Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Parādīt izvēlni
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

RTU starptautiskā zinātniskā konference

Ik gadu Mašīnbūves, tranporta un aeoronautikas fakultāte (MTAF) organizē RTU starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas:

  • Biomedicīnas inženierija un fizika, pulvermateriāli;
  • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūvniecība;
  • Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika;
  • Transports.

RTU 63. starptautiskā zinātniskā konference 2022

RTU 62. starptautiskā zinātniskā konference 2021