ing. V. Muhins, Rīgas Tehniskā universitāte
Dr.habil.sc.ing. M. Kleinhofs, Rīgas Tehniskā universitāte
Dr.habil.sc.ing. R. Chatys, Kielces Tehnoloģiskā universitāte, Polija 
Dr.habil.sc.ing. Z. Koruba, Kielces Tehnoloģiskā universitāte, Polija

Aviācijas transports/ Aviation Transport

Sekcijas vadītājs/ Session Chair: 
Dr.sc.ing. M. Hauka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Dr.habil.sc.ing. M. Kleinhofs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Piektdiena, 2021. gada 15. oktobris
MTAF Aeronautikas institūts, Ķīpsalas iela 6B-513

Sesijas programma:

8:30

Reģistrācija, rīta kafija / Registration, morning coffee

9:00

Atklāšana / Opening

 

9:20

 

S. Zeltiņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Biežāk lietojamo kompozītmateriāla remonts noteiktām gaisa kuģa daļām, kuras nodrošina droša lidojuma izpildi
Repair of commonly used composite materials for certain parts of aircraft that ensure safe flight performance

9:40

A. Suharevs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Inerciālas sistēmas izmantošana ceļu prognozēšanai aviācijā
Inertial system usage in aviation for runway path determing

10:00

M. Šlihta, V. Šestakovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Lidojumu drošības nodrošināšana turbolences atmosfērā
Ensuring flight safety in a turbolence atmosphere

10:20

Kafijas pauze/ Coffee Break

10:40

A. Zabirov, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Bezpilota lidaparātu bezplatformas inerciālās navigācijas sistēmas strukturālā korekcija
Structural correction of UAV Strapdown INS

11:00

A. Zabirov, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Adaptīvās ekspertu sistēmas izstrādašana optimālai lēmumu pieņemšanai lidojumā
Development of an adaptive expert system for optimized decision-making in flight

11:20

J. Gutāns, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Vienvirziena hibrīdo un sķērsvirzienā armēto kompozīto materiālu stiepes stiprības varbūtību modeļi
Probability analysis of tensile strength of unidirectional hybrid and cross-ply composites

11:40

V. Vorohobovs,  Mārtiņš Kleinhofs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Vēja prognoze 50 metru augstumā, pamatojoties uz turbulences datiem, kas ir iegūti 10 metru augstumā
Wind forecast at height 50 metres based on turbulence data at height 10 metres

12:00

Pusdienu pārtraukums/Lunch Break

12:40

P. Nagaraj, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Dažas programmas par elektromehānisko pretestību strukturāliem bojājumiem
Some applications on electromechanical impedance for structural damage

13:00

R. Kubuliņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Sensoru un sistēmas izveide materiālu un konstrukciju stāvokļa monitoringam
Development of sensors and system for monitoring the condition of materials and structures

13:20

M. Hrabcuna, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Ekoloģiskas riska faktori lidostas rajonā
Ecological risk factors in the airport area

13:40

J. Maklakovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Studentu pozīciju novērtējums par aviācijas speciālista pozitīvās kultūras svarīgajām īpašībām
Assessment of students' positions about the important qualities of a positive culture of aviation specialist

14:00

D. Šmeiss, I. Smirnovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Radara raidītāja izstrāde uz cietvielu elementu bāzes
Development of a solid state radar transmitter

14:20

D. Vērzemnieks, M. Kleinhofs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Slāņaino kompozītmateriālu sagrūšanas modeļi
Collapse models of layered composite materials

14:40

A. Panič, R. Chatis, M. Kleinhofs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Adhezijas saķeres analīze starp oglekļa kompozīta slāņu komponentem
Adhesion strength analysis between carbon composite shift components

15:00

D. Vērzemnieks, R. Chatis, M. Kleinhofs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Slāņaina materiāla stiprība un noguruma ilgizturība Markova modeļa ietvaros
Strength of laminate framework in Markov model of fatigue life

15:20

A. Stepanova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Traucējošo pasažieru izraisīto incidentu skaita samazināšanas metodoloģijas izstrāde
Development of a methodology for reducing incidents caused by disruptive passengers

15:40

N. Kuleshov, S. Kravchenko, V. Shestakov, I. Bloomberg,  N. Panova

Piegādes transportlīdzekļa izstrāde īpaši mazu kosmosa kuģu zemeszemes orbītām
Development of a delivery vehicle for the Earth orbits of especially small spacecraft

16:00

A. Maslovska, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Transporta procesa optimizācija un pilnveidošana, izmantojot kravu pārvadājumu statistiskās modelēšanas metodes
Optimization and improvement of a transport process using freight trafic statistical modelling methods

16:20

I. Suhoverhovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Transporta sistēmu tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanas iespējas ražošanas uzņēmumu noliktavās pielietojot radio frekvenču identifikācijas ierīces
Improvement of technical support of transport systems in warehouses of manufacturing enterprises using radio frequency identification devices

16:40 Diskusija, noslēgums/ Discussions, Closing
Dzelzceļa un automobiļu transports/ Railway and automotive transport

Sekcijas vadītājs/ Session Chair: 
M. GailisPh. D., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Ceturtdiena, 2021. gada 14. oktobris
MTAF Transporta institūts, Automobiļu katedra, Ķīpsalas iela 6B-213
Sesija notiek klātienē un attālināti. Darba kārtība - ziņojums 10 min., diskusija 5 min. Ziņojumu secība var mainīties, atkarībā no dalībnieku iespējām.

Sesijas programma:

18:05

Reģistrācija, kafija / Registration, coffee

18:10

Atklāšana / Opening

 

18:15

 

M. Vilhoviks, Gundars Zalcmanis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Bremžu šķidrumu īpašību analīze vieglajiem automobiļiem Latvijā
Analysis of Brake Fluid Properties for Passenger Cars in Latvia

18:30

G. Zalcmanis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Modernizēto automobiļu spuldžu lietošanas aspekti
Aspects of Use of Retrofit Automotive Bulbs
 

18:45

A. Bogdanovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Jauna automobiļu daudz-fāžu 48/12 V līdzstrāvas pārveidotāja kļūdu diagnostikas metode
Novel Fault Detection Method for an Automotive Multi-Phase 48/12 V DC Converter

19:00

A. Bogdanovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Hibrīdu un bateriju elektroautomobiļu tehnoloģiju jaunākie sasniegumi – iespējas un izaicinājumi turpmākam izmešu samazinājuma potenciālam autotransporta sektorā
Recent advances in hybrid and electric vehicle technologies – opportunities and challenges for further emission reduction potential in automotive sector

19:15

A. Bogdanovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Uzlādes infrastruktūras attīstība Latvijā – esošā situācija un ieskats nākotnē
BEV Charging Infrastructure Development in Latvia – current state and future scope

19:30 Kafijas pauze/ Coffee Break

19:45

A. Dzenis, M. Gailis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Biometāna sadedzes parametru salīdzinošais novērtējums Otto motorā
Comparative study of biomethane combustion in SI engine

20:00

S. Odmiņa, M. Gailis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Mikromobiltātes personālo transportlīdzekļu dinamisko īpašību raksturojums
Characterization of dynamic properties of micromobility personal transporters

20:15

J. Rudzītis, Ē. Vonda, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

TL sānu pārvada defektēšanas parametri
TV final drive defect parameters

20:30

J. Kreicbergs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Ceļu satiksmes drošības indikatoru mērījumi Latvijā
Road safety key performance indicators measurement in Latvia

20:45

A. Vilde-Jašina, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Automobiļu ātrums apdzīvotās vietās kā ceļu satiksmes drošības indikators
Vehicle speed in urban areas as road safety key performance indicator

21:00 Diskusija, noslēgums/ Discussions, Closing

 

 

Konferences programma lejuplādēšanai (PDF, 3.6 MB)